[Update] �� �� �� � � ��� �Թ ��Ѥ� �絴�ᷤ����Թ �١�ش���� ��������ش | ซิ ม ดี แท ค ราคา – POLLICELEE

ซิ ม ดี แท ค ราคา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

�� �� �� � � ��� �Թ

�� �� �� � � ��� �Թ 

���絴�ᷤ ����Թ ��Ѥ������λ��� �� happy internet ���� dtac ����Թ ��������ش ** 2564 **
���絴�ᷤ ����Ѻ�����к�����Թ�ͧ��ᷤ ��������͡����������ࡨ ��������͹ ����ѹ ����ѻ����
���絴�ᷤ HAPPY INTERNET �١����λ�����§���Թ㹫����§�͡Ѻ��Һ�ԡ��������� �硴��Ѥ��ͧ�����

���ʹ�Թ��͹��Ѥá� *101# ���͡ > ����Ѥ� > ���Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ����������

���ç�ش���� !!! ��ᷤ������ ��������������鹵�����ͧ 3 ��͹ ���Ŵʻմ !!!

���絴�ᷤ����Թ : Ẻ����絴�ᷤ�������� ��� 3 ��͹ ( 90 �ѹ )

���絴�ᷤ����Թ

����ٺ���� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 699 �./90�ѹ
(����������� 747.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 90 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 90 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*591*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 999�./90�ѹ

(����������� 1068.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*594*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1599�./90�ѹ

(����������� 1710.93�ҷ)


����絴�ᷤ������ 90�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 90 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*598*1469302#

[ �������� 10Mbps���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 3 ��͹ ����������ѵ��ѵ�


���絴�ᷤ����Թ :
Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ 6 ��͹ ( 180 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 999 �/180�ѹ
(����������� 1068.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 180 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 180 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*592*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1199�/180�ѹ

(����������� 1282.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*595*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/180�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 180�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 180 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*578*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 6 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

���絴�ᷤ���� : Ẻ����絴�ᷤ������ ���Ŵʻմ ��»� 12 ��͹ ( 365 �ѹ )

�� �� �� � �

��������´���� dtac

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 1599�/365�ѹ
(����������� 1710.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 365 �ѹ

 ���������٧�ش 1 Mbps

 

��������� 365 �ѹ �֧23.59�.
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*593*1469302#

[ �������� 1Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 1999�/365�ѹ

(����������� 2138.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 4Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*596*1469302#

[ �������� 4Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

���絴�ᷤ 2999�/365�ѹ

(����������� 3208.93 �ҷ)


����絴�ᷤ������ 365�ѹ

 ���������٧�ش 10Mbps

 ��������� 365 �ѹ �֧23.59�.

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

*104*579*1469302#

[ �������� 10Mbps ���Ŵʻմ ]

[੾����������Թ]

*** ���絴�ᷤẺ 12 ��͹ ����������ѵ��ѵ�

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 7 �ѹ]
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 59 �/ 7�ѹ
(����������� 63.13 �ҷ)

����絴�ᷤ 400 MB
+ ��� facebook ������

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*852*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 79 �/ 7�ѹ

(����������� 84.53 �ҷ)


����絴�ᷤ

1.5 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*623*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 99 �/ 7�ѹ

(����������� 105.93 �ҷ)


����絴�ᷤ

4 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*633*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 149 �/ 7�ѹ

(����������� 159.43 �ҷ)


����絴�ᷤ

8 GB

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*643*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�Դ�������ҳ [������ 30 �ѹ]
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 1.5 GB
+ ��� facebook ������
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*853*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 199 �./��͹
(����������� 212.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 2 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*624*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 299 �./��͹
(����������� 319.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 6 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*634*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ 12 GB
����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ
*104*644*1469302#

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*692*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*629*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 300 �./30�ѹ
(����������� 321.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*649*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 25 �./�ѹ
(����������� 26.75 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 1 Mbps

500MB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*693*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

2.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*659*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbpsbps

7.5GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*696*1469302#


[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 32 �./�ѹ
(����������� 34.24 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 4 Mbps

1GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*694*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

7GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*679*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

20GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*697*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** �����������ҳ �ҡ���Ŵ��������ŧ **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 55 �./�ѹ
(����������� 58.85 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 10 Mbps

2GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*695*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

14GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*689*1469302#


[��������Թ]

���絴�ᷤ 1100�./30�ѹ
(����������� 1177 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30 �ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

33GB

 �ҡ���Ŵ������������� 128kbps

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*698*1469302#


[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ�����������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 22 �./ �ѹ
(����������� 23.54 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 24��.
 

���������٧�ش 512 Kbps
 

����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ��.�Ѻ�ҡ��Ѥ�

*104*347*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 89 �/ 7�ѹ
(����������� 95.23 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 512 Kbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*348*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 29 �./�ѹ
(����������� 31.03 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*377*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 120 �./7 �ѹ
(����������� 128.40 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*378*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 350 �./30�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 1 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*379*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 31 �./�ѹ
(����������� 33.17 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*387*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 220 �./7�ѹ
(����������� 235.40 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*388*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 650�./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ) 

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 4 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*389*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ������������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ���������Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps ** ����������ͧ ���Ŵʻմ ���Ŵ�������� **

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 50 �./�ѹ
(����������� 53.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

���� 24 ������� �Ѻ�ҡ������Ѥ�

*104*397*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 330 �./7�ѹ
(����������� 353.10 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú7�ѹ

*104*398*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1110�./30�ѹ
(����������� 1187.7 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 

���������٧�ش 10 Mbps

 ����絵�����ͧ ���Ŵ��������

 

����֧23.59�. �ͧ�ѹ���ú30�ѹ

*104*597*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

 
��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 256 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 79 �./7�ѹ
(����������� 84.53 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*75*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 249 �./30�ѹ
(����������� 266.43 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 256 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*95*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 512 Kbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 100 �./7�ѹ
(����������� 107.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*76*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 369 �./30�ѹ
(����������� 394.83 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 512 Kbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*96*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 1 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ

���������� dtac ����Թ

�Ը���Ѥ����絴�ᷤ

����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129 �./7�ѹ
(����������� 138.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*77*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 500 �./30�ѹ
(����������� 535.00 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ

 ���������� 1 Mbps ������
 

������ͧ ���Ŵ��������ŧ

+�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ

 

����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����

*104*97*1469302#

[ �������� ���Ŵʻմ ]


[���������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 4 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 229 �./7�ѹ
(����������� 245.03 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*78*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

���絴�ᷤ 650 �./30�ѹ
(����������� 695.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 30�ѹ
 ���������� 4 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 30�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*98*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ����絴�ᷤ : Ẻ����絴�ᷤ�������� [ Ẻ����ѻ������������͹ ��������ѵ��ѵԶ�����Թ��]
���������� DTAC �٧�ش 10 Mbps �����ӡѴ + �ÿ�մ�ᷤ������ [ ���� Go ����Ե ]

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 350 �./7�ѹ
(����������� 374.50 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ���������� 10 Mbps ������
 ������ͧ ���Ŵ��������ŧ
 +�ÿ�մ�ᷤ������ 7�ѹ
 ����������Թ 60 �ҷ�
 ���ӡѴ��ǧ����
*104*79*1469302#
[ �������� ���Ŵʻմ ]

[��������Թ]

��Ѥ��絴�ᷤ����Թ : Ẻ�������������
���������� 3G DTAC ��� 4G DTAC �٧�ش 100 Mbps ������ �ç ���ʻմ

���絴�ᷤ����Թ


���������� dtac ����Թ
�Ը���Ѥ����絴�ᷤ
����Ѻ�١���

���絴�ᷤ 129�/�ѻ����
(����������� 138.03 �ҷ)
 ����絴�ᷤ������ 7�ѹ
 ����� 3G+4G DTAC 1.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú7�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
+ �ÿ��㹴�ᷤ������ 7 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*913*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 399 �./��͹
(����������� 426.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 3.5GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 128kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*914*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 499 �./��͹
(����������� 533.93 �ҷ)

����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 5 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*915*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 799 �./��͹
(����������� 854.93 �ҷ)

 ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 10 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*916*1469302#

[��������Թ]

���絴�ᷤ 1099�./��͹
(����������� 1175.93 �ҷ)

  ����絴�ᷤ������ 1��͹
 ����� 3G+4G DTAC 20 GB
 ��������鹶֧ 23.59�.�ͧ�ѹ���ú30�ѹ
 ��������絤��������٧�ش�ú����
 ��蹵��������㹤������� 384kbps
 + �ÿ��㹴�ᷤ������ 30 �ѹ
* �� 3G+4G ������ ���� 1 �ͺ
*104*917*1469302#

[��������Թ]

** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ���������� �ء��ࡨ �Ѻ�Է�����3G���������٧�ش384Kbps �¡� *3000# ���͡
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ�Դ�������ҳ �ء��ࡨ �������3G/4G ���������٧�ش100Mbps ��ʹ���آͧ��ࡨ
** ���� ��ᷤ ����Թ Ẻ����������� ���������3G/4G ��������100Mbps ���ú���� �������Ǩ�Ŵŧ����� 384Kbps
,128Kbps ���� 64Kbps ��鹡Ѻ��������´�ͧ����������� ����ҡ���ҧ�Ф�

 

���絴�ᷤ����Թ ����ѻ������������͹ ������֧ 23.59�. �ͧ�ѹ���ú��˹�������蹹Ф�

��Ѥ��������Ѻsms�׹�ѹ > �Դ-�Դ����ͧ1���� > ���������ѹ��

㹺ҧ�ѹ�к� sms �ͧ��ᷤ�Ѵ��ͧ �ҡ������Ѻ sms �׹�ѹ ������ʹ�Թ�� *101# ���͡�Ф�
�ҡ�ԹŴŧ�ʴ������Ѥ������Ǥ�� ���͡� *101*4# ���͡ ���������絴�ᷤ������Է�����ҹ���

��Ѥ��������Ѻ��ͤ��� “�����¤�� �س�ѧ����Դ�� dtac/happy internet ” ����� *104*71# �����Դ����
���Ѻ sms �׹�ѹ����Դ���Թ���������º���� �Դ-�Դ����ͧ1���� ���Ǩ֧����Ѥ����� happy ����ͧ���

 

« Back

Table of Contents

[NEW] เติม เกม ผ่าน ซิ ม ais FreeFire เพลงไฮไลท์ ล่าสุด!! | ซิ ม ดี แท ค ราคา – POLLICELEE

aฟีฟาย สมแล้วที่มีแต่คนชมเติม garenaรับประกันบริการอย่างมืออาชีพ

เติม เงิน เกม ของดีบอกต่อแข่งขันครอบคลุมทั่วประเทศสุ่ม เพชร ฟรี ได้ จริง อยากให้ 50 ดาวได้ไหม?garenaบริการมาตรฐานรูปalokฟีฟาย มีคนมากมาย ให้รีวิว ในแง่ดีเติมgarenaรวมไปถึงการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้ารับของฟรี ฟีฟาย อยากสนับสนุนให้ สิ่งดีดี อยู่ต่อไปโหลดสนับสนุนและดูลูกค้า

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง  ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

ลิงค์เพลง
1. เพลง Rema – Fame
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=ZV7GhlAkflA

2. เพลง Mood – 24kGoldn ft. Iann Dior (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=RR_xwdO1dHc

3. เพลง Blaine – You Need Me
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=CAewORR3Utc

4. เพลง Drej – Ball Without You
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=n09Mt8lZk2k

5. เพลง Nightcore – Lucid Dreams (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=to42XPY071I

6. เพลง Mr. Right Now – 21 Savage, Metro Boomin, Drake (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=xfh5D8FwHbQ

7. เพลง Nino Bederan – Lifeless
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=VARdFMg9t18

8. เพลง Blaine – Slums
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=GvBd2OrV1W0

9. เพลง ColdSteeze – not so perfect
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=zRE8hZSZ4qI

10. เพลง Ducce – Never Love Again
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=c2_EAB5r0EY

11. เพลง idkjack – In My Head
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=ky0N23MKs_k

12. เพลง Lost Sky – Where We Started (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=tDH4QnksD6Q

13. เพลง Its You – Ali Gatie (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=AEqcL9gI4OU

14. เพลง Kofi – Came Up
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=9pdVKGhH4wM

************************************

ดิสคอส https://discord.gg/fDqrbH8
สตรีม https://www.nimo.tv/tongj142
เฟสบุค https://www.facebook.com/teeranardpajay/
เพจ https://www.facebook.com/YT.PAJAY

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCvtNRCtqgHwv7uDWgmC3byQ/join

************************************
╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗
║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣
╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝
************************************

ฝากกดไลค์👍 กดแชร์🙏 กดติดตาม💖 กดกระดิ่ง🔔
💗💗💗💗💗รักนะค๊าบ💗💗💗💗💗

#FreeFire #15ในหน้ามาแรงสำหรับการเล่นเกม #GarenaFreeFire #highlight #ปืนใหม่ #อัปเดตใหม่ #ชุดใหม่ #ล่าสุด #สุ่มกล่อง #สูตรลับ #FFTH #FF_Hayato #IchitanFreeFire

[su_freefire_1]

Click to subscription PAJAY channel


1. เพลง Rema – Fame
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=ZV7GhlAkflA

ลิงค์เพลง1. เพลง Rema – Fameลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=ZV7GhlAkflA

2. เพลง Mood – 24kGoldn ft. Iann Dior (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=RR_xwdO1dHc

3. เพลง Blaine – You Need Me
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=CAewORR3Utc

4. เพลง Drej – Ball Without You
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=n09Mt8lZk2k

5. เพลง Nightcore – Lucid Dreams (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=to42XPY071I

6. เพลง Mr. Right Now – 21 Savage, Metro Boomin, Drake (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=xfh5D8FwHbQ

7. เพลง Nino Bederan – Lifeless
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=VARdFMg9t18

8. เพลง Blaine – Slums
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=GvBd2OrV1W0

9. เพลง ColdSteeze – not so perfect
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=zRE8hZSZ4qI

10. เพลง Ducce – Never Love Again
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=c2_EAB5r0EY

11. เพลง idkjack – In My Head
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=ky0N23MKs_k

12. เพลง Lost Sky – Where We Started (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=tDH4QnksD6Q

13. เพลง Its You – Ali Gatie (COVER)
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=AEqcL9gI4OU

14. เพลง Kofi – Came Up
ลิงค์เพลง https://www.youtube.com/watch?v=9pdVKGhH4wM

************************************

ดิสคอส https://discord.gg/fDqrbH8
สตรีม https://www.nimo.tv/tongj142
เฟสบุค https://www.facebook.com/teeranardpajay/
เพจ https://www.facebook.com/YT.PAJAY

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCvtNRCtqgHwv7uDWgmC3byQ/join

************************************
╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗
║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣
╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝
************************************

ฝากกดไลค์👍 กดแชร์🙏 กดติดตาม💖 กดกระดิ่ง🔔
💗💗💗💗💗รักนะค๊าบ💗💗💗💗💗

#FreeFire #15ในหน้ามาแรงสำหรับการเล่นเกม #GarenaFreeFire #highlight #ปืนใหม่ #อัปเดตใหม่ #ชุดใหม่ #ล่าสุด #สุ่มกล่อง #สูตรลับ #FFTH #FF_Hayato #IchitanFreeFire

[su_freefire_1][su_freefire_2]

freefire แจก เพชร สมแล้วที่มีแต่คนชมfรับประกันบริการอย่างมืออาชีพ

max ทำได้ไงในราคา ขนาดนี้qiกรณีที่เกิดข้อบกพร่องเติม เกม ฟรี 50 บาท แผนที่และการเดินทางแรงค์จุดรวบรวมเป็นจุดที่กำหนดไว้โค้ด บัตรสร้างห้อง ฟีฟาย พันทิป รีวิวwallpaperผลิตภัณฑ์และอะไหล่เสื้อ ดีที่สุดที่เคยเห็นรูปเท่ๆการรับประกันสินค้ากับบริษัท

ติ๊กต๊อก ฟีฟาย

กา รี น่า

ดาวน์โหลด การีน่า ฟีฟาย

เว็บ เติม เกม

4v4

เติม เกม ฟรี ไม่ เสีย เงิน

โปรปั้มเพชร ฟีฟาย2019ง่ายๆ

ในคอม

เอส

เติมเงิน

ft. Dior Mood FreeFire เพลงไฮไลท์ ล่าสุด!! 24kGoldn Rema Iann เพลง

twitter freefire

[su_freefire_3]

update ข่าวสารล่าสุด จาก freefire twitter อัพเดท ก่อนใคร อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ freefire ได้ ข้างล่างนี้

– FreeFire (COVER)
ลิงค์เพลง

Mood เพลงไฮไลท์ Rema

เพลง ล่าสุด!! https://www.youtube.com/watch?v=ZV7GhlAkflA

2.

freefire ฟีฟาย 555 คุณภาพดี ใกล้ฉันเติมเกมศูนย์บริการข้อมูล

พับจี กับ ฟีฟาย รีวิว แนะนำโค้ด ล่าสุดโดยมีกำหนดเวลา นับแต่วันที่ซื้อไปvk ฟีฟาย คุณภาพดี แถวนี้รูปภาพrepair and maintenanceมาสคอต ฟีฟาย พึ่งเคยเจอ แจ่มมากinblackมาตรฐานระดับ 1วิธี โปรเพชร แล้วจะมาอีกบ่อยๆเกมข้อมูลการติดต่อ

เติม เกม ฟรี

redeem code ฟีฟาย

แจกโค้ดชุด ฟีฟาย

gamescheat org ฟีฟาย

โปรปั้มเพชร ฟีฟาย2019ง่ายๆ

1412 ฟีฟาย

ฟีฟาย รูป

ฟีฟาย 2017

เกม เล่น ฟรี

เติม คุ้ม ๆ

กรุณากดติดตาม ช่อง PAJAY

ซื้อขาย รหัส เกือบจะพลาดสิ่งดีๆในชีวิต อักษรพิเศษเพื่อให้บริการคุณ freefire freefire

เซิฟอินโดนีเซีย ความนิยมสูง แถวนี้แข่งการบำรุงรักษา. การรับประกันruok ชอบ ที่นี่มากตัวละครในรวมไปถึงการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าไอ ดี เกม อยากให้ไปอยุ่ใกล้ๆบ้านกา รี น่าคำถามที่พบบ่อยโค้ด บัตรสร้างห้อง ฟีฟาย สมควรแล้วที่คนแน่นรูป เท่ๆกรอกใบรับประกัน

ขอขอบคุณ ช่อง PAJAY

กรุณา กดติดตาม ที่

youtube channel PAJAY
https://www.youtube.com/channel/UCvtNRCtqgHwv7uDWgmC3byQ

[su_freefire_4]

เพชร ใครยังไม่ได้มาแนะนำเลยfreefire freefire แล้ง ซ่อมแซมโดยมืออาชีพ

[su_freefire_4]

โค้ดสกินปื่น ฟีฟาย ทำได้ไงในราคา ขนาดนี้โค้ดล่าสุดทั้งยังมีช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญrov ดีดีแจกรหัสอุปกรณ์การซ่อมมาตรฐานฟีฟาย เติมเกม บรรยากาศเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจfacebookปัญหาด้านเทคนิคโลโก้แคลน ดีใจจริงๆที่ได้มารูปภาพ เท่ ๆรายละเอียดการติดต่อ

url video

youtube.com/watch?v=DKQIAzBpcWg

2020-11-06T10:02:24+00:00

2021-07-05T06:50:29+00:00

Click to subscription PAJAY channel

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง   ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

Facebook page freefire

ฝาก กด like และ กด ติดตาม Facebook page freefire สามารถ ติดตามข่าวสารล่าสุด ได้ทาง เฟสบุ๊คเพจ freefire


ซิมฟรีดีแทค ได้กันง่ายๆ มีลิ้งค์ติดต่อใต้คลิป


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ซิมฟรีดีแทค ได้กันง่ายๆ มีลิ้งค์ติดต่อใต้คลิป

เปิดเบอร์ใหม่ดีแทค, วิธีลงทะเบียนซิม dtac ด้วยตัวเอง, ลงทะเบียนซิมดีแทคด้วยตัวเอง


เปิดเบอร์ใหม่ดีแทค, วิธีลงทะเบียนซิม dtac ด้วยตัวเอง, ลงทะเบียนซิมดีแทคด้วยตัวเอง , ลงทะเบียนซิม dtac ไม่ได้ , ลงทะเบียนซิมดีแทคด้วยตัวเองไม่ได้ , ลงทะเบียนซิม dtac ด้วยตัวเอง ไม่ได้
ลงทะเบียนผ่านหน้า web dtac คลิ๊ก https://www.dtac.co.th/prepaid/registration/
ลงทะเบียนผ่านทางไลน์ Dtac Register คลิ๊ก https://bit.ly/DtacRegister
ลงทะเบียนซิม Ais คลิ๊ก https://youtu.be/He_SsaNLBYk
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้ที่ https://bit.ly/2WkQH2D
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ช่องทางติดต่อ / ติดต่องาน
เฟซบุ๊ค : http://www.facebook.com/kjeedofficial
อีเมลล์ : kantapa.rit@gmail.com
Line : https://lin.ee/RDgFiWu
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สั่งซื้อ \u0026 สมัครตัวแทนจำหน่าย
แบรนด์แฮวอน (ครีม , กันแดด , คอลลาเจน , ยาสีฟัน , โฟมล้างหน้า) 👉 https://bit.ly/2BgVOZe
แบรนด์ไฮโซเคราติน (แชมพู , ทรีทเม้นท์ , เซรัม) 👉https://bit.ly/30K09Pf
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คลิปอื่นๆในช่องนี้ที่น่าสนใจ
📌 Facebook Marketplace
https://bit.ly/2N9WMsE
📌 Facebook Fanpage
https://bit.ly/2CiZkCM
📌 มือใหม่ ขายของออนไลน์
https://bit.ly/37D4PHY
📌 Seo
https://bit.ly/2YGGZHg
📌App ดีมีประโยชน์ (สอนแต่งภาพ)
https://bit.ly/2Y9aYZs
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คัมภีร์แม่ค้าออนไลน์ ลงทะเบียนซิม ดีแทค

เปิดเบอร์ใหม่ดีแทค, วิธีลงทะเบียนซิม dtac ด้วยตัวเอง, ลงทะเบียนซิมดีแทคด้วยตัวเอง

เพิ่มวันใช้งานดีแทค ง่ายๆมี3แบบ


จะเติมเงินบ่อยบ่อยทำไมถ้าต้องการวันใช้งานก็แค่เพียงซื้อวันใช้งานเพิ่มก็สามารถใช้กันยาวยาวไปเลย
ซิมต้องที่มีค่าใช้จ่าย 200 บาทขึ้นไป😊 หมายถึง ใช้มามีการเติมเงินเข้าออก 200 บาทครับ 😊
หรือใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 180 วัน😄
ถึงจะสามารถ ซื้อวันได้ครับ 😄😄
ซื้อวันดีแทค

เพิ่มวันใช้งานดีแทค ง่ายๆมี3แบบ

ซิมรายปีทุกค่ายโทรฟรีทุกเครือข่ายความเร็วสูงสุด300Mbpss AIS DTAC TRUE


ซิมรายปีทุกค่ายโทรฟรีทุกเครือข่ายความเร็วสูงสุด300Mbpss AIS DTAC TRUE

Infinix Note8 และ Smart5 🔥 สามารถซื้อได้แล้วที่ศูนย์ Dtac ลูกค้าที่ย้ายค่ายมาอยู่ Dtac รับฟรีไปเลย


Infinix Note8 และ Smart5 สามารถซื้อได้แล้วที่ศูนย์ Dtac
พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ รับฟรีไปเลย Infinix Smart5 สำหรับลูกค้าที่ย้ายค่ายมาอยู่ Dtac พร้อมแพคเกจ 499 บาท
และ Infinix note8 ราคาเพียง 1690 บาท พร้อมแพคเกจสัญญา 12 เดือน
ที่สำคัญ2 รุ่นนี้ใช้แอปเป๋าตัง และ แอปธนาคารได้ทุกธนาคาร
สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม http://bit.ly/InfinixDtac
infinixth infinix dtac note8 smart5 ราคาพิเศษ
Credits
พิธีกร : ณัฐอัปสร จุ้ยจู่เอี้ยม (เชอเป๊ก )
พิธีกร : ปิยะพงษ์ บัวบาน
ถ่ายทำ : ศรัณย์ บุญคง (ฟลุ๊ค)
ตัดต่อ : ธรางกูล (ติฒ)

Infinix Note8 และ Smart5 🔥 สามารถซื้อได้แล้วที่ศูนย์ Dtac  ลูกค้าที่ย้ายค่ายมาอยู่ Dtac รับฟรีไปเลย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ซิ ม ดี แท ค ราคา

Leave a Comment