[Update] 20 สารเคมีใกล้ตัวกับโอกาสการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น | เบนซินขาว – POLLICELEE

เบนซินขาว: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

เรื่อง: พีระพัฒน์ สวัสดิรักษ์

ในชีวิตประจำวัน สารเคมีอันตรายมากมายรอบตัวเราเป็นตัวการก่อมะเร็ง รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในวัยเด็กนั้น ส่วนใหญ่จะตรวจพบมะเร็งในช่วงอายุ 5 ขวบ และมีอัตราการเกิดโรคสูงในช่วงขวบปีแรก มะเร็งในวัยเด็กที่พบมากที่สุดคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตามมาด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และโรคมะเร็งสมอง

เป็นที่รู้กันว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างสารเคมีที่เป็นพิษกับโรคมะเร็งในวัยเด็ก และเนื่องจากโรคมะเร็งในวัยเด็กจำนวนมากเกิดขึ้นในช่วงต้นของชีวิต นักวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นศึกษา มีงานวิจัยหลายชิ้นพยายามหาคำตอบว่า การได้รับสารพิษของพ่อแม่ทั้งก่อนและระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น

นี่คือรายชื่อสารก่อมะเร็ง (carcinogens) บางส่วน ที่ถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ alternet.org เพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างๆ ของสารพิษก่อมะเร็งใกล้ตัว โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง (International Agency for Research on Cancer) ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) สถาบันคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (Environmental Protection Agency) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (Centers for Disease Control and Prevention)

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

สถานะ: อากาศปนเปื้อนสารพิษ ซึ่งเราหายใจเข้าไปทั้งหมด
ที่มา: เขม่าจากไอเสียรถยนต์ เขม่าจากปล่องควันอุตสาหกรรม ก๊าซพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ควันจากเครื่องดับกลิ่น น้ำยาทำความสะอาด วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ วัสดุใหม่ ควันบุหรี่ ละอองเรณู และรา
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็ง โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจ การคลอดก่อนกำหนด

อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins)

สถานะ: กลุ่มสารเคมีพิษที่ก่อตัวในอากาศชื้นอบอุ่น เชื้อราและราต่างๆ ในถั่วลิสง ข้าวโพด
ที่มา: เนยถั่วลิสง
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งตับ
ผู้มีความเสี่ยง: ผู้ที่ตับไม่แข็งแรง ตับมีความเสียหาย และผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

อนาบอลิก สเตียรอยด์ (Anabolic Steroids)

สถานะ: ยาที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศชาย
ที่มา: ยาฉีด, ยารับประทาน ยาเหน็บช่องคลอด ยาทาผิวภายนอก
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งตับ
ผู้ที่มีความเสี่ยง: เด็กและวัยรุ่นที่ใช้สเตียรอยด์เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะด้านกีฬา

สารหนู (Arsenic)

สถานะ: สารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พบได้ในอากาศ น้ำ ดิน
การแพร่สู่สิ่งแวดล้อม: สารปนเปื้อนในน้ำประปา อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมถลุงแร่
ที่มา: สารกำจัดศัตรูพืชรุ่นเก่า
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งไต มะเร็งตับ และมะเร็งเม็ดเลือด
ผู้ที่มีความเสี่ยง: เด็กๆ อาจสัมผัสสารหนูได้เมื่อเล่นใกล้โครงสร้างไม้เก่าๆ ที่ได้รับการฟื้นฟูจากสารหนูทองแดงโครเมียม โดยทั่วไปจะพบในสนามเด็กเล่นและโต๊ะกลางแจ้ง

แร่ใยหิน (Asbestos)

สถานะ: กลุ่มแร่ธาตุที่เป็นของเหลวซึ่งก่อตัวขึ้นทั่วโลกตามธรรมชาติทางธรณีวิทยา
การแพร่สู่สิ่งแวดล้อม: การฟุ้งกระจายระหว่างก่อสร้างหรือทำลายอาคาร โดยเฉพาะอาคารเก่า
ที่มา: ฉนวนกันความร้อน ผนังอาคาร กระเบื้อง ฝ้าเพดาน หลังคา พื้นเคลือบการต่อเรือ
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งปอด มะเร็งในทางเดินอาหาร และมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากแร่ใยหิน (Mesothelioma)
ผู้มีความเสี่ยง
: เด็กๆ ที่จับต้องกับแร่ใยหินจากพื้นผิวฝ้าเพดานมีความเสี่ยงสูง และจะทวีความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนที่มีความเก่าแก่ ซึ่งมีการดูแลรักษาอาคารเรียนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหิน

แอสพาร์เทม (Aspartame)

สถานะ: สารให้ความหวานเทียม
ที่มา: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผู้มีความเสี่ยง: หากเด็กได้รับสารนี้ตั้งแต่ช่วงที่มารดากำลังตั้งครรภ์จะเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้น

เบนซิน (Benzene)

สถานะ: ตัวทำละลายบาง ไม่มีสี กลิ่นหอม
ที่มา: น้ำยาลบสีเก่า น้ำยาทำความสะอาด กาว
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคที่เกี่ยวกับเลือด
ผู้มีความเสี่ยง: เสี่ยงต่อเด็กและวัยรุ่น เพราะอาจได้สัมผัสกับน้ำมันเบนซินผ่านผิวหนังขณะเติมน้ำมันในสถานีบริการตนเอง หรือเมื่อเติมน้ำมันกับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดหญ้า

เบนโซพรีน (Benzopyrene)

สถานะ: เขม่าไหม้สีดำ
ที่มา: ย่างอาหาร ปิ้งขนมปัง คั่วกาแฟ สูบยาสูบ รวมทั้งจากไอเสียรถยนต์และไฟป่าด้วย
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด

แคดเมียม (Cadmium)

สถานะ: ธาตุโลหะหนัก พบได้ตามธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งน้ำ เหมืองแร่
ที่มา: พลาสติก แบตเตอรี่
การแพร่สู่สิ่งแวดล้อม: โรงเผาขยะ โรงกลั่นสังกะสี และควันบุหรี่
เสี่ยงต่อโรค: กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มะเร็งตับอ่อน

ดีดีที (DDT)

สถานะ: สารกำจัดศัตรูพืชออร์แกนิกคลอรีน
เสี่ยงต่อโรค : มะเร็งเต้านม
ผู้มีความเสี่ยง: เด็กสาวที่สัมผัสกับ DDT และสตรีที่มารดาเคยได้รับยา DDT ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิงทั่วไป

Diethylstilbesterol (DES)

สถานะ: ยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแท้งลูก
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งในช่องคลอด และอาจทำให้ระบบสืบพันธุ์ในเพศชายเปลี่ยนแปลงไป

ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล

สถานะ: เขม่าคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนและกำมะถันฟอร์มาลดีไฮด์ และเบนโซลีน
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็งหลายชนิด
เพิ่มเติม: ไอเสียดีเซลเป็นพิษมากกว่าไอเสียน้ำมันเบนซิน

ไดออกซิน (Dioxins)

สถานะ: สารปนเปื้อนที่มีความเป็นพิษ
ที่มา: ผลิตขึ้นในระหว่างการเผาพลาสติก พีวีซี และสารประกอบคลอรีนอื่นๆ พบในอาหารที่มีไขมันสูง ไข่ นมสำหรับทารก รวมถึงนมแม่
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็งหลายชนิด

ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)

สถานะ: สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
ที่มา: ไม้อัด ไม้อัดกาว กาว กระดาษฉนวน เรซิน เฟอร์นิเจอร์ใหม่ รถใหม่ หรือของที่ซื้อมาใหม่ จะปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ลินเดน (Lindane) หรือ HCB (Hexachlorobenzene)

สถานะ: สารก่อมลพิษอินทรีย์อย่างถาวร
ผลิตภัณฑ์: ยากำจัดแมลง ยารักษาเหา
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งตับ
เพิ่มเติม: ปัจจุบันห้ามใช้เพื่อการเกษตร และมียารักษาเหาที่ปลอดภัยกว่าแล้ว

ไนโตรซามีน (Nitrosamine)

สถานะ: สารเคมีที่เป็นพิษ
เกิดจาก: ผลิตขึ้นในระหว่างการย่อยสลายเนื้อสัตว์ที่มีไนเทรต เช่น ฮอตด็อกหรือไส้กรอก นอกจากนี้ยังพบได้จากควันบุหรี่อีกด้วย
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

PCBs (Polychlorinated Biphenyls)

สถานะ: สารประกอบที่มีคลอรีนสูง
ที่มา: ฉนวนไฟฟ้า
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็ง

Perchloroethylene (PERC) หรือ Tetrachloroethylene

สถานะ: ตัวทำละลาย
เกิดจาก: ใช้ในการซักแห้งและการล้างไขมันโลหะ
เสี่ยงต่อโรค: มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide)

สถานะ: สารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในเกษตรกรรม
ที่มา: สารกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของมาลาไทออน (Malathion) และ ไดอะซีนอน (Diazinon)
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

รังสี (Radiation)

สถานะ: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มา: ถ่ายโอนพลังงานเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ สามารถบิดเบือนโครงสร้างโมเลกุลภายในเซลล์ของร่างกาย ซึ่ง DNA หรือสารพันธุกรรมของมนุษย์เป็นเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุด
เสี่ยงต่อโรค: โรคมะเร็งและโรคทางพันธุกรรม

Author


Avatar

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY

[Update] ขายเบนซินขาว คุณภาพดี ราคาถูก มีหลายรุ่นให้เลือก | เบนซินขาว – POLLICELEE

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมนิโฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

The UltraRAE 3000 is the most advanced Compound-Specific Monitor on the market. Its Photoionization Detector’s (PID) extended range of 0.05 to 10, 000 ppm in VOC mode and 50 ppb to 200 ppm in benzene-specific mode makes it an ideal instrument for applications from entry pre-screening during refinery and plant maintenance to hazardous material response, marine spill response and refinery down-stream monitoring.

รายละเอียด
ติดต่อ


เบนซินขาวกับเบนซิน 95 เตา Coleman 533


Coleman 533

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เบนซินขาวกับเบนซิน 95 เตา Coleman 533

วิธีจุดตะเกียงเจ้าพายุ


ชอบจัง คลาสสิค

วิธีจุดตะเกียงเจ้าพายุ

น้ำมันเบนซินขาวจุดตะเกียง รหัส 950 รุ่น 500 แรง เป็นการเปรียบเทียบค่าความสว่างความง่ายในการ จุดติด


คลิปวิดีโอนี้เป็นการนำเสนอการจุดตะเกียงเจ้าพายุหรือตะเกียงโบราณโดยใช้น้ำมันเบนซินขาวในการ. ตะเกียงเจ้าพายุเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความยากง่ายและระยะเวลาในการจุด
สนใจสั่งซื้อ
https://s.lazada.co.th/s.3zr5R
ตะเกียงโบราณ
ตะเกียงเจ้าพายุ
ตะเกียงใช้น้ำมัน
เบนซินขาวจุดตะเกียง
ตะเกียงน้ำมันก๊าซ

ลิ้งค์สำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้าน
Lazada
https://s.lazada.co.th/s.eYEMx
Shopee
https://shopee.co.th/product/28794056/11616617076?smtt=0.287954401625740491.9
Facebook
https://www.facebook.com/ModernCampThailand/
youtube
https://youtube.com/channel/UCaEsZhtYYKXJTzZygnalzOQ

น้ำมันเบนซินขาวจุดตะเกียง รหัส 950 รุ่น 500 แรง เป็นการเปรียบเทียบค่าความสว่างความง่ายในการ จุดติด

พาไปชมคันจริง Honda HR-V 2021 สเป็คไทย ดูสปอร์ตขึ้น แต่หลังคาก็แคบลงนะ


สรุป ประเด็นสำคัญ ของ Honda HRV 2021.

รุ่น e:HEV RS ราคาประมาณการเบื้องต้น ต่ำกว่า 1,200,000 บาท
รุ่น e:HEV EL ราคาประมาณการเบื้องต้น ต่ำกว่า 1,100,000 บาท
รุ่น e:HEV E ราคาประมาณการเบื้องต้น ต่ำกว่า 990,000 บาท
มีแต่ขุมพลัง e:HEV ไฮบริดล้วนๆ ไม่มีเบนซิน 1.5 หรือ 1.8 หรือเทอร์โบให้เลือก โดยตัวเครื่องยนต์นั้น นำของ City e:HEV มาปรับจูนให้มีกำลังเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับมอเตอร์ iMMD ที่ได้รับการปรับพลังขับจาก 105 เป็น 131 แรงม้า เพื่อให้รับกับน้ำหนักตัวและขนาดล้อที่โตกว่า City
็Honda HRV 2021 ได้อุปกรณ์ Honda SENSING (เบรกอัตโนมัติ, Adaptive Cruise Control with Stop \u0026 Go, ระบบรักษารถให้อยู่ในเลน และไฟสูงอัตโนมัติ) \”ทุกรุ่นย่อย\” รุ่นกลาง (EL) และรุ่นท้อป (RS) มีแอร์หลังให้ และมีฝาท้ายเตะเปิด
เฉพาะรุ่น RS จะได้ชุดแต่งรอบคัน กระจังหน้าลายเฉพาะรุ่น ไฟเลี้ยวแบบ Sequential ล้ออัลลอยขอบ 18 นิ้ว เบาะเย็บตะเข็บด้ายแดง หลังคากระจก (ที่เลิกใช้ม่านบังแดดสไลด์ไฟฟ้า) และ USB สำหรับคนนั่งหลัง
ขนาดตัวถัง มีความยาวกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อย และเตี้ยลง หลังคาแบนขึ้น จุดที่สำคัญคือการเพิ่มความสูงใต้ท้องเป็น 196 มม. ซึ่งอีกราวสามเซ็นติเมตรก็จะใกล้เคียงรถ SUV พื้นฐานกระบะแล้ว..แต่หลังคาแบนเตี้ยลง แล้วจะนั่งสบายมั้ย?
สอบถาม แนะนำ พูดคุยเพิ่มเติม ส่ง Inbox มาที่นี่เลยครับผม Facebook: Pansawat Paitoonpong
https://www.facebook.com/2hands4wheels

HRV
Honda
THECLIP

พาไปชมคันจริง Honda HR-V 2021 สเป็คไทย ดูสปอร์ตขึ้น แต่หลังคาก็แคบลงนะ

เตาน้ำมัน​ แค้มปิ้ง ใช้เบนซินขาว
ไฟแรง วิธีจุดเตาน้ำมัน