[Update] 78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ(Don’t grieve. อย่าเสียใจ) Ep.46 – siamzoneza วาไรตี้ | ให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ – POLLICELEE

ให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Missing you is the heartache, that never goes away.
การคิดถึงคุณ คือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหายไป

My thoughts are free to go anywhere.
ความคิดของฉันมีอิสระที่จะไปได้ทุกที่

You just need a framework and a dream.
คุณแค่ต้องมีกรอบและความฝัน

When it comes to success, there are no shortcuts. -Bo Bennett
เมื่อพูดถึงความสำเร็จ ย่อมไม่มีทางลัด

No one succeeds without effort.
ไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยปราศจากความพยายาม

The secret of success is constancy to purpose. -Benjamin Disraeli
เคล็ดลับของความสำเร็จคือความแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย

Love of what you are doing or learning to do.
จงรักในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเรียนรู้ที่จะทำ

Love is like war: easy to begin but very hard to stop. -HL Mencken
ความรักก็เหมือนสงคราม เริ่มง่ายแต่หยุดยากมาก

In the end, the love you take is equal to the love you make. -Paul McCartney
ในที่สุดความรักที่คุณมีก็เท่ากับความรักที่คุณทำ

If you want to be loved, be lovable. -Ovid
ถ้าคุณอยากเป็นที่รักจงน่ารัก

Everything has beauty, but not everyone sees it. -Confucius
ทุกสิ่งมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น

Mistakes are proof that you’re trying.
ความผิดพลาดเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณกำลังพยายาม

I know I made a lot of mistakes, but they, in turn, were my life lessons.
ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดมากมาย แต่มันก็เป็นบทเรียนชีวิตของฉัน

You go through it on your own.
คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยตัวคุณเอง

Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost. -Erol Ozan
เส้นทางที่สวยงามบางเส้นทาง ไม่สามารถค้นพบได้หากไม่หลงทาง

A dream is what makes people love life even when it is painful. -Theodore Zeldin
ความฝัน คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนรักชีวิตแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตาม

Don’t grieve.
อย่าเสียใจ

Life is about accepting the challenges.
ชีวิตคือการยอมรับความท้าทาย

Nothing valuable ever comes easy.
ไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าแล้วได้มาง่ายๆ

Painful challenges are the best gifts life sends to us to keep us growing.
ความท้าทายที่เจ็บปวด คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมาให้เรา เพื่อให้เราเติบโตต่อไป

Take care of yourself.
จงดูแลตัวเอง

Be positive and hold on!
จงคิดบวกและยึดมั่น!

Trust yourself, but don’t overestimate your abilities.
เชื่อใจตัวเอง แต่อย่าประเมินความสามารถของคุณมากเกินไป

Even though I was surrounded by many, I felt totally alone.
แม้ว่าฉันจะถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ฉันก็รู้สึกโดดเดี่ยว

Do we really need to share every movement and incident?
เราจำเป็นต้องแบ่งปันความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ทุกอย่างจริงหรือ?

A friend should be someone who promises to never leave, no matter what.
เพื่อนควรเป็นคนที่สัญญาว่าจะไม่จากไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

In the end, it is your life!
สุดท้ายแล้ว มันก็คือชีวิตของคุณ!

Am I really loved by someone?
ฉันเป็นที่รักของใครบางคนหรือเปล่า?

You to search for the truth yourself.
คุณต้องค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเอง

Do we need that many friends?
เราต้องการเพื่อนมากมายขนาดนั้นเลยเหรอ?

I have never been hurt by what I have not said. -Calvin Coolidge
ฉันไม่เคยเจ็บปวดกับสิ่งที่ฉันไม่ได้พูด

I lied because I don’t want you to know how much it hurts me.
ที่ฉันโกหก เพราะไม่อยากให้คุณรู้ว่าฉันเจ็บแค่ไหน

Sometimes it’s better to be alone.Because nobody can hurt you.
บางครั้งการอยู่คนเดียวก็ดีกว่า ไม่มีใครทำร้ายคุณได้

My biggest mistake is thinking that people care for me as much as I do for them.
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือ การคิดว่าคนอื่นดูแลฉันมากพอกับที่ฉันทำเพื่อพวกเขา

Our heart doesn’t always love the right people at the right time.
หัวใจของเราไม่ได้รักคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเสมอไป

Don’t waste your time on revenge.Those who hurt you will eventually face their own karma.
อย่าเสียเวลาไปกับการแก้แค้น ในที่สุดผู้ที่ทำร้ายคุณจะต้องเผชิญกับผลกรรมของพวกเขาเอง

You will never know the power of yourself until someone hurts you badly.
คุณจะไม่รู้จักพลังของตัวเองจนกว่าจะมีคนมาทำร้ายคุณอย่างรุนแรง

If you can’t help them, at least don’t hurt them.
ถ้าคุณช่วยพวกเขาไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา

If you love large, you’ve got to hurt large.
ถ้าคุณรักมากคุณต้องเจ็บตัวมาก

Forget your past and forgive yourself.
ลืมอดีตของคุณและให้อภัยตัวเอง

I’ll find strength in pain.
ฉันจะพบความเข้มแข็งในความเจ็บปวด

Learn as if you were to live forever.
จงเรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป

If you cannot do great things, do small things in a great way. -Napoleon Hill
ถ้าคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จงทำสิ่งเล็ก ๆ ให้ดี

Some people dream of success while others wake up and work.
บางคนฝันถึงความสำเร็จ ในขณะที่บางคนตื่นขึ้นมาและทำงาน

Life is so damn short.
ชีวิตช่างแสนสั้น

Happiness never decreases by being shared.
ความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปัน

We must not be too concerned with others.
เราต้องไม่กังวลกับคนอื่นมากเกินไป

Don’t underestimate the value of doing nothing.
อย่าประเมินคุณค่าของการไม่ทำอะไรต่ำไป

If you lose faith, you lose all. -Eleanor Roosevelt
ถ้าคุณหมดศรัทธาคุณก็สูญเสียทั้งหมด

Real change is difficult at the beginning.
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเป็นเรื่องยากในช่วงเริ่มต้น

Forgiveness begins with taking care of my own hurt.
การให้อภัยเริ่มต้นด้วยการดูแลความเจ็บปวดของตัวเอง

There are beautiful days ahead.
มีวันที่สวยงามรออยู่ข้างหน้า

I will listen to my sadness with patience and love.
ฉันจะรับฟังความเศร้าของฉัน ด้วยความอดทนและความรัก

I will seek help when I cannot help myself.
ฉันจะขอความช่วยเหลือ เมื่อฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

My path is unique and I will walk it with pride.
เส้นทางของฉันไม่เหมือนใครและฉันจะเดินไปด้วยความภาคภูมิใจ

With each day, I will take smaller steps toward my joy.
ในแต่ละวันฉันจะก้าวไปสู่ความสุขของฉัน

I build a space of calm and clarity all around me.
ฉันสร้างพื้นที่แห่งความสงบและความชัดเจนรอบตัวฉัน

We find less time to do the things we enjoy because of the things we have to do.
เราพบว่ามีเวลาน้อยลงในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราชอบ เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องทำ

In today’s hectic world, it is becoming harder and harder to calm the mind.
ในโลกที่วุ่นวายทุกวันนี้ การทำจิตใจให้สงบนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ

We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have. -Frederick Keonig
เรามักจะลืมไปว่า ความสุขไม่ได้มาจากการได้รับบางสิ่งที่เราไม่มี แต่เป็นการรับรู้และชื่นชมในสิ่งที่เรามีมากกว่า

We can’t control the world.
เราควบคุมโลกไม่ได้

People should find happiness in the little things, like family. -Amanda Bynes
คนเราควรพบความสุขในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นครอบครัว

After all, life’s better when we’re happy.
ท้ายที่สุดชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเรามีความสุข

The pursuit of happiness is real.
การแสวงหาความสุขนั้นมีอยู่จริง

We may encounter many defeats but we must not be defeated.
เราอาจพบกับความพ่ายแพ้มากมาย แต่เราต้องไม่พ่ายแพ้

Nobody can go back and start a new beginning.
ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้

Always do your best.
จงทำให้ดีที่สุดเสมอ

We must first believe that we can.
อันดับแรกเราต้องเชื่อว่าเราทำได้

Set your goals high, and don’t stop till you get there.
ตั้งเป้าหมายให้สูงและอย่าหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงจุดนั้น

You just can’t beat the person who never gives up.
คุณไม่สามารถเอาชนะคนที่ไม่เคยยอมแพ้ได้

There’s a reason for everything.
ทุกอย่างมีเหตุผลของมัน

Just breathe and have faith that everything will work out for the best.
แค่หายใจและมีศรัทธาว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุด

Whatever you are feeling, love yourself for feeling it.
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบไหน ก็จงรักตัวเองให้ได้

If you don’t love yourself, nobody else is going to love you.
ถ้าคุณไม่รักตัวเอง ก็จะไม่มีใครรักคุณ

The more you love yourself, the less nonsense you’ll tolerate.
ยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่ คุณก็จะยอมทำเรื่องไร้สาระน้อยลงเท่านั้น

Loving yourself isn’t vanity.
การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

Love yourself first, because that’s who you’ll be spending the rest of your life with.
รักตัวเองก่อน เพราะนั่นคือคนที่คุณจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วย

You’re always with yourself.
คุณอยู่กับตัวเองตลอดเวลา

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

41 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทยสั้น ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คําคมชีวิตคิดบวก

38 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระสั้น ๆ

27 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก

[Update] 20 คำอวยพรก่อนสอบ ภาษาอังกฤษ | ให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ – POLLICELEE

ช่วงสอบคือช่วงเครียดของหลายๆคน ถ้าเป็นไปได้ เราก็คงอยากให้กำลังใจ หรือคำอวยพรแก่คนที่เรารัก ในช่วงเวลาเหล่านั้น

สำหรับใครที่กำลังมองหาคำอวยพรก่อนสอบเป็นภาษาอังกฤษอยู่ ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้รวบรวมมาให้พร้อมกับคำแปลแล้ว เอาล่ะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

เกร็ดความรู้
Quiz, test และ exam ต่างกันอย่างไร
สำหรับในด้านการเรียนการสอน คำว่า quiz จะหมายถึงการทดสอบแบบสั้นๆ เช่น แบบทดสอบท้ายบทเรียน การสอบเก็บคะแนนเล็กๆ
คำว่า exam จะหมายถึงการสอบที่สำคัญและเป็นทางการ อย่างเช่น การสอบมิดเทอม การสอบไฟนอล การสอบเข้าสถานศึกษา
ส่วนคำว่า test มักจะหมายถึงการสอบที่ใหญ่กว่า quiz แต่ไม่ถึงขนาดเท่า exam อย่างไรก็ตาม หลายๆครั้ง เราก็สามารถใช้คำว่า test แทนคำว่า exam ได้ ความหมายที่ได้นั้นถือว่าไม่ค่อยต่างกัน

อวยพรแบบสั้นๆ

อวยพรก่อนสอบแบบสั้นๆ อวยพรแบบกระชับแต่ได้ใจความ

1. Good luck!
โชคดีนะ

2. Good luck on your exams.
ขอให้โชคดีในการสอบนะ

3. Do well on the test!
ทำให้ได้คะแนนดีๆนะ

4. Best of luck with your exams.
โชคดีในการสอบนะ

5. Get a good grade on the exam.
สอบให้ได้เกรดดีๆนะ

อวยพรให้แฟน

อวยพรก่อนสอบให้แฟน เติมความห่วงใยและความรักก่อนสอบ

6. I have never had a reason to doubt your intelligence so, you shouldn’t too. You are lovely and smart, and you will do well in your exams. Love you.
ฉันไม่เคยสงสัยในความฉลาดของคุณเลย ดังนั้นคุณก็ไม่ควรสงสัยตัวเองนะ คุณเป็นคนที่ทั้งน่ารักและหัวไว และคุณจะทำคะแนนสอบได้ดีอย่างแน่นอน รักนะ

7. You are the smartest, best-looking person in the world, and there’s no way you’re not going to get an A on this test. Muah Muah!
คุณคือคนที่ฉลาดและดูดีที่สุดในโลกใบนี้ ไม่มีทางที่คุณจะไม่ได้เกรดเอกับการสอบครั้งนี้ จุ๊บๆ

8. Good luck on your test, my dear! You’ve already worked so hard on this. You’re going to do great.
โชคดีกับการสอบนะที่รัก คุณได้เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่แล้ว คุณจะต้องทำคะแนนได้ดีแน่ๆ

9. We study hard all through the year. So, stay calm and composed and you will surely do well. Best of luck!
พวกเราเรียนกันอย่างหนักตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ดังนั้นก็ขอให้มีสติและไม่ลน แล้วคุณจะสามารถทำคะแนนออกมาได้ดีแน่นอน ขอให้โชคดีนะ

10. You have passed the exam of love. Now, it’s time to pass the exam of your college. Trust me, this time questions will be much easier!
คุณสอบผ่านบททดสอบของความรักมาแล้วนะ มาครั้งนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องสอบผ่านการสอบของมหาวิทยาลัยให้ได้ เชื่อฉันสิ มันน่าจะง่ายกว่ากันมากๆเลยแหละ

อวยพรให้เพื่อน

อวยพรก่อนสอบให้เพื่อน เติมเต็มมิตรภาพดีๆก่อนการสอบ

11. Don’t feel nervous. Take your exams with full confidence. All the best!
อย่ากังวลไปเลย ขอให้ทำข้อสอบด้วยความมั่นใจเต็มที่ โชคดีนะ

12. There is no point in worrying. You have studied extremely hard and we are sure you would do well in your exams. Good luck!
การสอบครั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเลย คุณได้เรียนและเตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว พวกเรามั่นใจว่าคุณจะสามารถทำคะแนนสอบได้ดีแน่นอน โชคดีนะ

13. You know everything. Just keep your focus and you would do really well. All the best.
คุณรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว ขอแค่ให้มีสมาธิในการสอบ คุณก็จะสามารถทำคะแนนออกมาได้ดีแน่นอน โชคดีนะ

14. Don’t take the stress. This is just the school exams. Enjoy it and do well in it.
ไม่ต้องเครียดนะ มันก็แค่การสอบในโรงเรียน ขอให้สนุกกับมันและทำคะแนนออกมาได้ดี

15. I know that you have really studied hard and can make it to the top grades. All the best for your exams, my dear friend!
ฉันรู้ว่าคุณเรียนและเตรียมตัวมาอย่างหนัก และสามารถทำเกรดดีๆออกมาได้ ขอให้โชคดีในการสอบนะเพื่อนรัก

16. Dear my best friend, I know nothing can make you down. Nothing can damage your confidence. Best wishes for your exams!
แด่เพื่อนรักของฉัน ฉันรู้ว่าไม่มีสิ่งไหนจะทำให้คุณรู้สึกแย่ได้ ไม่มีสิ่งไหนจะทำลายความมั่นใจของคุณได้ ขอให้โชคดีในการสอบนะ

อวยพรแบบฮาๆ

อวยพรก่อนสอบแบบฮาๆ ช่วยบรรเทาความเครียดก่อนการสอบ

17. Exam is the best way to get rid of a teacher you don’t like. Best of luck with your exam!
การสอบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดครูที่เราไม่ชอบออกไปจากชีวิต ขอให้โชคดีในการสอบนะ

18. Don’t eat an egg before the exam or you will get the egg size mark! Best of luck!
อย่ากินไข่ก่อนสอบนะ ไม่อย่างงั้นคุณจะได้ 0 คะแนนเหมือนไข่ โชคดีนะ

19. Don’t think about the test, think about the A!
อย่าคิดถึงเรื่องสอบ ให้คิดถึงเกรดเอเท่านั้น

20. You don’t need to be scared of the test, the test needs to be scared of you.
คุณไม่จำเป็นต้องกลัวการสอบ แต่การสอบต่างหากที่จะต้องกลัวคุณ

เป็นยังไงบ้างครับกับคำอวยพรก่อนสอบ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะให้กำลังใจก่อนสอบกับคนอื่นๆได้แล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


OneRepublic – I Lived (Official Music Video)


Stream \u0026 Download OneRepublic’s latest album “Human”: https://OneRepublic.lnk.to/Human
Listen to OneRepublic:
Spotify: http://smarturl.it/1RSpotify
Apple Music: https://apple.co/3B4u43p
Shop OneRepublic: http://smarturl.it/1RShop
Sign up for email updates: http://smarturl.it/1REmail
Listen to OneRepublic on Spotify: http://smarturl.it/1RSpotify
Catch OneRepublic on tour: https://www.onerepublic.com/tour
Follow OneRepublic:
Facebook: https://www.facebook.com/OneRepublic
Twitter: https://twitter.com/OneRepublic
Instagram: https://www.instagram.com/onerepublic
Director: Noble Jones
Idea Inspired by Sophie Muller
Producer: Taylor Vandegrift, Joseph Uliano
Production Company: Wondros
To learn more about Cystic Fibrosis or to make a donation to CF research, visit:
http://www.cff.org
Special Thanks to Children’s Hospital Colorado and
Red Rocks Amphitheater, City \u0026 County of Denver!
https://www.redrocksonline.com/
OneRepublic ILived

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

OneRepublic - I Lived (Official Music Video)

Whitney Houston, Mariah Carey – When You Believe (Official HD Video)


\”When You Believe\” by Whitney Houston and Mariah Carey from The Prince of Egypt
Listen to Whitney Houston: https://WhitneyHouston.lnk.to/listenYD
Listen to Mariah Carey: https://MariahCarey.lnk.to/listenYD​
Subscribe to the official Whitney Houston YouTube channel: https://WhitneyHouston.lnk.to/subscribeYD
Subscribe to the official Mariah Carey YouTube channel: https://MariahCarey.lnk.to/subscribe_YD​
Watch more Mariah Carey videos: https://MariahCarey.lnk.to/listen_YC/youtube
Watch more Whitney Houston videos: https://WhitneyHouston.lnk.to/listenYC/youtube
Follow Whitney Houston:
Facebook: https://WhitneyHouston.lnk.to/subscribeFI
Instagram: https://WhitneyHouston.lnk.to/subscribeII
Website: https://WhitneyHouston.lnk.to/subscribeWI
Spotify: https://WhitneyHouston.lnk.to/subscribeSI
YouTube: https://WhitneyHouston.lnk.to/subscribeYD
Follow Mariah Carey
Facebook: https://MariahCarey.lnk.to/followFI​
Instagram: https://MariahCarey.lnk.to/followII​
Twitter: https://MariahCarey.lnk.to/followTI​
Website: https://MariahCarey.lnk.to/followWI​
YouTube: https://MariahCarey.lnk.to/subscribeYD​
Spotify: https://MariahCarey.lnk.to/followSI
Lyrics:
There can be miracles when you believe
Though hope is frail, it’s hard to kill
Who knows what miracles you can achieve?
When you believe, somehow you will
You will when you believe
WhitneyHouston MariahCarey WhenYouBelieve ThePrinceofEgypt HD Remastered

Whitney Houston, Mariah Carey - When You Believe (Official HD Video)

เสียงเพรียกแห่งชีวิต 1


เสียงเพรียกแห่งชีวิต 1
01.กำลังใจโฮป
02.จากเพื่อนถึงเพื่อนศุ
03.ให้เธอคนด่านเกวียน
04.หมาเศร้าแก้ว
05.ดอกไม้พฤษภาซูซู
06.ธูปดอกสุดท้ายโฮป
07.เต็มใจให้ศุ
08.เธอยังมีฉันแก้ว
09.ก่อนจากคนด่านเกวียน
10.คอยเพื่อนซูซู
11.ดอกไม้แห่งกาลเวลาโฮป
12.เพราะฉะนั้นจึงรักกันเช่นฉะนี้ศุ
13.หญิงสาวผู้จุดประกายฝัน
14.เสียงเพรียกแห่งชีวิตแก้ว
ติดตามเพิ่มเติมได้ที
Youtube Music Thai Chanel
https://www.youtube.com/channel/UCYM9ZEqYI5mW2dp040DAp1g?sub_confirmation=1
Facebook https://www.facebook.com/MusicThaiChanel2062908480403911/

เสียงเพรียกแห่งชีวิต 1

มะล่องก่องแก่ง[MALONG KONGKAENG] – Cover : มอส จารุภัทร Feat.แฮปปี้ ปริญญา(ต้นฉบับ : พจน์ สายอินดี้)


เพลง : มะล่องก่องแก่ง
ศิลปิน : พจน์ สายอินดี้
คำร้อง/ทำนอง : ฉัตรชัย จวงวิเศษ
เรียบเรียง : กล้าชัย ไทหนองคาย
โปรดิวเซอร์ : กล้าชัย ไทหนองคาย
สังกัด : ศรีบุญเพ็ง ศรีเอเชีย
ขอบคุณเพลงต้นฉบับ
https://www.youtube.com/watch?v=LIFxn7gkqc0
ติดตามเฟสบุ๊ค
มอส จารุภัทร
แฮปปี้ ปริญญา
วุฒิ ผาศิลป์
เค้ก อิทธิกร
ข้าวโอ๊ต อัปการัตน์
สุเมธ สุขีเพียร
Sorn narongkron sonphirom

ถ่ายทำ: โคกสูงอินดี้เรคคอร์ด
ตัดต่อ/กราฟฟิก : ณรงค์กรณ์ สอนภิรมย์ (สอน)

รับงานถ่ายทำ/ตัดต่อ/กราฟฟิก
และ ทำดนตรีทุกรูปแบบ ด้วยงานคุณภาพสูง
ติดต่อ : 0925316331 IDLINE : orapan41

ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน โคกสูงอินดี้เรคคอร์ด
YouTube : https://www.youtube.com/user/Jo3noII
Facebook : https://www.facebook.com/KoksungIndy/
…………………………………………………………………….
มะล่องก่องแก่งมอสจารุภัทรสีทรุย

ดาวน์โหลดเพลง \”มะล่องก่องแก่ง\” โทร 4922306851 ได้ทั้งริงโทน เต็มเพลง และเสียงรอสาย
🎧 รับฟังได้แล้วทาง Music Streaming
Youtube Music : https://music.youtube.com/watch?v=BJzYSNy6nsU
Spotify : https://open.spotify.com/track/47flRrMKkrAhNHacrssK1O
JOOX : https://www.joox.com/th/album/KvUbd7rLnHBMTZFdR1M7pg==
Apple Music : https://music.apple.com/th/album/1496587884
TrueID Music : https://www.truemusic.com/desktop/songdetail?musicCode=6010511000798266
Tidal Music : https://tidal.com/browse/track/129448016

มะล่องก่องแก่ง[MALONG KONGKAENG] - Cover : มอส จารุภัทร Feat.แฮปปี้ ปริญญา(ต้นฉบับ : พจน์ สายอินดี้)

สักวัน..แล้วมันก็ผ่านไป (เพลงให้กำลังใจตัวเอง)


วีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ศิลปะและการดำเนินชีวิต รหัสวิชา1446101 ในหัวข้อ เพลงให้กำลังใจตัวเอง
วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา
ทางผู้จัดทำต้องขอขอบคุณ
เพลงสักวัน…แล้วมันก็ผ่านไป จากศิลปิน โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

สักวัน..แล้วมันก็ผ่านไป (เพลงให้กำลังใจตัวเอง)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEATHER

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ

Leave a Comment