[Update] AAVไม่ใช่แอร์เอเชีย..ย้อนอดีตผู้ถือหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ | เอเชีย เอวิเอชั่น – POLLICELEE

เอเชีย เอวิเอชั่น: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 หรือ 18 ปีมาแล้ว โดยช่วงแรกให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-300 จำนวน 2 ลำ และเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ในเส้นทางจากกรุงเทพสู่ภูเก็ต, หาดใหญ่และเชียงใหม่

ผ่านมา 18 ปี วันนี้มีข่าวใหญ่จาก บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ที่จะทำการปรับโครงสร้างกิจการและทุน ซึ่งโฉมหน้าของบริษัทในอนาคตจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ “AAV” ที่เหล่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุ้นเคยจะไม่มีอีกต่อไป จะกลายมาเป็น “บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน)” แทน

ช่วงเวลาที่สายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการมานั้น มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่หลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป เราลองมาย้อนดูกันว่าแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไร….

Table of Contents

ช่วงการก่อตั้งในปี 2546

เริ่มก่อตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

-บริษัท บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50%
-บริษัท AirAsia Investment (AAI) ถือหุ้น 49% โดย AAI มี AirAsia Berhad (AAB) ถือหุ้น 100% ซึ่ง AAB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย
-นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้น 1%

หลังจากนั้นไม่นาน ในช่วงปี 2549 เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ได้ทำการซื้อหุ้น บริษัท บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากกลุ่มชินวัตร ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของเทมาเส็กอยู่ที่ 49% ซึ่งส่งผลต่อการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ต้องมีเจ้าของเป็นสัญชาติไทยอย่างต่ำ 51% ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากสัดส่วนที่เหลือคือ 49% นั้นเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียไปแล้วนั่นเอง

ดังนั้น กลุ่มผู้บริหารของสายการบินในขณะนั้นจึงได้ร่วมกันซื้อหุ้นในส่วนของชินคอร์ปอเรชั่นในสายการบินไทยแอร์เอเชียกลับมา เกิดขึ้นเป็น บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด นั่นเอง

ช่วงปี 2549 : จุดเริ่มต้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

– บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ถือหุ้น 50%
– บริษัท AirAsia Investment (AAI) ถือหุ้น 49% คงเดิม
– นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้น 1%

หลังจากนั้นในปี 2554 บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ได้ซื้อหุ้นสัดส่วน 1% ของนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียเพิ่มเป็น 51%

ช่วงปี 2554-2555 : การจดทะเบียน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2555

1 พฤษภาคม 2555 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ “AAV” และเริ่มต้นซื้อขายวันแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีราคาเสนอขายครั้งแรกต่อสาธารณะ (IPO) อยู่ที่ 3.70 บาท โดยการซื้อขายวันแรกหุ้นมีการขึ้นมาที่ 4 บาทก่อนที่จะปิดตลาดที่ราคาเดิมคือ 3.70 บาท

หลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง โดย บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไปจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งหมดของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ทำให้ AAV เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 55% ส่วนอีก 45% คือ AirAsia Investment (AAI) เช่นเดิม

ช่วงปี 2559 : กลุ่ม King Power กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข่าวใหญ่อีกครั้งของวงการ เมื่อกลุ่มคิงพาวเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 39% จากนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ที่เหลือหุ้นหลังขายออกที่ 5% เท่านั้น แต่ยังคงทำหน้าที่ผู้บริหารต่อไป

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซื้อหุ้นคืนจากกลุ่มคิงพาวเวอร์ ช่วงปี 2560

ข่าวใหญ่อีกครั้งหลังจากข่าวแรกไม่นานนัก เมื่อนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และกลุ่มคิงพาวเวอร์เปิดเผยว่าได้ทีการซื้อขายหุ้นคืนกันในสัดส่วน 36.3% ในราคา 4.70 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท ทำให้นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ที่เดิมถือหุ้นในสัดส่วน 5% กลับมาถือหุ้นในสัดส่วน 41.3%

16 เมษายน 2561 กลุ่มแอร์เอเชียปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้ง AirAsia Group Berhad (“AAGB”) เพื่อเข้าถือหุ้นใน AAI โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 แทน AAB

หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ใน AAV และสายการบินไทยแอร์เอเชียแต่อย่างใด จนผ่านมาถึงวิกฤติการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้สายการบินไม่สามารถทำการบินได้เต็มที่ จนต้องมีการประกาศปรับโครงสร้างทุนครั้งใหญ่ในวันนี้นั่นเอง

ณ ปัจจุบัน (27 เมษายน 2564 – ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 40.52%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5.45%
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 4.78%
4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 3.73%
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 1.99%

การปรับโครงสร้างกิจการและทุนของ AAV และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

วันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศปรับโครงสร้างบริษัทและโครงสร้างทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และยังมีหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงมีส่วนของหนี้สินค่อนข้างมาก โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

– การให้สินเชื่อโดยนักลงทุนใหม่ ในรูปของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยออกโดยไม่มีส่วนลด (Zero Coupon issued at 100% Nominal Value) ไม่เกิน 3,150 ล้านบาท โดยสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชีย (เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขาย IPO) ได้ในราคาหุ้นละ 20.3925 บาท (ราคาที่ตราไว้คือ 0.5 บาท)

– ดำเนินการเพื่อนำ ไทยแอร์เอเชียเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน ซึ่งจะทำให้ AAV ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะกลายเป็น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน) แทน

– การโอนหุ้นที่ AAV ถือทั้งหมดในไทยแอร์เอเชียสัดส่วน 55% ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ AAV ตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน (เทียบเท่ากับ 1 หุ้น AAV ต่อ 0.098785 หุ้นไทยแอร์เอเชีย)

– การออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 135.2 ล้านหุ้น โดยบางส่วนจะนำมาเสนอขายเป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดทางบริษัทคาดว่าจะใช้ทั้งสิ้น 6 เดือน ต้องมาติดตามกันว่าการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลดีต่อตัวสายการบินรวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยอย่างไร

Tags: ,

Last modified: April 27, 2021

Tags:

[Update] AAVไม่ใช่แอร์เอเชีย..ย้อนอดีตผู้ถือหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ | เอเชีย เอวิเอชั่น – POLLICELEE

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 หรือ 18 ปีมาแล้ว โดยช่วงแรกให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 737-300 จำนวน 2 ลำ และเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ในเส้นทางจากกรุงเทพสู่ภูเก็ต, หาดใหญ่และเชียงใหม่

ผ่านมา 18 ปี วันนี้มีข่าวใหญ่จาก บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ที่จะทำการปรับโครงสร้างกิจการและทุน ซึ่งโฉมหน้าของบริษัทในอนาคตจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ “AAV” ที่เหล่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุ้นเคยจะไม่มีอีกต่อไป จะกลายมาเป็น “บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน)” แทน

ช่วงเวลาที่สายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการมานั้น มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่หลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไป เราลองมาย้อนดูกันว่าแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไร….

ช่วงการก่อตั้งในปี 2546

เริ่มก่อตั้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย มีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

-บริษัท บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 50%
-บริษัท AirAsia Investment (AAI) ถือหุ้น 49% โดย AAI มี AirAsia Berhad (AAB) ถือหุ้น 100% ซึ่ง AAB เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย
-นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้น 1%

หลังจากนั้นไม่นาน ในช่วงปี 2549 เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ได้ทำการซื้อหุ้น บริษัท บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากกลุ่มชินวัตร ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของเทมาเส็กอยู่ที่ 49% ซึ่งส่งผลต่อการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ต้องมีเจ้าของเป็นสัญชาติไทยอย่างต่ำ 51% ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เนื่องจากสัดส่วนที่เหลือคือ 49% นั้นเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียไปแล้วนั่นเอง

ดังนั้น กลุ่มผู้บริหารของสายการบินในขณะนั้นจึงได้ร่วมกันซื้อหุ้นในส่วนของชินคอร์ปอเรชั่นในสายการบินไทยแอร์เอเชียกลับมา เกิดขึ้นเป็น บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด นั่นเอง

ช่วงปี 2549 : จุดเริ่มต้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

– บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ถือหุ้น 50%
– บริษัท AirAsia Investment (AAI) ถือหุ้น 49% คงเดิม
– นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้น 1%

หลังจากนั้นในปี 2554 บริษัท บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด ได้ซื้อหุ้นสัดส่วน 1% ของนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในไทยแอร์เอเชียเพิ่มเป็น 51%

ช่วงปี 2554-2555 : การจดทะเบียน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2555

1 พฤษภาคม 2555 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ “AAV” และเริ่มต้นซื้อขายวันแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยมีราคาเสนอขายครั้งแรกต่อสาธารณะ (IPO) อยู่ที่ 3.70 บาท โดยการซื้อขายวันแรกหุ้นมีการขึ้นมาที่ 4 บาทก่อนที่จะปิดตลาดที่ราคาเดิมคือ 3.70 บาท

หลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นอีกครั้ง โดย บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไปจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งหมดของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ทำให้ AAV เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 55% ส่วนอีก 45% คือ AirAsia Investment (AAI) เช่นเดิม

ช่วงปี 2559 : กลุ่ม King Power กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข่าวใหญ่อีกครั้งของวงการ เมื่อกลุ่มคิงพาวเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 39% จากนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ที่เหลือหุ้นหลังขายออกที่ 5% เท่านั้น แต่ยังคงทำหน้าที่ผู้บริหารต่อไป

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซื้อหุ้นคืนจากกลุ่มคิงพาวเวอร์ ช่วงปี 2560

ข่าวใหญ่อีกครั้งหลังจากข่าวแรกไม่นานนัก เมื่อนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และกลุ่มคิงพาวเวอร์เปิดเผยว่าได้ทีการซื้อขายหุ้นคืนกันในสัดส่วน 36.3% ในราคา 4.70 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท ทำให้นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ที่เดิมถือหุ้นในสัดส่วน 5% กลับมาถือหุ้นในสัดส่วน 41.3%

16 เมษายน 2561 กลุ่มแอร์เอเชียปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้ง AirAsia Group Berhad (“AAGB”) เพื่อเข้าถือหุ้นใน AAI โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 แทน AAB

หลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ใน AAV และสายการบินไทยแอร์เอเชียแต่อย่างใด จนผ่านมาถึงวิกฤติการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้สายการบินไม่สามารถทำการบินได้เต็มที่ จนต้องมีการประกาศปรับโครงสร้างทุนครั้งใหญ่ในวันนี้นั่นเอง

ณ ปัจจุบัน (27 เมษายน 2564 – ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 40.52%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5.45%
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 4.78%
4. นาย ธนรัชต์ พสวงศ์ 3.73%
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 1.99%

การปรับโครงสร้างกิจการและทุนของ AAV และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

วันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศปรับโครงสร้างบริษัทและโครงสร้างทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และยังมีหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงมีส่วนของหนี้สินค่อนข้างมาก โดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้

– การให้สินเชื่อโดยนักลงทุนใหม่ ในรูปของสัญญาเงินกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยออกโดยไม่มีส่วนลด (Zero Coupon issued at 100% Nominal Value) ไม่เกิน 3,150 ล้านบาท โดยสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของไทยแอร์เอเชีย (เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขาย IPO) ได้ในราคาหุ้นละ 20.3925 บาท (ราคาที่ตราไว้คือ 0.5 บาท)

– ดำเนินการเพื่อนำ ไทยแอร์เอเชียเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน ซึ่งจะทำให้ AAV ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะกลายเป็น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (มหาชน) แทน

– การโอนหุ้นที่ AAV ถือทั้งหมดในไทยแอร์เอเชียสัดส่วน 55% ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ AAV ตามสัดส่วนการถือหุ้นในปัจจุบัน (เทียบเท่ากับ 1 หุ้น AAV ต่อ 0.098785 หุ้นไทยแอร์เอเชีย)

– การออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 135.2 ล้านหุ้น โดยบางส่วนจะนำมาเสนอขายเป็นครั้งแรก (IPO)

ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดทางบริษัทคาดว่าจะใช้ทั้งสิ้น 6 เดือน ต้องมาติดตามกันว่าการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลดีต่อตัวสายการบินรวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยอย่างไร

Tags: ,

Last modified: April 27, 2021

Tags:


Live!!! SINGHA CLASSIC 2021 (FINAL ROUND) November 14,2021


SINGHA CLASSIC 2021 (FINAL ROUND)
Royal Hills Golf Resort \u0026 Spa, Nakhon Nayok
14 November 2021
ถ่ายทอดสด ทาง
www.allthailandgolftour.com
facebook : All Thailand Golf Tour
youtube : All Thailand Golf Tour
allThailandGolfTour ATGT
OfficialWorldGolfRanking OWGR
SinghaClassic
RoyalHillsGolfResortAndSpa NakhonNayok

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Live!!! SINGHA CLASSIC 2021 (FINAL ROUND) November 14,2021

ชิม ศิษย์ต่าย vs แจ๊ค สระบุรี รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน 4/7 เฟรม สนุกเกอร์อาชีพรายการที่ 4


สนุกเกอร์ ถ่ายทอดสด 2021 AGTV snooker live สด
เครดิตเพจ : Billiard Sports Association of Thailand
https://www.facebook.com/thailandsnooker
กอบกิจ พลาจิณ (ชิม ศิษย์ต่าย) พบกับ เดชาวัต พุ่มแจ้ง (แจ๊ค สระบุรี) รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน 4/7 เฟรม การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 Eminent Air – True Bangkok Cup 2021 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 @ S1 Signature Snooker Club พุทธมณฑล สาย1 กรุงเทพฯ

ชิม ศิษย์ต่าย vs แจ๊ค สระบุรี รอบชิงชนะเลิศ แข่งขัน 4/7 เฟรม สนุกเกอร์อาชีพรายการที่ 4

แนวทางการลงทุนของแอร์เอเชีย


Corporate Insight : ทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น

แนวทางการลงทุนของแอร์เอเชีย

หุ้นสายการบิน AAV จะกลับมาได้หรือไม่ ? นายแว่นลงทุน


หุ้นสายการบิน AAV จะกลับมาได้หรือไม่ ? นายแว่นลงทุน
.
สำหรับหุ้นสายการบินในห้วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า “หนักหนาสาหัส” สิ่งที่ถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ซบเซา สงครามการค้า การท่องเที่ยวหดตัว ซ้ำร้ายมาเจอ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราสั่นสะเทือนไปไม่น้อย
.
อย่างไรก็ตาม … ไม่มีอะไรแย่ไปตลอด ฟ้าหลังฝนซาย่อมสดใสสวยงามเสมอ หุ้นสายการบินยังมีอนาคตหรือไม่ ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์แกะหุ้น AAV หรือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) กันครับ ไปลุยกันเลย https://youtu.be/982qWzzEIOw
.
www.topofliving.com
สนใจคอร์สหุ้นออนไลน์ คลิ๊กที่นี่ครับ https://bit.ly/2u7PIHr

หุ้นสายการบิน AAV จะกลับมาได้หรือไม่ ? นายแว่นลงทุน

EP.166 (ปี 64) หุ้น AAV กับความน่าสนใจ [ นักลงทุนมือใหม่ ]


ฝากติดตามด้วยนะครับ ช่อง เถียงนาน้อย Studio https://youtube.com/channel/UCznKVruTVSL7GHTWzC_JLw
หุ้น AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลจาก https://www.efinancethai.com/HotStocks/HotStockMain.aspx?release=y\u0026id=Z3RaSk9TNVRhU0E9
https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=AAV\u0026ssoPageId=5\u0026language=th\u0026country=TH
///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Soratda Ariyasajjathum
สุริยา สุขแดง
tonblueman
Sujarit Ngamwongpaiboon
Voice Change Surgery
อมรอิควิปเม้นท์ โซล่า
Garuda พญาครุฑ SuperRich
ยุวดี หัตจุมพล
Sawanee Patsamran
Pattamaporn Kerdkid
chuckkriss srinon
Khwananchoen Athithanthevakul
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
เพจ ขยะความคิด https://www.facebook.com/kadadplaow/
Blogger เกี่ยวกับหุ้น https://narikaamoney.blogspot.com/?m=1
หุ้น aav

EP.166 (ปี 64) หุ้น AAV กับความน่าสนใจ [ นักลงทุนมือใหม่ ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เอเชีย เอวิเอชั่น

1 thought on “[Update] AAVไม่ใช่แอร์เอเชีย..ย้อนอดีตผู้ถือหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ | เอเชีย เอวิเอชั่น – POLLICELEE”

Leave a Comment