[Update] BRI คาดแผนเสนอขาย IPO-เข้าตลาดหุ้นชัดเจนต้นปี 65 ระดมทุนมุ่งพัฒนาโครงการแนวราบ : อินโฟเควสท์ | โค ว ต้า การ ขาย – POLLICELEE

โค ว ต้า การ ขาย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริทาเนีย (BRI) บริษัทในเครือบมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 252.65 ล้านหุ้น หรือ 29.60% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดชัดเจนในช่วงต้นปี 65 และจะเข้า SET ได้ภายในปีหน้า

วัตถุประสงค์การเข้าระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ไปใช้รองรับเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและการขยายธุรกิจ เพื่อชำระเงินกู้ยืม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำของไทย และเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship Company ) ของกลุ่ม ORI ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการอยู่อาศัย ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมล้ำหน้า พร้อมการบริการที่อบอุ่นเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจและสบายใจในวิถีชีวิตคุณภาพที่มีความสุขสูงสุด

โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้ชีวิตของลูกบ้านได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบ Service on Demand ทั้งในด้าน Property Tech Service Tech และ Living Tech ได้แก่ บริการตัดหญ้า จองคิวตัดผม ตัดขนสุนัข ฯลฯ ซึ่งจะทำให้บริทาเนียเป็นบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น

ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบ้านแนวราบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งทำเลที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ซึ่งแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบโครงการ ได้แก่ 1. แบรนด์ “เบลกราเวีย” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2.แบรนด์ “แกรนด์ บริทาเนีย” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 3. แบรนด์ “บริทาเนีย” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม และ 4. แบรนด์ “ไบรตัน” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค จากแบบบ้านที่มีความโดดเด่น พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน รูปแบบโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง รวมถึงบริการที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้อยู่อาศัย

บริษัทได้ออกแบบบ้านและให้บริการลูกค้าภายใต้แนวคิด A Life You Love ให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถใช้ชีวิตในแบบที่รัก ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย (Human Centric) รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ (Customer Pain Point) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้อาศัยและออกแบบโครงการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบบบ้านมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ เป็นแบบบ้านที่เน้นฟังก์ชันการใช้งาน ผ่านคอนเซ็ปต์ B Genius Mode ที่ประกอบด้วยทั้ง B Smart Home Automation, B Smart Design, B Smart Home Services, B Smart Community ทำให้ที่อยู่อาศัยมีฟังก์ชันและนวัตกรรมพร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการอยู่อาศัย (Living Solution Platform) งานบริการที่ช่วยเติมเต็มการอยู่อาศัยของลูกบ้านให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับแบรนด์ชั้นนำที่มีศักยภาพในงานบริการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย และงานให้บริการดูแลบ้านในด้านต่างๆ จากความใส่ใจในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายต่อลูกค้าผู้ซื้อบ้านทำให้เกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ส่งผลให้เกิดการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยซื้อบ้านของบริษัท

แผนงานในอนาคตของบริษัทได้วางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเป้าหมายระยะสั้น มุ่งเน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ “บริทาเนีย” และปรับปรุงอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพ พื้นที่การใช้สอย ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เกิดความสมดุลด้วยแนวคิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ขณะที่เป้าหมายระยะกลางและระยะยาว บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตแบบยั่งยืนและสามารถครองใจลูกค้า เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำของไทย โดยมีแผนพัฒนาโครงการภายใน 5 ปี ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นต้น

นับจากปี 60-64 บริษัทขยายการพัฒนาโครงการอย่างก้าวกระโดด จาก 1 โครงการในปี 60 เพิ่มเป็น 23 โครงการในปี 64 สะท้อนถึงศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งการเพิ่มจำนวนโครงการไปยังทำเลศักยภาพต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมโซนภาคตะวันออก โดยเฉพาะในย่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

โดยบริษัทสามารถปิดการขายที่อยู่อาศัยแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการรวม 2.02 พันล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1.75 หมื่นล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 7 พันล้านบาท และโครงการในอนาคต จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 1.4 พันล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)

ขณะที่ไตรมาส 4/64 บริษัทเตรียมเปิดตัวแคมเปญ “BRITANIA FEEL GOOD” เพื่อสร้างความแตกต่างด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย สะท้อนถึงความใส่ใจรายละเอียดกับบริการพิเศษที่ไม่จำกัดแค่ที่อยู่อาศัยในทุกๆ สถานการณ์ แม้ในสถานการณ์โควิก-19 ผ่าน 5 คอนเซ็ปต์

– GOOD CHOICES, YOU CHOOSE ให้การซื้อบ้านเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น ด้วยทางเลือกที่มีให้อย่างหลากหลายและตรงใจ

– GOOD DESIGN, OWN YOUR STYLE ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของการออกแบบ ให้ทุกมุมของบ้านสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้อย่างลงตัว

– GOOD SOCIETY WITH SHARING JOY มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยท่ามกลางสังคมคุณภาพ พร้อมด้วยความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

– GOOD PLACES FROM THE BEST LOCATION ให้ทุกจุดหมายของทุกความชอบ เชื่อมต่อการใช้ชีวิตได้ครบไลฟ์สไตล์ด้วยทำเลคุณภาพ

– GOOD CARE WITH EXCLUSIVE FACILITIES ยกระดับชีวิตให้สมบูรณ์แบบด้วยพื้นที่ส่วนกลางให้ได้ทำกิจกรรมโปรด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการตลอดการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังที่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 หลังจากผ่านการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงไปเมื่อปลายไตรมาส 2/64 ต่อเนื่องมากถึงไตรมาส 3/64 ทำให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงักไปชั่วคราว และส่งผลกระทบมาถึงการขายและการเปิดโครงการของบริษัทในช่วงไตรมาส 3/64 ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจนในการกลับมาเปิดเมืองและเปิดประเทศจากทางภาครัฐมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจะเริ่มกลับมาคึกคัก และความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมามากขึ้น ทำให้คนจะเริ่มกลับมาตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยอีกครั้ง และปกติไตรมาส 4/64 เป็นช่วงที่มีการขายที่อยู่อาศัยคึกตัก ทำให้ภาพการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจะเห็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องไปจนถึงปี 65

ขณะเดียวกันที่อยู่อาศัยแนวราบยังเป็นกลุ่มสินค้าที่คนในปัจจุบันให้ความสนใจและมีความต้องการซื้ออยู่เป็นจำนวนมาก จากการที่คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่ใช้สอยในการใช้ชีวิตและรองรับการทำงานที่บ้านมากขึ้น ประกอบกับมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในการอยู่อาศัยในบ้าน ทำให้ที่อยู่อาศัยแนวราบได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และสามารถสร้างยอดขายได้ดีมาอย่างต่อดเนื่อง

แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการแข่งขันที่สูงจากการที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายเห็นโอกาสและพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทำให้การแข่งขันรุนแรงและมีซัพพลายแนวราบเข้ามามาก แต่บริษัทยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการเลือกซื้อจากการที่เป็นแบรนด์ที่โดดเด่น มีการออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และงานบริการหลังการขายที่ดีมาต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายของบริษัท ซึ่งมั่นใจว่ายอดขายในปี 64 จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 พันล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกทำยอดขายไปได้แล้ว 4.15 พันล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,

Tags:

[Update] BRI คาดแผนเสนอขาย IPO-เข้าตลาดหุ้นชัดเจนต้นปี 65 ระดมทุนมุ่งพัฒนาโครงการแนวราบ : อินโฟเควสท์ | โค ว ต้า การ ขาย – POLLICELEE

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริทาเนีย (BRI) บริษัทในเครือบมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 252.65 ล้านหุ้น หรือ 29.60% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบล.กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดชัดเจนในช่วงต้นปี 65 และจะเข้า SET ได้ภายในปีหน้า

วัตถุประสงค์การเข้าระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ไปใช้รองรับเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการและการขยายธุรกิจ เพื่อชำระเงินกู้ยืม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำของไทย และเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship Company ) ของกลุ่ม ORI ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการอยู่อาศัย ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบด้วยแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมล้ำหน้า พร้อมการบริการที่อบอุ่นเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจและสบายใจในวิถีชีวิตคุณภาพที่มีความสุขสูงสุด

โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการใช้ชีวิตของลูกบ้านได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบ Service on Demand ทั้งในด้าน Property Tech Service Tech และ Living Tech ได้แก่ บริการตัดหญ้า จองคิวตัดผม ตัดขนสุนัข ฯลฯ ซึ่งจะทำให้บริทาเนียเป็นบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น

ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบ้านแนวราบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งทำเลที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ซึ่งแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบโครงการ ได้แก่ 1. แบรนด์ “เบลกราเวีย” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 2.แบรนด์ “แกรนด์ บริทาเนีย” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 3. แบรนด์ “บริทาเนีย” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม และ 4. แบรนด์ “ไบรตัน” โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค จากแบบบ้านที่มีความโดดเด่น พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน รูปแบบโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง รวมถึงบริการที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้อยู่อาศัย

บริษัทได้ออกแบบบ้านและให้บริการลูกค้าภายใต้แนวคิด A Life You Love ให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถใช้ชีวิตในแบบที่รัก ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย (Human Centric) รวมทั้งศึกษาปัญหาต่างๆ (Customer Pain Point) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้อาศัยและออกแบบโครงการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัยและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบบบ้านมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ เป็นแบบบ้านที่เน้นฟังก์ชันการใช้งาน ผ่านคอนเซ็ปต์ B Genius Mode ที่ประกอบด้วยทั้ง B Smart Home Automation, B Smart Design, B Smart Home Services, B Smart Community ทำให้ที่อยู่อาศัยมีฟังก์ชันและนวัตกรรมพร้อมตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการอยู่อาศัย (Living Solution Platform) งานบริการที่ช่วยเติมเต็มการอยู่อาศัยของลูกบ้านให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับแบรนด์ชั้นนำที่มีศักยภาพในงานบริการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย และงานให้บริการดูแลบ้านในด้านต่างๆ จากความใส่ใจในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายต่อลูกค้าผู้ซื้อบ้านทำให้เกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ส่งผลให้เกิดการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยซื้อบ้านของบริษัท

แผนงานในอนาคตของบริษัทได้วางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เป็นบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเป้าหมายระยะสั้น มุ่งเน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ “บริทาเนีย” และปรับปรุงอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพ พื้นที่การใช้สอย ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เกิดความสมดุลด้วยแนวคิดการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ขณะที่เป้าหมายระยะกลางและระยะยาว บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตแบบยั่งยืนและสามารถครองใจลูกค้า เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำของไทย โดยมีแผนพัฒนาโครงการภายใน 5 ปี ให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นต้น

นับจากปี 60-64 บริษัทขยายการพัฒนาโครงการอย่างก้าวกระโดด จาก 1 โครงการในปี 60 เพิ่มเป็น 23 โครงการในปี 64 สะท้อนถึงศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งการเพิ่มจำนวนโครงการไปยังทำเลศักยภาพต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมโซนภาคตะวันออก โดยเฉพาะในย่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

โดยบริษัทสามารถปิดการขายที่อยู่อาศัยแล้ว 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการรวม 2.02 พันล้านบาท มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 13 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1.75 หมื่นล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 7 พันล้านบาท และโครงการในอนาคต จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 1.4 พันล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64)

ขณะที่ไตรมาส 4/64 บริษัทเตรียมเปิดตัวแคมเปญ “BRITANIA FEEL GOOD” เพื่อสร้างความแตกต่างด้านการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย สะท้อนถึงความใส่ใจรายละเอียดกับบริการพิเศษที่ไม่จำกัดแค่ที่อยู่อาศัยในทุกๆ สถานการณ์ แม้ในสถานการณ์โควิก-19 ผ่าน 5 คอนเซ็ปต์

– GOOD CHOICES, YOU CHOOSE ให้การซื้อบ้านเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น ด้วยทางเลือกที่มีให้อย่างหลากหลายและตรงใจ

– GOOD DESIGN, OWN YOUR STYLE ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของการออกแบบ ให้ทุกมุมของบ้านสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้อย่างลงตัว

– GOOD SOCIETY WITH SHARING JOY มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยท่ามกลางสังคมคุณภาพ พร้อมด้วยความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

– GOOD PLACES FROM THE BEST LOCATION ให้ทุกจุดหมายของทุกความชอบ เชื่อมต่อการใช้ชีวิตได้ครบไลฟ์สไตล์ด้วยทำเลคุณภาพ

– GOOD CARE WITH EXCLUSIVE FACILITIES ยกระดับชีวิตให้สมบูรณ์แบบด้วยพื้นที่ส่วนกลางให้ได้ทำกิจกรรมโปรด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการตลอดการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังที่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 หลังจากผ่านการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงไปเมื่อปลายไตรมาส 2/64 ต่อเนื่องมากถึงไตรมาส 3/64 ทำให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงักไปชั่วคราว และส่งผลกระทบมาถึงการขายและการเปิดโครงการของบริษัทในช่วงไตรมาส 3/64 ด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีความชัดเจนในการกลับมาเปิดเมืองและเปิดประเทศจากทางภาครัฐมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศจะเริ่มกลับมาคึกคัก และความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมามากขึ้น ทำให้คนจะเริ่มกลับมาตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยอีกครั้ง และปกติไตรมาส 4/64 เป็นช่วงที่มีการขายที่อยู่อาศัยคึกตัก ทำให้ภาพการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจะเห็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องไปจนถึงปี 65

ขณะเดียวกันที่อยู่อาศัยแนวราบยังเป็นกลุ่มสินค้าที่คนในปัจจุบันให้ความสนใจและมีความต้องการซื้ออยู่เป็นจำนวนมาก จากการที่คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการมีพื้นที่ใช้สอยในการใช้ชีวิตและรองรับการทำงานที่บ้านมากขึ้น ประกอบกับมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในการอยู่อาศัยในบ้าน ทำให้ที่อยู่อาศัยแนวราบได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และสามารถสร้างยอดขายได้ดีมาอย่างต่อดเนื่อง

แม้ว่าจะมีแรงกดดันจากการแข่งขันที่สูงจากการที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายเห็นโอกาสและพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทำให้การแข่งขันรุนแรงและมีซัพพลายแนวราบเข้ามามาก แต่บริษัทยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการเลือกซื้อจากการที่เป็นแบรนด์ที่โดดเด่น มีการออกแบบบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และงานบริการหลังการขายที่ดีมาต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของยอดขายของบริษัท ซึ่งมั่นใจว่ายอดขายในปี 64 จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 พันล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกทำยอดขายไปได้แล้ว 4.15 พันล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,

Tags:


รัฐบาลหารือผู้ค้าสลากตั้งคณะอนุฯ หาทางแก้ปัญหาราคาแพง | เนชั่่นกรองข่าว | NationTV22


รับชมวีดีโอที่คัดสรรจากเรา https://bit.ly/31bYdfp

อย่าลืม กด \”Subscribe\” เพื่ออัปเดตข่าวไปกับเราได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCIoFfVIOrRRbIWVdDhTTwg
ติดตามเนชั่นออนไลน์ได้ที่:
Website : https://www.nationtv.tv/
Facebook : https://www.facebook.com/NationOnline
Twitter : https://twitter.com/NationTV22
Tiktok : https://www.tiktok.com/@nationonline?lang=thTH
Instragram:https://www.instagram.com/nationtv22_/
Line : @nationonline

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รัฐบาลหารือผู้ค้าสลากตั้งคณะอนุฯ หาทางแก้ปัญหาราคาแพง | เนชั่่นกรองข่าว | NationTV22

บังขายถั่ว – TaitosmitH |Official MV|


เพลง : บังขายถั่ว
ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)
เนื้อเพลง :
อีนี่เดินทางจากอินเดีย ทิ้งลูกทิ้งเมียไปหาเงิน
แบกถั่วจากบ้านแต่เช้า เริ่มเดิน ออกเผชิญเอาไปขาย
เอาถั่วไหมนายจ๋า
คนไทยชอบกินถั่วบังฟรี บอกไม่มีเงินมึงมีปัญหาหรือเปล่า
บังส่งยิ้มให้ทุก ๆ คราว แต่ไม่มีใครเคยสน น้อยคนสนใจ
เจ็บก็ทน เหนื่อยก็ยอม บังจะขาย เอาถั่วไหมนายจ๋า
แจกรอยยิ้ม เก็บอารมณ์ความอ่อนล้า เอาไว้ข้างใน
(ลดได้ไหมไอ้บัง)
บังไม่ได้อะไร โปรดเห็นใจ
(ยังไงไอ้บัง)
แค่ไม่กี่กะตังค์ อาจจะทำให้ลูกไอ้บัง คนนี้ วันนี้ ได้เรียนหนังสือ
(ไปไกล ๆ ไอ้บัง)
บังทำผิดอะไร อย่าเลยอย่าทำ
(ไม่เอาไอ้บัง)
ช่วยบังหน่อยได้ไหม เศษเงินเศษทานที่คุณนั้นมี
หากไม่มากเกินไปบังขอ
จะทำบังทำไม ทำบังทำไม
ทำบังทำไม ทำบังทำไม
จะบังคลาฯจะปากีฯ จะถั่วจะผ้าจะโรตี ผ่านมากี่ครั้งให้มึงจงฟังกูให้ดี
ตังค์กูน่ะมี แต่กูไม่ให้มึงหรอก…

แกเป็นแค่คนหลบหนี เข้ามา ข้างใน ในประเทศที่มีศักดิ์ศรี แกอย่าอวดดี
สีเสื้อก็กรัง สีหน้าก็ดำ ไปไกล ๆ ส้นตีนไอ้บัง น่ารำคาญไอ้บัง
บังไม่ได้อะไร โปรดเห็นใจ
(ยังไงไอ้บัง)
แค่ไม่กี่กะตังค์ อาจจะทำลูกให้บัง คนนี้ วันนี้ ได้เรียนหนังสือ
(ไปไกล ๆ ไอ้บัง)
บังทำผิดอะไร อย่าเลยอย่าทำ
(ไม่เอาไอ้บัง)
ช่วยบังหน่อยได้ไหม เศษเงินเศษทานที่คุณนั้นมี
หากไม่มากเกินไปบังขอ
จะทำบังทำไม ทำบังทำไม
ทำบังทำไม ทำบังทำไม
มีถั่วไหม
TaitosmitH
Vocal : อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี | Itkron pungkiatrussamee (IG : jaiitaitosmith)
Vocal : ตฤณสิษฐ์ สิริพิชญาศานต์ | Trinnasit siripitchayasan (IG : 4moze)
Keyboard : ธนกฤต สองเมือง | Thanakit Songmuang (IG : jay_taitosmith)
Guitar : ปัณณสิทธิ์ สุขโหตุ | Pannasit Sukahotu (IG : pannasit_)
Bass : เจษฎา ปัญญา |Jatsada Panya (IG : jet_taitosmith)
Drums : พัฒนภูมิ ชอุ่มผล | Patanapoom chaumpol (IG : tookcatookca)
Produced by Thanakit Songmuang
Music and Lyrics written by Itkron Pungkiatrussamee , Trinnasit Siripitchayasan
Arrange by TaitosmitH
Recorded at Axis Studio
Tracking Engineer \u0026 Edited by Korn Mahadumrongkul
Mixed \u0026 Mastered by Danai Thongsinthusak
Extra Musician
Percussions performed by : กิ๊กกี้ ญาณิกา เลิศพิมลชัย (FOOFOO)
MV Credits
Directed by: Nun Nanmanus
Assistant Dirrected by. : Phubes Tobpradit , รสกุ้งนะจ๊ะจะบอกให้
DOP and Edited by : Thanakit Songmuang
Produced by : Thanapat Aksornchindarat
Choreographer : Parinya Tongponthong

ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ 1230321
ติดต่องานจ้าง 0866696099
บังขายถั่ว TaitosmitH GeneLab

บังขายถั่ว - TaitosmitH |Official MV|

ตัดโควตารายย่อย 165 ราย ขายสลากเกินราคา


พันโทหนุน ศันสนาคม กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมตณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตัดโควตาผู้ค้ารายย่อยที่ขายสลากเกินราคาใบละ 80 บาท รวม 165 ราย แยกเป็นผู้ค้าในระบบโควตา 152 ราย และผู้ค้าระบบจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย 13 ราย นอกจากนี้ยังมีรายชื่อที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายร้อยราย ส่วนกรณีองค์กรที่รับโควตาไปขาย พบว่ามีสมาชิกขายเกินราคา 35 ราย จะมีการส่งหนังสือเตือนแจ้งไปยังองค์กรต่างๆ หากมีการตรวจพบสลากขององค์กรนี้ขายเกินราคา 3 ครั้ง จะถูกตัดโควตาเช่นกัน
นอกจากนี้ สำนักงานสลากยังจะมีการตรวจสอบสลากในระบบโควตา ที่มีอยู่ 28 ล้านฉบับคู่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการรวมชุดแล้วไปขายเกินราคา หากเป็นผู้แทนรายย่อยรับสลากไปแล้วไม่ขายเองจะตัดโควตาทันที แต่หากเป็นสมาคม มูลนิธิ และในส่วนของโควตาต่างจังหวัด หากตรวจพบจะมีการแจ้งเตือนก่อน 2 ครั้ง ถ้าพบความผิดครั้งที่ 3 จะแจ้งตัดโควตาในส่วนที่มีการขายเกินราคาทันที โดยในวันที่ 13 กันยายนนี้ จะเชิญผู้แทนสมาคม มูลนิธิที่ได้รับโควตา เกิน 50 เล่ม จำนวน 98 องค์กร ให้มารับทราบข้อมูลในแนวทางนี้ ซึ่งมูลนิธีที่ขายเกินราคาจะมีผลต่อการพิจารณาต่อสัญญาในเดือนธันวาคมนี้
นอกจากการ ยังมีมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาด้วยการปรับระบบซื้อจอง เพื่อทำให้การรวมชุดทำได้ยากขึ้น ทั้งการปรับลดสลากจอง และปรับเพิ่มสลากซื้อ เพราะสลากจองจะมีเวลาในการรับสลากนานกว่าสลากซื้อ ทำให้มีการรวมชุดได้ง่าย ปัจจุบันมีสลากซื้อประมาณ 1 แสนเล่ม และมีสลากจองจำนวน 2.3 แสนเล่ม รวมถึงจะมีการปรับลดเวลาการรับสลาก จากปกติจะมีการเวลาการรับสลากรวมกัน 5 วัน ลดเหลือ 3 วัน คือ วันก่อนออกสลาก 1 วัน วันออกสลาก 1 วัน และหลังสลากออก 1 วัน

ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/MatichonOnline
Instargram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/matichononline
Google+ : https://plus.google.com/109225894671870773920/posts

ตัดโควตารายย่อย 165 ราย ขายสลากเกินราคา

คุยข่าวการเมือง | คุยข่าวเช้าช่อง8 | 13 พ.ย. 2564


\”สิระ\”ตรวจหวยแพง จี้บอร์ดกองสลากลาออกรับผิดชอบ
\”แรมโบ้\” มั่นใจแก้ปัญหาสลากฯแพงได้
นายกฯ อารมณ์ดี อวยพรให้นักข่าวมีความสุข
ติดตามชมรายการ คุยข่าวเช้าช่อง8 ได้ทุกวันจันทร์ อาทิตย์ เวลา 06.00 น.
📌 รับชม ข่าวช่อง8 กดหมายเลข27
📌 หรือรับชมสดทางออนไลน์ได้ที่
🔵 Facebook คลิก bit.ly/2TYQx1r
🔴 Youtube คลิก bit.ly/3zZrts3
ทีมข่าวออนไลน์ช่อง8

คุยข่าวการเมือง | คุยข่าวเช้าช่อง8 | 13 พ.ย. 2564

ขยายผล \”หลอกขายหวย\” | เข้มข่าวค่ำ | 12 พ.ย. 2564


ขยายผล \”หลอกขายหวย\”
ชำแหละเครือข่ายขายหวย พบเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หลอกลงทุน ด้าน โฆษกกองสลาก ชี้ ขบวนการนี้ เป็นต้นตอทำหวยแพง
เข้มข่าวค่ำ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 น. เสาร์ อาทิตย์ เวลา 18.30 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36
อัพเดทข่าวประเด็นร้อนเพิ่มเติม https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน
เข้มข่าวค่ำ PPTVHD36 ช่อง36 เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ หลอกขายหวย แชร์ลูกโซ่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง social media
Facebook : https://www.facebook.com/PPTVHD36
Twitter : https://twitter.com/PPTVHD36
Instagram : https://www.instagram.com/pptvhd36/
Line TV : https://tv.line.me/st/pptvhd36

ขยายผล \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โค ว ต้า การ ขาย

Leave a Comment