[Update] CPN ได้อะไรจากการซื้อ (หุ้น) GLAND และ GLAND เป็นใครมาจากไหน…? | gland ข่าว – POLLICELEE

gland ข่าว: คุณกำลังดูกระทู้

Image_3531571

CBFDCBE0710E6E8B43B1D522F307FA704DA99EE29542CBF6C5pimgpsh_fullsize_distr

CPN มีชื่อบริษัทแบบเต็มๆ ว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538

CPN เป็นผู้ประกอบการพัฒนา และบริหารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ แบบครบวงจร

และยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบโครงการ อสังหาริมทรัพย์แบบผสม หรือที่เรียกกันว่า Mixed-use Development

ซึ่งคนในวงการอสังหาริมทรัพย์จะเรียกชื่อกันสั้นๆ ว่า “มิกซ์ยูส”

1D644F818FB525C8CA769F5A2837A257DC42F87821953ED037pimgpsh_fullsize_distr

Table of Contents

กางพอร์ต CPN

ปัจจุบัน CPN มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วยศูนย์การค้า 32 แห่ง โดยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 แห่ง ต่างจังหวัด 18 แห่ง

มีอาคารสำนักงาน 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ

โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการที่พักอาศัย 1 แห่งในกรุงเทพฯ

CPN ยังมีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)

และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

เป้าหมายของ CPN คือ การขยายธุรกิจออกไปแบบไร้ขีดจำกัด แต่อยู่บนความถนัดของตนเอง นั่นคือ เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์ที่เป็น “ความสุขระดับโลก”

3DF9572B3A55BA3FC6A73B195F9155D3437DA29CB13FF4D001pimgpsh_fullsize_distr

ณ 30 มิถุนายน 2561 รายได้กว่า 79% ของ CPN จะมาจากมาจากการพัฒนา และให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลัก

สำหรับการขยายธุรกิจของ CPN มีทั้ง การลงทุนด้วยตนเอง และการเข้าซื้อกิจการ หรือการเข้าไปซื้อหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ และสัดส่วนการถือครองหุ้น (หลังการซื้อ) จะต้องมีจำนวนมากเพียงพอ ต่อการส่ง “ทีมงาน” เข้าไปบริหารจัดการ

หากจำกันได้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 CPN ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC เจ้าของโรงแรมดุสิตธานี และภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ CPN จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ใน DTC โดยถือหุ้นรวม 194,926,920 หุ้น หรือคิดเป็น 22.93%

ขณะที่ DTC มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมา 1 แห่ง เพื่อพลิกโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ บนถนนสีลม ให้กลายเป็นโครงการ “Mixed-use Project” มูลค่ากว่า 36,700 ล้านบาท ประกอบด้วยโรงแรม, อาคารที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน

962E65C8DA13F6572A46088EA91665A9DF521A592B25E94FBCpimgpsh_fullsize_distr

การซื้อหุ้นในครั้งนี้ CPN ได้ตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา 1 แห่ง ใช้ชื่อว่า “ซีพีเอ็น พัทยา” และให้บริษัทแห่งนี้ เป็นผู้เข้าไปซื้อหุ้น GLAND สัดส่วน 50.43% ในราคาซื้อขายหุ้นละ 3.10 บาท มูลค่าราว 1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ซีพีเอ็น พัทยา จะมีหน้าที่ทำ Tender offer (ซื้อหุ้นจากนักลงทุนรายย่อยอื่นๆ) ในสัดส่วนที่เหลือ 49.57% ใช้เงินอีกประมาณ 9.99 พันล้านบาท

เจาะกลุ่ม แกรนด์ คาแนล แลนด์

แล้ว GLAND ใครถือหุ้นอยู่ และทำธุรกิจอะไรบ้าง

GLAND มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มตระกูล “รัตนรักษ์” เจ้าของสัมปทานช่อง 7 และอีกหลายๆ ธุรกิจ

กลุ่มตระกูลรัตนรักษ์ จะหุ้นใน GLAND ผ่านบริษัทต่าง เช่น บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด , บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด , บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด  และอีกหลายบริษัท

GLAND ก่อตั้งขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2528 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)” ซึ่งขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และจำหน่ายเวลาโฆษณาในรายการโทรทัศน์

ต่อมาในปี 2552 ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ โดย “กลุ่มเจริญกฤษ” จาก บริษัท แกรนด์คาแนล จำกัด เข้ามาถือหุ้นใน มีเดีย ออฟ มีเดียส์ พร้อมกับนำบริษัทแกรนด์คาแนล เข้าตลาดหุ้นทางอ้อม และเริ่มย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไปสู่หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND นั่นเอง

Image_8bb3bad

GLAND เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ทว่า หนึ่งในนั้นที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์พระราม 9 พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ที่อาคารเป็นรูปตัว “G “, โครงการ The Shoppes @ the Ninth และอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการอาคารสูง Super Tower ที่มีความสูง 125 ชั้น และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสูงสุดในอาเซียน

GLAND เป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ เน้นโครงการที่อยู่อาศัย และโครงการเชิงพาณิชย์ ประมาณ 90% ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทอยู่ที่โครงการ The Grand Rama 9 ประกอบด้วย ที่ดินเปล่าขนาด 13.7 ไร่ หลังเซ็นทรัล พระราม 9 (จะพัฒนาเป็นตึกสูงขนาด 125 ชั้น หรือ Super Tower ที่มีความสูง 125 ชั้น และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสูงสุดในอาเซียน)

ที่ดิน 5.9 ไร่ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการ Arcade ซึ่งจะเป็นพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ที่ดินขนาด 4 ไร่ที่เป็นที่ตั้งของ Unilever House

ที่ดินขนาด 7.7 ไร่ที่เป็นที่ตั้งของ The Nine Tower อาคารสำนักงาน G Tower สิทธิเช่าระยะยาวที่ดินตึก G Tower และ ถือหุ้น 15% ใน GLANDRT ซึ่งมีสิทธิเช่าระยะยาวพื้นที่ออฟฟิศตึก The Nine Tower จนถึงปี 2590 และ Unilever House จนถึงปี 2577

Image_843f3d2

มาดูผลประกอบการของ GLAND กันบ้างว่าเป็นอย่างไร

ปี 2558 มีมูลค่าสินทรัพย์ 24,431 ล้านบาท รายได้ 5,160 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,732 ล้านบาท

ปี 2559 มีมูลค่าสินทรัพย์ 26,397 ล้านบาท รายได้ 3,603 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,112 ล้านบาท

ปี 2560 มีมูลค่าสินทรัพย์ 29,056 ล้านบาท รายได้  2,855 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,069 ล้านบาท

และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมูลค่าสินทรัพย์ 29,711 ล้านบาท รายได้  919 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 94.83 ล้านบาท

การที่ CPN ซื้อหุ้น GLAND ที่เป็นของที่ดิน อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในกรุงเทพที่เป็นเขต new CBD หรือ พระราม 9, ดอนเมือง และพหลโยธิน

ทำให้ถูกมองว่า จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจให้กับ CPN อย่างมาก เดิมนั้น CPN ต้องการจะซื้อที่ดินในย่านพระรามเก้า และอีกหลายแห่งของ GLAND

แต่การซื้อที่ดินนั้นจะมีความยุ่งยาก และซับซ้อน

D534557B2D71104C210218D2AC72DB9DFC15AFB6E8FCD2CD0Fpimgpsh_fullsize_distr

สถานีต่อไป CPN

มีคำถามต่อว่า แล้ว CPN มีแผนต่อไปอย่างไร กับที่ดินของ GLAND และในขณะนี้เป็นของตนเองไปแล้ว

คำตอบคือ 1.พระราม 9 ซึ่งมีโครงการ The Grand Rama 9 พื้นที่ 70 กว่าไร่ ถือเป็น new CBD มีทั้งอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า และมีที่ดินเหลือให้พัฒนาต่อได้

2.ดอนเมือง แถวบางเขน-กำแพงเพชร มีคอนโด 1 โครงการ และบ้านเดี่ยว 2 เฟส และมีที่ดินเปล่า 60 กว่าไร่ ซึ่งสามารถทำเป็น Mixed use ที่ CPN มีความถนัดอย่างมากได้

3.ที่ดินเปล่าบริเวณพหลโยธินราว 48 ไร่ โดยร่วมทุนกับ BTS คนละครึ่ง สามารถพัฒนาเป็น “มิกซ์ยูส” (Mixed use) ได้อีกเช่นกัน

Image_179a5ef

2000F47E0A8F91D3B36C0389BC7019D2B0364D51F28F0115CCpimgpsh_fullsize_distr

อ่านบทความทั้งหมด ที่ MarketingOops.com

[NEW] CPN จับมือ GLAND นำที่ดินเปล่าผุด “g Garden” ไอเดียสวนผักใจกลางเมือง | gland ข่าว – POLLICELEE

เซ็นทรัลพัฒนาฯ ผนึก แกรนด์ คาแนล แลนด์ฯ เปิดตัว “g Garden” – urban farming & farmers connected พื้นที่สีเขียวและสวนเกษตรเพื่อคนเมืองใจกลางพระราม9 ด้วยแนวคิด “Co-Creating Space & Shared-Value for Community” ชวนคนเมืองมาร่วมกัน เปลี่ยนพื้นที่รอการก่อสร้างสู่พื้นที่สีเขียวและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ตลอดทั้งปี หวังเป็นโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี เบื้องต้นเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ คาดจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้เต็มรูปแบบเมื่อสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และจะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดในที่ดินผืนอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยงของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN

เปิดเผยว่า กว่า 40 ปีที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้นำแนวคิด “Co-Creating Space & Shared-Value for Community” ในการริเริ่มโครงการ “g Garden” บนที่ดินเกือบ 4 ไร่ ติดกับเซ็นทรัลพระราม 9 เพื่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1.จุดประกายคนเมือง และสร้างคอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อเป็นพื้นที่พบปะและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรกลางใจเมือง สำหรับผู้สนใจนำไปปรับใช้ที่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือพื้นที่ขนาดเล็ก โครงการจึงเป็นเสมือน Sandbox สำหรับเด็กเยาวชน ครอบครัว บุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆ ที่อยากมาทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

2.สร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งปี ผ่านการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงการใช้พื้นที่ และเชื่อมโยงผู้ผลิตเข้ากับผู้บริโภค

3.ยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตให้คนเมือง สร้างต้นแบบพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองและเป็นแหล่งอาหารราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี สด สะอาด ปลอดภัย

4.เพิ่มความหลากหลายให้กับระบบนิเวศน์ในเมือง คืนสมดุลระบบนิเวศน์ เพิ่มที่อยู่อาศัยและพื้นที่หาอาหารให้สัตว์เล็กๆ เช่น นก กระรอก แมลง ได้มีแหล่งอาหารในเมือง

5.บริหารจัดการและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเพาะปลูก แสดงให้เห็นศักยภาพการฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรุงเทพฯ โดยบำบัดน้ำจากคลองยายสุ่น มาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และใช้ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำ


“ทั้งหมดเกิดจากแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนระดับสากล (SDGs) โดยนำประเด็นด้านพื้นที่ อาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกในวงการอสังหาฯ และศูนย์การค้าไทย”นางสาวนภารัตน์ กล่าว

ด้าน นางปณิดา สุขศรีดากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND กล่าวว่า โครงการ g Garden นี้ เป็นโครงการ CSR ที่ตั้งใจพัฒนาขึ้นโดยร่วมมือกับ The Farm Concept และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร ที่ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการให้สำเร็จด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร อาทิ Big Trees Project, Ageekculture, JaiTalad, คลองเตยดีจัง, Poonsuk Market โดยในส่วนของ GLAND ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้พื้นที่เพราะปลูก รวมถึงพื้นที่จอดรถกว่า 50 คัน และการบริหารจัดการพื้นที่ การดูแลภูมิทัศน์โดยรอบ ตลอดจนการดูแลในด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมโยงประสานงานกับพันธมิตรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการ g Garden ซึ่งต้องขอขอบคุณพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนเกิดเป็นโครงการดีๆ กลางใจเมืองในครั้งนี้ สำหรับโครงการ g Garden จะเริ่มเปิดให้บริการเฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นโครงการนำร่องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แบบชั่วคราวประมาณ 2 ปี และจะต่อยอดแนวคิดนี้สู่ที่ดินผืนอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อขยายผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นต่อไป

นายโชคชัย หลาบหนองแสง ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงแหล่งผลิตแหล่งจำหน่าย ผลผลิตอินทรีย์และอาหารปลอดภัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทางเซ็นทรัลพัฒนา และ GLAND ที่มอบพื้นที่ดีๆใจกลางเมืองที่หาได้ยากแบบนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้มีรายได้หมุนเวียนชั่วคราว สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโครงการ อาทิ กิจกรรม Farm & Folk Market ตลาดอินทรีย์ อาหารปลอดภัย,กิจกรรมรับบริจาคโดยกลุ่มคลองเตยดีจัง, Workshop ปลูกผักแบบคนเมือง, Playground พื้นที่เล่นพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการฝึกการแยกขยะ หมุนเวียนเศษผัก เศษอาหาร นำกลับมาย่อยสลายเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจจะได้ลองสัมผัสสวนกลางเมืองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 1) รูป ผ่านการมองดอกไม้ใบหญ้าหลากสี 2) รส ผ่านการชิมดอกไม้ ใบไม้ และเมนูเครื่องดื่มต่างๆ 3) กลิ่น ผ่านการสูดดมสมุนไพร กลิ่นหอมของดอกไม้ 4) เสียง ผ่านการได้ยินเสียงเพลง เสียงผึ้ง แมลง เด็ก และเสียงของความเงียบสงบใจกลางเมือง และ 5) การสัมผัส ผ่านการจับ ลงมือทำ ลงมือปลูก

ทั้งนี้ พอร์ตที่ดินของ GLAND ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยเซ็นทรัลพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 (The Grand Rama 9) พื้นที่ใจกลางเมืองบนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพสูงในย่านธุรกิจแห่งใหม่ (The New CBD) ของกรุงเทพฯ โดยโครงการมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ธุรกิจ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่าที่อยู่ภายใต้การบริหาร 3 แห่ง ได้แก่ 1) จี ทาวเวอร์ 2) เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ 3) ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ด้วยพื้นที่เช่าสุทธิในทุกโครงการรวมกันกว่า 145,000 ตารางเมตร, โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย เบ็ล แกรนด์ พระราม 9 รวมทั้งหมด 1,991 ยูนิต โดยอยู่ระหว่างการขายและโอนยูนิตกลุ่มสุดท้ายเพื่อปิดโครงการได้ในที่สุด  และพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าสุทธิในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมรวมกันกว่า 25,000 ตารางเมตร

นอกจากนี้ GLAND มีที่ดินที่รอการพัฒนาอยู่อีก 4 แห่ง รวมกันกว่า 190 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่ศักยภาพสูงในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย

 

1.ที่ดินเปล่าในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9  ,2.ที่ดินบริเวณพหลโยธิน ซึ่งที่ดินทั้งสองแห่งอยู่ระหว่างการสรุปแผนการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส,3.ที่ดินบริเวณดอนเมือง ซึ่งนำไปพัฒนาโครงการนิรติ ดอนเมือง  และ 4.ที่ดินบริเวณกำแพงเพชร ซึ่งที่ดินทั้ง 4 แปลงนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการในอนาคต

 


Full Chakra Healing ~ Spa Music w/ Binaural Beats + Isochronic Tones (ZEN, REIKI)


Free Meditation Music Presents ~ Chakra Healing
Buy the download at:
https://premiummeditationmusic.com/product/chakrahealingspamusic/
NOW AVAILABLE ON iTUNES!
https://itunes.apple.com/us/album/chakrahealingmeditation/id1185692956
This audio features relaxing ambient music layered with specific binaural frequencies and isochronic tones to heal and balance each of the main 7 chakras. The audio begins in the root chakra and plays for a half hour through each chakra and ending at the crown.
Frequency Information:
The audio begins in the ROOT CHAKRA where the binaural carrier frequency is 228 hz. and the isochronic tone carrier frequency is 456 hz. The isochronic and binaural pulse is set to 8 hz. The Sanskrit name for the Root Chakra is Muladhara and it is located at the base of the spine. This chakra is associated with the color red and deals with survival and the right to exist. It is related to the material and physical word.
Next the audio focuses on the SACRAL CHAKRA. The binaural carrier frequency is 303 hz. while the isochronic carrier frequency is 606 hz. with both having a pulse frequency of 9 hz. This chakra is associated with the color orange and has a Sanskrit name of Svadisthana. It is located below the navel in the lower abdomen area. This chakra is connected to our sensing abilities and issues related to feelings, the ability to be social and intimacy issues.
The third chakra is the SOLAR PLEXUS CHAKRA. With a binaural carrier frequency of 182 hz. and a isochronic carrier frequency of 364 hz. both tones have a pulse of 10 hz. The Sanskrit name is Manipura and the color is yellow. This chakra is located above the navel in the stomach area. The chakra is linked to personal power and the right to think. It is associated with balance of intellect, selfconfidence and ego power as well as the ability to have selfcontrol and humor.
Fourth is the HEART CHAKRA which is known in Sanskrit as Anahata and is associated with the color green. The Binaural Beat carrier frequency is 128 hz. and the isochronic tone carrier frequency is 256 hz. Both share a pulse frequency of 10.5 hz. Located in the center of the chest the chakra deals with relationships and the right to love. Center to this chakra are love, forgiveness, compassion, the ability to have selfcontrol and acceptance of oneself.
The THROAT CHAKRA known in Sanskrit as Visuddha is associated with the color blue and located in the throat region. This chakra deals with relationships and the right to speak. Learning to express oneself and one’s beliefs (truthful expression) as well as the ability to trust and loyalty are key to this Chakra. This chakra is know to be over Organization and planning. The audio uses a binaural beat carrier frequency of 192 hz. with a isochronic tone carrier frequency of 384 hz. The pulse frequency used is 12 hz.
The next Chakra in the audio is the 3RD EYE CHAKRA. The pulse frequency used is 13 hz. with a binaural carrier frequency of 144 hz. and an isochronic carrier frequency of 288 hz. This chakra known in Sanskrit as Anja and is located between the eyes in the forehead. Associated with the color indigo this chakra deals with intuition and the right to “see.” Major points of this chakra are trusting one’s intuition and insights, developing one’s psychic abilities, Selfrealization and Releasing hidden and repressed negative thoughts.
The last chakra is the Crown Chakra known in Sanskrit as Sahasrara and located at the top of the head. This chakra is associated with the color violet and deals with knowingness and the right to aspire. Dedication to the divine consciousness and trusting the universe; Learning about one’s spirituality; Our connection to the concept of “God” or a higher intelligence; Integrating one’s consciousness and subconsciousness into the superconsciousness are all major concepts dealing with the Crown Chakra. The carrier frequency for the binaural beat is 216 hz. and the carrier frequency for the isochronic tone is 432 hz. The frequency share a pulse of 15 hz.
The binaural beat provided is not meant to replace or substitute the recommendations or advice of your physician or health care provider. This video should not be used for diagnosing or treating a health problem or disease. If you believe you have a medical condition or problem contact your health care provider.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Full Chakra Healing ~ Spa Music w/ Binaural Beats + Isochronic Tones (ZEN, REIKI)

การขายหุ้น Tesla จะส่งผลให้เหรียญ Dogecoin และ MEME ต้นน้ำ พุ่งอย่างรุนแรง (พฤศจิกายนถึงธันวาคม)


การขายหุ้น Tesla จะส่งผลให้เหรียญ Dogecoin และ MEME ต้นน้ำ พุ่งอย่างรุนแรง (พฤศจิกายนถึงธันวาคม)
Facebook: https://web.facebook.com/treedue
Youtube https://youtube.com/channel/UCMOXtCmJgQR9TruT_kOW2g
Blockdit:https://www.blockdit.com/pages/603a7940bc8a200bf9541054
ชื่อกลุ่ม Crypto Community แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับคริปโต
Line: https://line.me/R/ti/g/i1Wpt23TDe
สมัครเทรด
Binace: https://accounts.binance.com/en/register?ref=67124174
สมัครเทรด Bitkub
https://www.bitkub.com/signup?ref=345533
สมัครเทรดBitazza:
https://rank.bitazza.com/?kid=1HGZTF
ชื่อกลุ่ม Crypto Community แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับคริปโต
Line: https://line.me/R/ti/g/i1Wpt23TDe
สมัคร: Gate.io
https://www.gate.io/signup/6915808

เครดิต: Siamblockchain
Crypto News

การขายหุ้น Tesla จะส่งผลให้เหรียญ Dogecoin และ MEME ต้นน้ำ พุ่งอย่างรุนแรง (พฤศจิกายนถึงธันวาคม)

Kryon Explains How Your Higher Self Decides When Your Ready For a Real Connection


Welcome to the Kryon And Lee
This Channel is an esoteric spiritual site featuring channeled information from Kryon, a loving angelic entity. You are looking at the unique and original website for Kryon as channeled by Lee Carroll, the original Kryon channel. This work is now over thirty years old, having been started by Lee in 1989. Since the word Kryon is not proprietary, in the last years there have been many others in many cultures who have come to use the name Kryon in many forms. However, Lee is not affiliated with any other Kryon channelling by any other person, school, or organization using the name Kryon, and is only responsible for his own work as represented by his books and the information on this website.
The Kryon work is not a membership organization. There is nothing to join, and we do not ask for your email to enter this site or to visit any page. We are not a nonprofit organization, so there is no page that will ever ask for donations.
The site is packed with information that is free to download, print out, and use for your own spiritual learning and growth. There are over 100 hours of free audio in many languages, transcribed channellings going back many years, and a very large question and answer forum featuring hundreds of questions. We also have many other features, including lots of free videos. We do not collect “cookies” that covertly record your visit here, so you are totally free to browse the many pages of this site without any technical information being gathered. You won’t receive an email from us unless you actually sign up for The Kryon Family bulletin, a single email per month, which includes Lee Carroll’s ever changing meeting schedule.
The Kryon work represents fourteen Kryon channelled books. These books represent over 200 physical separate Kryon publications, since these works are now published in 24 languages worldwide. In addition, Lee Carroll and his spiritual partner Jan Tober, introduced the earth to the term “Indigo Children” in 1999 with the book by Hay House, The Indigo Children. There are also three Indigo Children books by Lee and Jan. This subject has its own webpage, which you can access HERE. This brings the total of Lee Carroll books to 16. In collaboration with Kryon archivist and author Monika Muranyi, there are four more Kryon related books. This brings the total of available Kryon books (as channelled by Lee Carroll) to 21.
There is an online store, which is commercial. You can find it easily on our menu page, to purchase Kryon books, music and meditation products, and online lectures from Lee Carroll.
Lee is recognized worldwide as the original channel for Kryon, and has been honored over the years by seven United Nations invitations to channel Kryon at the UN building in New York city. The Kryon seminars are presented all over the USA and Canada, western Europe, Israel, Russia, Bulgaria, Poland, the Baltic states and much of South America. You can see some of the most meaningful meetings HERE. Lee’s worldwide seminar schedule is HERE. In 2015 and 2016 the prestigious WATKINS \”Mind, Body, Spirit\” magazine from the UK, has listed Lee Carroll as one of the \”100 most spiritually influential living people\”. You can see the others in that group HERE.
Enjoy this site, brought to you in the original spirit of the web lots of free features available to you while browsing in a comfortable atmosphere that will never capture your personal information.
Blessings!
Website: Kryon.com
subscribe Lee Carrol The Original Kryon
https://www.youtube.com/channel/UCMiuw8FLujKn06dnlxpbWGQ
Kryon​ Kryon2020​ Kryon2021

Kryon Explains How Your Higher Self Decides When Your Ready For a Real Connection

การเปลี่ยนฝาครอบกะโหลกหินเจียร4\”hitachi|Replacing the grinding packing gland 4\”hitachi.[ep.28]


คลิปแสดงวิธีการเปลี่ยนชุดฝาครอบกะโหลกหินเจียร 4\”Hitachi G10SS2 เนื่องจากแบริ่งแตก
The clip shows how to replace the 4\” Hitachi G10SS2 grinding wheel packing gland assemblies due to broken bearings.
ลิงค์ของช่อง
https://youtube.com/c/JKMaintenance

การเปลี่ยนฝาครอบกะโหลกหินเจียร4\

Dr Joe Dispenza 2020 |DMT| Activating The Pineal Gland (THE FASTEST WAY)


Dr Joe Dispenza 2020 |DMT| Activating The Pineal Gland (THE FASTEST WAY)
If you think an angry thought, you are going to
release certain chemicals that activate your
adrenal system.
You’re going to begin to activate survival
systems. If you feel suffering, or if you feel
pain, or you feel guilty, you produce a
different biochemical reaction that produces
different hormonal centers to be activated.
Dr. Joe Dispenza (2020)
TAKE A LOOK AT OUR OTHER VIDEOS
►► Check Out:HOW TO DO THE BREATH https://www.youtube.com/watch?v=GiJLtnijggE\u0026amp;t=1s
►► check out :WHAT IS THIS THING CALLED SPACE https://www.youtube.com/watch?v=ygDqSgdmcb4
►► check out :THE BLESSINGS OF THE ENERGY CENTERS FOR BEGINNERS
https://www.youtube.com/watch?v=vpDfotsjeZE\u0026amp;t=32s
==================================================
►► Don’t forget to subscribe to our channel: http://bit.ly/2MRT9bl (Mind Motivates Growth)
►►Follow us on Facebook: http://bit.ly/39IXes7
►►Follow us on Instagram: http://bit.ly/2T1sigH
►►Follow us on Twitter: http://bit.ly/2Fou8jA
========================================================
Speaker: Joe Dispenza
YouTube: https://www.youtube.com/user/drjoedispenza
===================================================
===================================================
Footage licensed through Videoblocks and Filmpac.
► ►Footage licensed through: Videoblocks \u0026amp; Filmpac
►Copyright disclaimer: We own commercial licenses for all the content used in this video.
=====================================================
FAIRUSE COPYRIGHT DISCLAIMER
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for \u0026quot;fair use\u0026quot; for
purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research.
Joe Dispenza 2020| MORNING GUIDED MEDITATION (30 DAYS CHALLENGE) pineal
gland,pineal gland activation,joe dispenza meditation,law of attraction coaching,wim hof breathing
method,law of attraction affirmations,dr joe dispenza,dr. joe dispenza,joe dispenza,joe dispenza blessing
of the energy centers,Joe Dispenza Breathing technique,how to reprogram your mind
MindMGrowth drjoedispenza joedispenzameditation

Dr Joe Dispenza 2020 |DMT| Activating The Pineal Gland (THE FASTEST WAY)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ gland ข่าว

Leave a Comment