[Update] How-TO: ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศกับ DHL Express จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา | สินค้า ส่ง ออก ของ อินโดนีเซีย – POLLICELEE

สินค้า ส่ง ออก ของ อินโดนีเซีย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

DHL Express ผู้นำด้านขนส่งด่วนระหว่างประเทศ เปิดบริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศ จากประเทศไทย ไป 4 ประเทศปลายทาง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา ในวันถัดไป (Next-Day delivery) (ไม่รวมเวลาตรวจสอบสินค้าตามกระบวนการศุลกากรและการเดินพิธีศุลกากร) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงความต้องการของต้นไม้จำพวกแคคตัสที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ

 

ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรของ DHL Express จะทำให้การส่งออกกระบองเพชรไปยัง 4 ประเทศปลายทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ขายกระบองเพชรหรือแคคตัสจากไทย

 

มาดูกันว่า การส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างไรกันบ้าง

 

 

 

ส่งต้นอะไรได้บ้าง?

 

DHL Express ให้บริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีไม้ใบอื่นๆ ที่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตอีก แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดินติดไป ต้องไม่มีการเก็บรักษาอุณหภูมิ ตรวจสอบว่าเป็นต้นไม้ที่ส่งออกได้หรือไม่ ดูจากรายชื่อข้างล่างนี้ โดยชื่อภาษาอังกฤษในวงเล็บคือชื่อ Commodity name สำหรับกรอกในรายละเอียดของต้นไม้ที่จะส่ง

 

 • ต้นกระบองเพชร หรือแคคตัส (Cactus) 

 • แก้วกาญจนา หรือ เขียวหมื่นปี หรืออโกลนีมา (Aglaonema, cv. Fransher หรือ Aglaonema, cv. Silver queen)

 • บัวดอย หรือ ผู้เฒ่าลืมไม้เท้า (Aspidistra elatior)

 • ปาล์มไผ่ (Chamaeodorea elegans / Chamaedorea elegans หรือ Chamaeodorea seifrizii / Chamaedorea seifrizii)

 • หมากเหลือง (ปาล์มประดับ) (Chrysaliocarpus lutescens / Chrysalidocarpus lutescens)

 • โกสน (Codiaeum variegatum)

 • หมากผู้หมากเมีย (Cordyline terminalis)

 • ว่านอ้ายใบ้ เป็นพืชในสกุลสาวน้อยประแป้ง (Dieffenbachia picta)

 • ดราแคนน่า หรือ ประกายเงิน (Dracaena deremensis)

 • วาสนาอธิษฐาน (Dracaena fragrans)

 • เข็มริมแดง (Dragon Tree) (Dracaena marginata)

 • ไทรย้อยใบแหลม หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไทร (Ficus bengamina / Ficus benjamina)

 • ไทรย้อยใบทู่ (Ficus nitia)

 • ปาล์ม kentia (Howeia forsteriana / Howea forsteriana)

 • เปปเปอร์โรเมีย (Peperomia bicolour)

 • ฟิโลเดนดรอน ฟิโลใบหัวใจ P. oxycardium (Philodendron oxycardium)

 • ฟิโลเดนดรอน p. selloum (Philodendron selloum)

 • ปาล์มสิบสองปันนา (Phoenix roebelenii)

 • ซองออฟอินเดีย Song of India (Pleomele reflexa) 

 • ต้นจั๋ง (Rhapis excelsa)

 • ต้นพลูด่าง (Scindapsus aureus)

 • หนวดปลาหมึกแคระ (Shefflera arboricola / Schefflera arboricola) 

 • กวักมงคล ชื่ออื่นๆ ได้แก่ เจ็ดทิวา เดหลีใบกล้วย หน้าวัวไทย (Spathiphyllum, Mauna Loa)

 • ยัคคา หรือ ยูคคา (Yucca elephantipes)

 

ทั้งนี้ การส่งออกกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชานั้น ต้องใช้ Phytosanitary Certification หรือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืชและเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง และต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส* (CITES Permit) ด้วย ส่วนการส่งไม้ใบข้างต้นไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา กับ DHL Express นั้นจะต้องใช้เอกสาร Phytosanitary Certification

 

*ไซเตส หรืออนุสัญญาไซเตส มาจากคำอ่านชื่อย่อภาษาอังกฤษของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention of International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora: CITES) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมวิชาการเกษตร

 

 

 

เงื่อนไขการนำเข้าที่ประเทศปลายทาง (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา)

 

เพื่อให้การส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยทไปยัง 4 ประเทศข้างต้นได้รับความสะดวกสูงสุดและจัดส่งไปได้อย่างไม่สะดุด ประเทศปลายทางทั้ง 4 ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา แนะนำให้ผู้รับต้องติดต่อกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งสินค้า เพื่อขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าล่วงหน้า เพราะถ้าเอกสารไม่ครบจะทำให้เกิดความล่าช้าในการนำของออก

 

ทั้งนี้ อาจมีการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประเทศไทยหรือความล่าช้าอันเกิดจากศุลกากรที่ปลายทาง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น ต้องเตรียมตัวให้ครบถ้วน เพื่อให้กระบองเพชร (แคคตัส) ถูกจัดส่งจากประเทศไทยไปยัง 4 ประเทศปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ กฎระเบียบขาเข้าเบื้องต้นที่ผู้รับจะต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่

 

 

1.   สิงคโปร์

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ใบอนุญาตนำเข้าออกโดย

  Nparks (The National Parks Board

  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์

  )

  โดยให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า

 • หากชิปเมนต์มีมูลค่ามากกว่า

  400 SGD$

  จะต้องชำระภาษีสินค้าและบริการ

  (GST) 7%

  ของมูลค่า

  CIF

  หากผู้รับเป็นบริษัท จำเป็นต้องใช้หมายเลข

  Unique Entity (UEN)

 

2.   อินโดนีเซีย

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร (ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า)

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

3.   เวียดนาม

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร (ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า)

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

4.   กัมพูชา

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร

 • กัมพูชาไม่แนะนำให้ส่งในนามบุคคล เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถขอใบอนุญาตจากกระทรวงได้

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

 

บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก

 

ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ มีความแข็งแรง ก่อนนำกระบองเพชร (แคคตัส) หรือไม้ใบที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ลงในบรรจุภัณฑ์กระดาษ แนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

·       นำกระบองเพชรออกจากดิน และเคาะดินออกให้หมด หากมีดินติดต้นไม้ พัสดุอาจถูกตีกลับหรือถูกทำลาย

·       นำไปตากลม

·       ห่อรากด้วยกระดาษโฟมหรือกระดาษเก็บความชื้น

·       ไม่สามารถส่งแบบมีโอเอซิสหรือห่อถุงน้ำเลี้ยงได้

·       ห่อใบด้วยกระดาษหรือกระดาษโฟมก่อนบรรจุลงกล่อง

·       ในกรณีที่มีการใส่ซองกันชื้น Silica Gel จะต้องมีเอกสาร MSDS แนบด้วยทุกครั้ง

 

ส่วนป้ายฉลาก ต้องมีป้าย This Way Up label แปะข้างกล่อง ป้ายฉลาก This Way Up label ต้องเป็นสีแดงบนพื้นหลังสีขาว ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 74 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 105 มิลลิเมตร

 

 

 

การทำ Booking ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา กับ DHL Express ผ่าน MyDHL+

 

1.   การใส่รายละเอียดของกระบองเพชรหรือแคคตัส (พัสดุ) ในขั้นตอนการ Booking

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของ MyDHL+ แล้ว ให้เลือกประเภทการจัดส่งเป็น Packages (พัสดุ) จากนั้นเลือก Use My Own Invoice เลือกวัตถุประสงค์ในการจัดส่ง และใส่รายละเอียดของสินค้า (Contents of the shipment) ว่าเป็น Plants ส่วน Shipment References ให้ใส่ชื่อต้นไม้ภาษาอังกฤษ เช่น Cactus หรือ Peperomia bicolour เป็นต้น หากไม่แน่ใจว่าต้นไม้ที่จะส่งมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร ให้กลับไปอ่านหัวข้อ ส่งต้นอะไรได้บ้าง? ข้างต้น

 

 

2.   กรอกรายละเอียด

 

ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ของ DHL Express เข้ามารับสินค้าที่หน้าบ้าน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ทราบมากที่สุด ระบุน้ำหนักของสินค้านั้นๆ และอย่าลืมระบุว่า Plants ในช่อง Instruction for the courier เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าการขนส่งนี้คือต้นไม้ จากนั้น กรอกที่อยู่ที่จะให้เข้ารับของ รวมถึงช่องทางในการติดต่ออื่นๆ ได้แก่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่กรอกในระบบจะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่ปรากฎบนหน้า waybill

 

3.   เตรียม Invoice ให้พร้อม

 

อินวอยซ์จะต้องระบุชื่อต้นไม้และสายพันธุ์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Cactus, Scientific name: Gymnocalycium mihanovichii ระบุจำนวน ราคาต่อหน่วย ยอดรวมพร้อมระบุสกุลเงินให้ชัดเจน น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักหีบห่อ จำนวนกล่อง สามารถดูรายละเอียดได้จากภาพข้างล่างนี้

 

ระยะเวลาในการขนส่งขึ้นอยู่กับตารางการบินของเครื่องบินขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าโดยศุลกากรหรือการเดินพิธีศุลกากรอาจเกิดความล่าช้าซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น ผู้ส่งและผู้รับต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ในส่วนมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานของ DHL Express และในกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือรูปลักษณ์ของต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลงไป จะไม่สามารถทำการขอชดเชยค่าเสียหายได้ การชดเชยจะครอบคลุมในกรณีสูญหายเท่านั้น และอยู่ภายในเงื่อนไขการชดเชยของ DHL Express

 

สรุป Checklist สำหรับการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา กับ DHL Express

 • นอกเหนือจากกระบองเพชร (แคคตัส) ตรวจสอบชื่อต้นไม้ที่สามารถส่งออกไป

  4

  ประเทศข้างต้นกับ

  DHL Express

  ได้ในรายชื่อต้นไม้ที่ส่งออกได้

 • ต้นไม้ต้องไม่มีดินติด ต้องไม่มีการรักษาอุณหภูมิ

 • ขณะนี้ สามารถส่งไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา ได้เท่านั้น

 • เตรียมเอกสารส่งออกให้ครบถ้วน ได้แก่

  Phytosanitary Certification

  และ

  CITES

 • เตรียมเอกสารนำเข้าตามที่ประเทศปลายทางแต่ละประเทศระบุไว้ ทั้งนี้ ประเทศปลายทางอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามดุลพินิจของศุลกากร

 • แพ็คลงกล่องกระดาษให้เรียบร้อย

 • ทำการ

  Booking

  การขนส่งกับ

  DHL Express

  ผ่าน

  MyDHL+

  โดยในหัวข้อ

  Shipment details

  ให้ใส่คำว่า

  Plants

  ตรง

  Summary the contents

  และใส่ชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษ ตรง

  Add shipment references

  ส่วนในหัวข้อ

  Schedule Pick up

  ให้ใส่คำว่า

  Plants

  ตรง

  Instruction

 • แปะป้ายฉลาก

  This Way Up label

  ให้ครบทุกด้านของกล่อง โดยต้องปริ้นท์ฉลากเป็นสีเท่านั้น ความกว้างไม่น้อยกว่า

  74

  มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า

  105

  มิลลิเมตร

 • ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีมพิธีการส่งออก ทั้งนี้ ต้องจดทะเบียน

  Paperless

  แล้ว

   

 

ถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนกระบองเพชร (แคคตัส) หรือสวนไม้ใบยอดฮิต และอยากจะมองหาโอกาสในการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) รวมถึงไม้ใบจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา DHL Express ผู้นำด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ขอเป็นลอจิสติกส์พาร์ทเนอร์ที่คุณไว้วางใจและทำให้การขนส่งข้ามประเทศด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมืออาชีพ เรามุ่งมั่นและพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ผู้ส่งออกอยู่เสมอ และเปิดบริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไป 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

 

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศของ DHL Express ผ่านช่องทาง Live Chat หรือโทร 02-345-5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีการส่งออกเป็นประจำ สามารถเปิดบัญชีสมาชิกกับ DHL Express เพื่อรับคำปรึกษาด้านธุรกิจและโซลูชั่นพิเศษที่เหมาะกับคุณได้ เปิดบัญชีสมาชิก DHL Express วันนี้! รับส่วนลดค่าขนส่งด่วนไปต่างประเทศมูลค่า 2,000 บาท โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีกับ DHL Express ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ เท่านั้น สนใจคลิกเลย: http://bit.ly/open-acccount

 

อ่านบทสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านกระบองเพชรชาวไทยที่ได้รับอานิสงค์ทางธุรกิจจากความนิยมด้านการปลูกต้นไม้ในช่วงโควิด-19 ได้ที่นี่ คลิก  

 

Update: ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

[Update] How-TO: ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศกับ DHL Express จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา | สินค้า ส่ง ออก ของ อินโดนีเซีย – POLLICELEE

 

DHL Express ผู้นำด้านขนส่งด่วนระหว่างประเทศ เปิดบริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปต่างประเทศ จากประเทศไทย ไป 4 ประเทศปลายทาง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา ในวันถัดไป (Next-Day delivery) (ไม่รวมเวลาตรวจสอบสินค้าตามกระบวนการศุลกากรและการเดินพิธีศุลกากร) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงความต้องการของต้นไม้จำพวกแคคตัสที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ

 

ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรของ DHL Express จะทำให้การส่งออกกระบองเพชรไปยัง 4 ประเทศปลายทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ขายกระบองเพชรหรือแคคตัสจากไทย

 

มาดูกันว่า การส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา มีระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างไรกันบ้าง

 

 

 

ส่งต้นอะไรได้บ้าง?

 

DHL Express ให้บริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีไม้ใบอื่นๆ ที่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตอีก แต่ที่สำคัญคือต้องเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดินติดไป ต้องไม่มีการเก็บรักษาอุณหภูมิ ตรวจสอบว่าเป็นต้นไม้ที่ส่งออกได้หรือไม่ ดูจากรายชื่อข้างล่างนี้ โดยชื่อภาษาอังกฤษในวงเล็บคือชื่อ Commodity name สำหรับกรอกในรายละเอียดของต้นไม้ที่จะส่ง

 

 • ต้นกระบองเพชร หรือแคคตัส (Cactus) 

 • แก้วกาญจนา หรือ เขียวหมื่นปี หรืออโกลนีมา (Aglaonema, cv. Fransher หรือ Aglaonema, cv. Silver queen)

 • บัวดอย หรือ ผู้เฒ่าลืมไม้เท้า (Aspidistra elatior)

 • ปาล์มไผ่ (Chamaeodorea elegans / Chamaedorea elegans หรือ Chamaeodorea seifrizii / Chamaedorea seifrizii)

 • หมากเหลือง (ปาล์มประดับ) (Chrysaliocarpus lutescens / Chrysalidocarpus lutescens)

 • โกสน (Codiaeum variegatum)

 • หมากผู้หมากเมีย (Cordyline terminalis)

 • ว่านอ้ายใบ้ เป็นพืชในสกุลสาวน้อยประแป้ง (Dieffenbachia picta)

 • ดราแคนน่า หรือ ประกายเงิน (Dracaena deremensis)

 • วาสนาอธิษฐาน (Dracaena fragrans)

 • เข็มริมแดง (Dragon Tree) (Dracaena marginata)

 • ไทรย้อยใบแหลม หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไทร (Ficus bengamina / Ficus benjamina)

 • ไทรย้อยใบทู่ (Ficus nitia)

 • ปาล์ม kentia (Howeia forsteriana / Howea forsteriana)

 • เปปเปอร์โรเมีย (Peperomia bicolour)

 • ฟิโลเดนดรอน ฟิโลใบหัวใจ P. oxycardium (Philodendron oxycardium)

 • ฟิโลเดนดรอน p. selloum (Philodendron selloum)

 • ปาล์มสิบสองปันนา (Phoenix roebelenii)

 • ซองออฟอินเดีย Song of India (Pleomele reflexa) 

 • ต้นจั๋ง (Rhapis excelsa)

 • ต้นพลูด่าง (Scindapsus aureus)

 • หนวดปลาหมึกแคระ (Shefflera arboricola / Schefflera arboricola) 

 • กวักมงคล ชื่ออื่นๆ ได้แก่ เจ็ดทิวา เดหลีใบกล้วย หน้าวัวไทย (Spathiphyllum, Mauna Loa)

 • ยัคคา หรือ ยูคคา (Yucca elephantipes)

 

ทั้งนี้ การส่งออกกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชานั้น ต้องใช้ Phytosanitary Certification หรือ ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกปลอดจากแมลงศัตรูพืชและเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง และต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส* (CITES Permit) ด้วย ส่วนการส่งไม้ใบข้างต้นไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา กับ DHL Express นั้นจะต้องใช้เอกสาร Phytosanitary Certification

 

*ไซเตส หรืออนุสัญญาไซเตส มาจากคำอ่านชื่อย่อภาษาอังกฤษของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention of International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora: CITES) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมวิชาการเกษตร

 

 

 

เงื่อนไขการนำเข้าที่ประเทศปลายทาง (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา)

 

เพื่อให้การส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยทไปยัง 4 ประเทศข้างต้นได้รับความสะดวกสูงสุดและจัดส่งไปได้อย่างไม่สะดุด ประเทศปลายทางทั้ง 4 ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา แนะนำให้ผู้รับต้องติดต่อกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งสินค้า เพื่อขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าล่วงหน้า เพราะถ้าเอกสารไม่ครบจะทำให้เกิดความล่าช้าในการนำของออก

 

ทั้งนี้ อาจมีการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ประเทศไทยหรือความล่าช้าอันเกิดจากศุลกากรที่ปลายทาง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น ต้องเตรียมตัวให้ครบถ้วน เพื่อให้กระบองเพชร (แคคตัส) ถูกจัดส่งจากประเทศไทยไปยัง 4 ประเทศปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ กฎระเบียบขาเข้าเบื้องต้นที่ผู้รับจะต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่

 

 

1.   สิงคโปร์

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ใบอนุญาตนำเข้าออกโดย

  Nparks (The National Parks Board

  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์

  )

  โดยให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า

 • หากชิปเมนต์มีมูลค่ามากกว่า

  400 SGD$

  จะต้องชำระภาษีสินค้าและบริการ

  (GST) 7%

  ของมูลค่า

  CIF

  หากผู้รับเป็นบริษัท จำเป็นต้องใช้หมายเลข

  Unique Entity (UEN)

 

2.   อินโดนีเซีย

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร (ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า)

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

3.   เวียดนาม

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร (ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางก่อนการส่งสินค้าเพื่อป้องกันความล่าช้า)

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

4.   กัมพูชา

 • ต้องมีเอกสาร

  Phytosanitary certificate

  จากต้นทาง

 • ต้องมีเอกสาร

  CITES

  จากต้นทางถ้าเป็นพันธุ์ที่อยู่ในอนุสัญญา

  CITES

 • ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเกษตร

 • กัมพูชาไม่แนะนำให้ส่งในนามบุคคล เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถขอใบอนุญาตจากกระทรวงได้

 • ต้องเสียภาษีนำเข้าและ

  VAT

 

 

บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก

 

ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ มีความแข็งแรง ก่อนนำกระบองเพชร (แคคตัส) หรือไม้ใบที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก ลงในบรรจุภัณฑ์กระดาษ แนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

·       นำกระบองเพชรออกจากดิน และเคาะดินออกให้หมด หากมีดินติดต้นไม้ พัสดุอาจถูกตีกลับหรือถูกทำลาย

·       นำไปตากลม

·       ห่อรากด้วยกระดาษโฟมหรือกระดาษเก็บความชื้น

·       ไม่สามารถส่งแบบมีโอเอซิสหรือห่อถุงน้ำเลี้ยงได้

·       ห่อใบด้วยกระดาษหรือกระดาษโฟมก่อนบรรจุลงกล่อง

·       ในกรณีที่มีการใส่ซองกันชื้น Silica Gel จะต้องมีเอกสาร MSDS แนบด้วยทุกครั้ง

 

ส่วนป้ายฉลาก ต้องมีป้าย This Way Up label แปะข้างกล่อง ป้ายฉลาก This Way Up label ต้องเป็นสีแดงบนพื้นหลังสีขาว ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 74 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 105 มิลลิเมตร

 

 

 

การทำ Booking ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา กับ DHL Express ผ่าน MyDHL+

 

1.   การใส่รายละเอียดของกระบองเพชรหรือแคคตัส (พัสดุ) ในขั้นตอนการ Booking

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของ MyDHL+ แล้ว ให้เลือกประเภทการจัดส่งเป็น Packages (พัสดุ) จากนั้นเลือก Use My Own Invoice เลือกวัตถุประสงค์ในการจัดส่ง และใส่รายละเอียดของสินค้า (Contents of the shipment) ว่าเป็น Plants ส่วน Shipment References ให้ใส่ชื่อต้นไม้ภาษาอังกฤษ เช่น Cactus หรือ Peperomia bicolour เป็นต้น หากไม่แน่ใจว่าต้นไม้ที่จะส่งมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร ให้กลับไปอ่านหัวข้อ ส่งต้นอะไรได้บ้าง? ข้างต้น

 

 

2.   กรอกรายละเอียด

 

ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดวันและช่วงเวลาที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ของ DHL Express เข้ามารับสินค้าที่หน้าบ้าน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ทราบมากที่สุด ระบุน้ำหนักของสินค้านั้นๆ และอย่าลืมระบุว่า Plants ในช่อง Instruction for the courier เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าการขนส่งนี้คือต้นไม้ จากนั้น กรอกที่อยู่ที่จะให้เข้ารับของ รวมถึงช่องทางในการติดต่ออื่นๆ ได้แก่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลที่กรอกในระบบจะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่ปรากฎบนหน้า waybill

 

3.   เตรียม Invoice ให้พร้อม

 

อินวอยซ์จะต้องระบุชื่อต้นไม้และสายพันธุ์เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Cactus, Scientific name: Gymnocalycium mihanovichii ระบุจำนวน ราคาต่อหน่วย ยอดรวมพร้อมระบุสกุลเงินให้ชัดเจน น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักหีบห่อ จำนวนกล่อง สามารถดูรายละเอียดได้จากภาพข้างล่างนี้

 

ระยะเวลาในการขนส่งขึ้นอยู่กับตารางการบินของเครื่องบินขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าโดยศุลกากรหรือการเดินพิธีศุลกากรอาจเกิดความล่าช้าซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น ผู้ส่งและผู้รับต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน ในส่วนมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานของ DHL Express และในกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดขึ้นที่ต้นไม้หรือรูปลักษณ์ของต้นไม้ที่เปลี่ยนแปลงไป จะไม่สามารถทำการขอชดเชยค่าเสียหายได้ การชดเชยจะครอบคลุมในกรณีสูญหายเท่านั้น และอยู่ภายในเงื่อนไขการชดเชยของ DHL Express

 

สรุป Checklist สำหรับการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา กับ DHL Express

 • นอกเหนือจากกระบองเพชร (แคคตัส) ตรวจสอบชื่อต้นไม้ที่สามารถส่งออกไป

  4

  ประเทศข้างต้นกับ

  DHL Express

  ได้ในรายชื่อต้นไม้ที่ส่งออกได้

 • ต้นไม้ต้องไม่มีดินติด ต้องไม่มีการรักษาอุณหภูมิ

 • ขณะนี้ สามารถส่งไปยังสิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา ได้เท่านั้น

 • เตรียมเอกสารส่งออกให้ครบถ้วน ได้แก่

  Phytosanitary Certification

  และ

  CITES

 • เตรียมเอกสารนำเข้าตามที่ประเทศปลายทางแต่ละประเทศระบุไว้ ทั้งนี้ ประเทศปลายทางอาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามดุลพินิจของศุลกากร

 • แพ็คลงกล่องกระดาษให้เรียบร้อย

 • ทำการ

  Booking

  การขนส่งกับ

  DHL Express

  ผ่าน

  MyDHL+

  โดยในหัวข้อ

  Shipment details

  ให้ใส่คำว่า

  Plants

  ตรง

  Summary the contents

  และใส่ชื่อต้นไม้เป็นภาษาอังกฤษ ตรง

  Add shipment references

  ส่วนในหัวข้อ

  Schedule Pick up

  ให้ใส่คำว่า

  Plants

  ตรง

  Instruction

 • แปะป้ายฉลาก

  This Way Up label

  ให้ครบทุกด้านของกล่อง โดยต้องปริ้นท์ฉลากเป็นสีเท่านั้น ความกว้างไม่น้อยกว่า

  74

  มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า

  105

  มิลลิเมตร

 • ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีมพิธีการส่งออก ทั้งนี้ ต้องจดทะเบียน

  Paperless

  แล้ว

   

 

ถ้าคุณเป็นเจ้าของสวนกระบองเพชร (แคคตัส) หรือสวนไม้ใบยอดฮิต และอยากจะมองหาโอกาสในการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) รวมถึงไม้ใบจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย (จาการ์ต้า) เวียดนาม (ฮานอย) และกัมพูชา DHL Express ผู้นำด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ขอเป็นลอจิสติกส์พาร์ทเนอร์ที่คุณไว้วางใจและทำให้การขนส่งข้ามประเทศด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมืออาชีพ เรามุ่งมั่นและพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ผู้ส่งออกอยู่เสมอ และเปิดบริการส่งกระบองเพชร (แคคตัส) จากไทยไป 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อส่งเสริมโอกาสการทำธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

 

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศของ DHL Express ผ่านช่องทาง Live Chat หรือโทร 02-345-5000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากมีการส่งออกเป็นประจำ สามารถเปิดบัญชีสมาชิกกับ DHL Express เพื่อรับคำปรึกษาด้านธุรกิจและโซลูชั่นพิเศษที่เหมาะกับคุณได้ เปิดบัญชีสมาชิก DHL Express วันนี้! รับส่วนลดค่าขนส่งด่วนไปต่างประเทศมูลค่า 2,000 บาท โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีกับ DHL Express ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ เท่านั้น สนใจคลิกเลย: http://bit.ly/open-acccount

 

อ่านบทสัมภาษณ์จากเจ้าของร้านกระบองเพชรชาวไทยที่ได้รับอานิสงค์ทางธุรกิจจากความนิยมด้านการปลูกต้นไม้ในช่วงโควิด-19 ได้ที่นี่ คลิก  

 

Update: ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564


สรุปง่ายๆ เรื่อง การนำเข้า ส่งออก ต่างประเทศ


🔥แจกหนังสือฟรี🔥\” เงิน มา ง่าย ๆ\” เขียนโดย อ.วรัทภพ รชตนามวงษ์ มีเนื้อหามากถึง 357 หน้า รับหนังสือฟรี! กดลิงก์นี้ด่วน ของมีจำนวนจำกัด 👉 https://get.moneyeasybook.com/?ref=YTA20200305
มีหลายคนถามมาว่า การส่งออก หรือ นำเข้าสินค้า จากต่างประเทศนั้นแตกต่างกันอย่างไร ทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากซับซ้อน ผมจะมาสรุปให้ครับฟังว่า การส่งออก หรือนำเข้านั้น จะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง เชิญชมคลิปนี้ครับ
🔴 พบกับวิดีโอใหม่ทุกวัน 🔴 ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวย \”เร็วขึ้น\”
จากประสบการณ์การทำธุรกิจไทยจีน มาแล้ว 14 ธุรกิจของผม
👇 คลิกลิงก์แล้วกด “SUBSCRIBE ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC6GkGouzOitA6vUzOEBEqwA?sub_confirmation=1

// ดูวิดีโอของ \”วรัทภพ\” ตามเพลย์ลิสต์
📌 คลิปใหม่ล่าสุด (มีคลิปใหม่ทุกวัน) https://bit.ly/2OCDdvb
========================
🔥ลงทุนอะไรดี https://bit.ly/2kH0Lm0
🔥วิธีขายของ LAZADA https://bit.ly/2TUxuRn
🔥วิธีขายของ SHOPEE https://bit.ly/2lJ5LHe
🔥วิธีสั่งสินค้าจากจีน https://bit.ly/2IERdmE
🔥วิธีส้รางรายได้บน YOUTUBE https://bit.ly/2NT8l8L
🔥การทำตลาดจีน และส่งออกจีน https://bit.ly/2GWdITq
🔥วิธีขายสินค้าแบบ ดรอปชิป https://bit.ly/2x2sOPf
🔥WARATTAPOB PODCAST https://bit.ly/2SBlrHR
🔥วิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ https://bit.ly/2lRZuZn
🔥วิธีปลดหนี้ https://bit.ly/2PKNplE
========================
🇨🇳VLOG IN CHINA ชีวิตในจีนของผม https://bit.ly/2AqaFNB
🇹🇭VLOG IN THAILAND ชีวิตในไทยของผม https://bit.ly/2AUvnWf
========================
🌈แกะคำคม ข้อคิด นักปราชญ์ และนักธุรกิจ https://bit.ly/2SDzHjh
🌈5 นาที หาเงินแบบมหาเศรษฐี https://bit.ly/2k9oyuu
🌈รีวิวหนังสือที่ผมชอบ http://bit.ly/2lRZJnf
🌈วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบัน https://bit.ly/2ChCNT7
🌈ความรู้ หาเงิน เพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้น https://bit.ly/2CR2Jqc
🌈เคล็ดลับ การตลาดและการขาย https://bit.ly/2M8P7cV
🌈ไอเดียธุรกิจเงินล้าน https://bit.ly/2TrY2IT
🌈พัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จในด้านที่ต้องการ https://bit.ly/2LTPms2
🌈แรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการใช้ชีวิต https://bit.ly/2TKQAbW
🌈รีวิว ธุรกิจจีนและเศรษฐกิจจีน https://bit.ly/2M8Phkx
🌈ความรู้ไทยจีน อื่นๆ http://bit.ly/2kIZaMn

// วรัทภพ รชตนามวงษ์ คือ ใคร?
ผม \”วรัทภพ รชตนามวงษ์\” เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย และ จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
ผมตั้งใจทำสื่อเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและรวย “เร็วขึ้น”
📍คุณสามารถดูคลิปจากลิงก์ล่างนี้ ว่าผมมีประสบการณ์ธุรกิจอะไรบ้าง📍
http://bit.ly/2kHDgt4

// ติดตาม วรัทภพ รชตนามวงษ์ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.warattapob.com
👥SOCIAL
Instagram : https://www.instagram.com/warattapob_rachatanamwong
Facebook : https://fb.me/WarattapobRachatanamwong
YouTube: https://www.youtube.com/c/WarattapobRachatanamwong
Line official : http://line.me/ti/p/~@warattapob
Twitter : https://twitter.com/warattapob
Tiktok : https://www.tiktok.com/@warattapob
🎧PODCAST
สำหรับ Android
Soundcloud : https://bit.ly/2QjfVYm
Spotify : https://spoti.fi/2Jcwh6Y
สำหรับ iOS
Apple Podcast : https://apple.co/2QjW5fM

WARATTAPOB นำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า
วิดีโอนี้เกี่ยวกับ สรุปง่ายๆ เรื่อง การนำเข้า ส่งออก ต่างประเทศ
LINK https://youtu.be/mZrPB7OvlA4
LINK https://youtu.be/mZrPB7OvlA4

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สรุปง่ายๆ เรื่อง การนำเข้า ส่งออก ต่างประเทศ

สินค้า ส่ง ออก ของ ไทย 10 อันดับ 2562 | 10อันดับ Top Ten


สินค้า ส่ง ออก ของ ไทย 10 อันดับ 2562 ตั้งมกราคม2562 ถึง สิงหาคม2562
อันดับ10 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
รวมทั้งสิ้น 122,571 ล้านบาท
อันดับ9
แผงวงจรไฟฟ้า
ไทยส่งออกไป 154,295ล้านบาท
อันดับ8
เครื่องจักกล
154,462 ล้านบาท
อันดับ7
น้ำมันสำเร็จรูป
155,347ล้านบาท
อันดับ6
เคมีภัณฑ์
162,681ล้านบาท
อันดับ5 เม็ดพลาสติก
196,037ล้านบาท
อันดับ4 ผลิตภัณฑ์ยาง
230,076ล้านบาท
อันดับ3 อัญมณีและเครื่องประดับ
358,004ล้านบาท
อันดับ2 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่วนประกอบ
371,565ล้านบาท
อันดับ1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
577,812ล้านบาท
ประเทศไทยส่งออกมีมูลค่า 21,914.93ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.00 %
มีการนำเข้ามูลค่า 19,862.36 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง 14.62%
ประเทศไทยเกินดุล ยอด 2,052.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ขอบคุณข้อมูล Thailand Trading Report
คลิปอื่นที่น่าสนใจ
1. 10 อันดับ เศรษฐี ไทย 2019 https://youtu.be/gisg1MXmtM0
2. 10 อันดับ มหาลัยไทย 2019 https://youtu.be/GM8cgUpE0O8
3. 10 อันดับ มือถือน่าใช้ที่สุด ตุลาคม 2019 https://youtu.be/NOYUz110Pvc

ช่องทางการพูดคุย
Line : deththana
EMail : deththana@gmail.com
Fb : www.facebook.com/deththana
10อันดับสินค้าส่งออกของไทย2562 สินค้าส่งออกของไทย10อันดับ2562 10อันดับTopTen

สินค้า ส่ง ออก ของ ไทย 10 อันดับ 2562 | 10อันดับ Top Ten

บุกตลาด AEC อย่างไรให้สำเร็จ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา


🔥แจกหนังสือฟรี🔥\” เงิน มา ง่ายๆ\” เขียนโดย อ.วรัทภพ รชตนามวงษ์ มีเนื้อหามากถึง 357 หน้า รับหนังสือฟรี! กดลิงก์นี้ด่วน ของมีจำนวนจำกัด 👉 https://get.moneyeasybook.com/?ref=YTA20200813
.
AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เอื้อโอกาสในการทำธุรกิจกับประเทศสมาชิกเพื่อนบ้านได้อย่างง่ายขึ้น ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามในการนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ไปขายในต่างประเทศด้วย
.
มีสิ่งใดบ้างที่คุณควรจะรู้เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นปัจจัยในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับ
.
🔴 พบกับวิดีโอใหม่ทุกวัน 🔴 ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวย \”เร็วขึ้น\”
จากประสบการณ์การทำธุรกิจไทยจีน มาแล้ว 14 ธุรกิจของผม

👇 คลิกลิงก์แล้วกด “SUBSCRIBE ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC6GkGouzOitA6vUzOEBEqwA?sub_confirmation=1


/ ดูวิดีโอของ \”วรัทภพ\” ตามเพลย์ลิสต์
📌 คลิปใหม่ล่าสุด (มีคลิปใหม่ทุกวัน) https://bit.ly/2OCDdvb
========================
🔥ลงทุนอะไรดี https://bit.ly/2kH0Lm0
🔥วิธีขายของ LAZADA https://bit.ly/2TUxuRn
🔥วิธีขายของ SHOPEE https://bit.ly/2lJ5LHe
🔥วิธีสั่งสินค้าจากจีน https://bit.ly/2IERdmE
🔥วิธีส้รางรายได้บน YOUTUBE https://bit.ly/2NT8l8L
🔥การทำตลาดจีน และส่งออกจีน https://bit.ly/2GWdITq
🔥วิธีขายสินค้าแบบ ดรอปชิป https://bit.ly/2x2sOPf
🔥WARATTAPOB PODCAST https://bit.ly/2SBlrHR
🔥วิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ https://bit.ly/2lRZuZn
🔥วิธีปลดหนี้ https://bit.ly/2PKNplE
========================
🇨🇳VLOG IN CHINA ชีวิตในจีนของผม https://bit.ly/2AqaFNB
🇹🇭VLOG IN THAILAND ชีวิตในไทยของผม https://bit.ly/2AUvnWf
========================
🌈แกะคำคม ข้อคิด นักปราชญ์ และนักธุรกิจ https://bit.ly/2SDzHjh
🌈5 นาที หาเงินแบบมหาเศรษฐี https://bit.ly/2k9oyuu
🌈รีวิวหนังสือที่ผมชอบ http://bit.ly/2lRZJnf
🌈วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบัน https://bit.ly/2ChCNT7
🌈ความรู้ หาเงิน เพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้น https://bit.ly/2CR2Jqc
🌈เคล็ดลับ การตลาดและการขาย https://bit.ly/2M8P7cV
🌈ไอเดียธุรกิจเงินล้าน https://bit.ly/2TrY2IT
🌈พัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จในด้านที่ต้องการ https://bit.ly/2LTPms2
🌈แรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการใช้ชีวิต https://bit.ly/2TKQAbW
🌈รีวิว ธุรกิจจีนและเศรษฐกิจจีน https://bit.ly/2M8Phkx
🌈ความรู้ไทยจีน อื่นๆ http://bit.ly/2kIZaMn

// วรัทภพ รชตนามวงษ์ คือ ใคร?
ผม \”วรัทภพ รชตนามวงษ์\” เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย และ จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
ผมตั้งใจทำสื่อเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและรวย “เร็วขึ้น”
📍คุณสามารถดูคลิปจากลิงก์ล่างนี้ ว่าผมมีประสบการณ์ธุรกิจอะไรบ้าง📍
http://bit.ly/2kHDgt4

// ติดตาม วรัทภพ รชตนามวงษ์ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.warattapob.com
👥SOCIAL
Instagram : https://www.instagram.com/warattapob_rachatanamwong
Facebook : https://fb.me/WarattapobRachatanamwong
YouTube: https://www.youtube.com/c/WarattapobRachatanamwong
Line official : http://line.me/ti/p/~@warattapob
Twitter : https://twitter.com/warattapob
Tiktok : https://www.tiktok.com/@warattapob
🎧PODCAST
สำหรับ Android
Soundcloud : https://bit.ly/2QjfVYm
Spotify : https://spoti.fi/2Jcwh6Y
สำหรับ iOS
Apple Podcast : https://apple.co/2QjW5fM

WARATTAPOB บุกตลาดAEC ประเทศเพื่อนบ้าน
วิดีโอนี้เกี่ยวกับ บุกตลาด AEC อย่างไรให้สำเร็จ ลาว พม่า เวียดนามกัมพูชา
LINK https://youtu.be/X5huIlIsswo
LINK https://youtu.be/X5huIlIsswo

บุกตลาด AEC อย่างไรให้สำเร็จ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา

ASEAN Roundup EP44 ทำไมต้องลงทุน-ทำธุรกิจในอินโดนีเซีย


แปรรูปอาหารเครื่องดื่ม ดาวเด่นคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มใหม่ ในอินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย ประเทศที่สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ด้วยจุดแข็งมากมาย ทั้งเรื่องแรงงาน และ ทรัพยากรต่างๆ และนับจากนี้ ยังจะมีเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคธุรกิจอื่นๆ ยังมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนได้อีกหลายช่องทาง
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุ อินโดนีเซียเดินหน้าออกมาตรการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย พยายามออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการลงทุนให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งที่ไม่ต้องแก้ไขบ่อยครั้งเหมือนที่ผ่านมา รวมถึงเร่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมต่อกันให้ได้ทั้งประเทศ
พร้อมแนะนำ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ เครื่องดื่ม เข้าไปเจาะกลุ่มตลาดพรีเมี่ยมในอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่น่าลงทุน โดยเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่อินโดนิเซียวางเป้าหมายไว้ นอกเหนือจากคลัสเตอร์ยาง ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เสื้อผ้า โดยหากเป็นภาคอุตสาหกรรมก็ควรมาลงทุนโดยตรงตามเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐของอินโดนิเซีย แต่ต้องศึกษาเงื่อนไขของแรงงานในอินโดนิเซีย อย่างละเอียด ทั้งในแง่มุมของวัฒนธรรมและศาสนา
ส่วนที่เป็นภาคธุรกิจ ควรจะเป็นในรูปแบบการหาพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ และหากเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ แนะทำตลาดผ่านมาทางประเทศมาเลเซียก่อนเข้าสู่ตลาดอินโดนิเซีย
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง Youtube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify
ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อินโดนีเซีย อุตสาหกรรม4.0

ASEAN Roundup EP44 ทำไมต้องลงทุน-ทำธุรกิจในอินโดนีเซีย

สินค้าส่งออกรองเท้าแตะ Gambol จากประเทศไทยไปประเทศอินโดนีเซีย


นายกิตติชัย วงศ์วัชรัตน์ 5532101594
นางสาวซอสวรรค์ กอมณี 5532101706
นายนภวัต ศิริพรหมโชติ 5532101764
นางสาวมณฑาทิพย์ ทุมขุนทด 5532101895
นางสาวรุจิรา รุมชิง 5532101926
นางสาวสุธิดา นิธิกรพิพัฒน์ 5532102029
นางสาวแสงรวี คำวิลัยศักดิ์ 5532102053
นางสาวอังศดา ศิริโคจรสมบัติ 553212087
นางสาวจินตนา อมรพรพิทักษ์ 5532103758
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ สาขา การตลาด

สินค้าส่งออกรองเท้าแตะ Gambol จากประเทศไทยไปประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สินค้า ส่ง ออก ของ อินโดนีเซีย

Leave a Comment