[Update] IRPC เซ็นจ้างผู้รับเหมาลุยโครงการ UCF | ข่าว irpc – POLLICELEE

ข่าว irpc: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

IRPC ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษาชั้นนำของโลก เดินหน้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 มั่นใจเดินเครื่องผลิตปี 2567 ตอบโจทย์นโยบายรัฐ เสริมความแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซล ยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project หรือ UCF) วงเงินลงทุน 1.3 หมื่นล้านบาท ว่า ขณะนี้โครงการ UCF มีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ Hyundai Engineering Co. Ltd. (Hyundai) จากประเทศเกาหลี เพื่อดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ (Diesel Hydro treating Unit) Wison Engineering Ltd. และ บริษัท วิซั่น เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Wison) จากประเทศจีน เพื่อดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Manufacturing Unit) และ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาโครงการและบริหารจัดการตามแผนงานที่กำหนด

ทั้งนี้ Hyundai มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จในงานโครงการก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันดีเซลยูโร 5 สำหรับโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และ Wison มีประสบการณ์ในงานโครงการด้านวิศวกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 200 โครงการในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก มีความชำนาญและเทคโนโลยีในงานออกแบบทางวิศวกรรม งานก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน Foster Wheeler ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน IRPC จึงมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถทำการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี พ.ศ. 2567

โครงการ UCF มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงาน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ใหม่ “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

IRPC ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาและที่ปรึกษาชั้นนำของโลก เดินหน้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 มั่นใจเดินเครื่องผลิตปี 2567 ตอบโจทย์นโยบายรัฐ เสริมความแข็งแกร่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยถึงโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซล ยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project หรือ UCF) วงเงินลงทุน 1.3 หมื่นล้านบาท ว่า ขณะนี้โครงการ UCF มีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ Hyundai Engineering Co. Ltd. (Hyundai) จากประเทศเกาหลี เพื่อดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ (Diesel Hydro treating Unit) Wison Engineering Ltd. และ บริษัท วิซั่น เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (Wison) จากประเทศจีน เพื่อดำเนินงานออกแบบทางวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และงานก่อสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจน (Hydrogen Manufacturing Unit) และ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาโครงการและบริหารจัดการตามแผนงานที่กำหนดทั้งนี้ Hyundai มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นน้ำมันเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จในงานโครงการก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันดีเซลยูโร 5 สำหรับโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และ Wison มีประสบการณ์ในงานโครงการด้านวิศวกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า 200 โครงการในประเทศจีนและต่างประเทศทั่วโลก มีความชำนาญและเทคโนโลยีในงานออกแบบทางวิศวกรรม งานก่อสร้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน Foster Wheeler ที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน IRPC จึงมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถทำการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี พ.ศ. 2567โครงการ UCF มีความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่กำหนดให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลตามมาตรฐาน ยูโร 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อลดปัญหามลภาวะและฝุ่นละออง รวมถึงลดปัญหา PM 2.5 เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงาน และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ใหม่ “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

[NEW] IRPC คว้ารางวัลคุณภาพแห่งอาเซียน “ARE-QP Award 2021” | ข่าว irpc – POLLICELEE

คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล ARE-QP Award 2021” จากสมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพแห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network For Quality) จากการที่โรงงาน โพลีโพรพิลีน กลุ่มโรงงาน IRPC ในจังหวัดระยอง มีการบริหารจัดการโรงงานอย่างเป็นระบบ มีนวัตกรรมและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการ ซึ่ง IRPC ถือเป็น 1 ใน 3 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล โดยรางวัล ANQ Recognition for Excellence in Quality Promotion (ARE-QP) เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ทางด้านการบริหาร การจัดการคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรชั้นนำ ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในงานประชุม Asian Network for Quality Congress ครั้งที่ 19 โดยมีสมาคมมาตรฐานและจัดการคุณภาพแห่งสิงค์โปร์ (SQI) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

นอกจากนี้ โรงงานโพลีโพรพิลีนของ IRPC ยังได้รับรางวัล Thailand Energy Award ปี 2556, 2560 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงานปี 2556 รางวัลด้านการจัดการคุณภาพปี 2562 และรางวัลการรักษาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมปี 2563

สมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพแห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network For Quality) มีสมาชิกหลักจากประเทศกลุ่มอาเซียน ประเทศในแถบทวีปเอเชีย และรัสเซีย 18 ประเทศ ที่มีการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการในองค์กร โรงงาน บริษัท มหาวิทยาลัย และสถาบันค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่มีนวัตกรรม มีการจัดการองค์กรได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับสังคมโลก


ลงทุน IRPC เก็งกำไร BWG | SET INSIDE | THAN TALK | 2 มิ.ย. 64


ติดตามข่าวได้ตามช่องทางอื่นๆ ทีนี่
_____________________________
website: https://www.thansettakij.com/
facebook : ฐานเศรษฐกิจ
twitter : @Thansettakij
Line : @thansettakij
Youtube Official : ฐานเศรษฐกิจ
Instagram : @thansettakij_official
TIKTOK : @Thansettakij
Podcast : Thansettakij
blockdit : Thansettakij
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 0808188187
thansettakij.nm@gmail.com
_____________________________
thansettakij thansettakijnewspaper thansettakijmultimedia
ข่าว ฐานเศรษฐกิจ ข่าวฐานเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ Thantalk
Business การเงิน ตลาดทุน Columnist ยานยนต์ 3บก
Politics World Headline Tech Technology MarketPrice

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ลงทุน IRPC เก็งกำไร BWG | SET INSIDE | THAN TALK | 2 มิ.ย. 64

(Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 14-06-64 [ข่าวหุ้น TV Online]


(Live) สด รายการ Stock News Update : PreOpen Report 140664 [ข่าวหุ้น TV Online]
ประเด็นข่าวหน้าหนึ่ง
➡️ IRPCKCE ติด SET50 แรงซื้อวิ่งเข้ามากสุด
➡️ SCBKBANK เสน่ห์แรง
➡️ FTSE เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย เล็งเป้า ORSCGPCBG
➡️ สธ. ทำโควตาโกลาหล รพ.รัฐเอกชนเลื่อนฉีด
➡️ เก็งกำไร AOT พุ่งปรี๊ด 5% รับเปิดประเทศครึ่งหลัง
➡️ SCGP งบปีนี้แจ่ม ราคาขายสินค้าพุ่ง
โดย อารียานันท์ สัทธรรมสกุล ในรายการ Stock News Update : Pre – Open Report เวลา 9.15 น. ทาง Kaohoon TV Online
ติดตาม Kaohoon TV Online ได้ที่
FacebooK : https://www.facebook.com/kaohoononlin…
Website : https://www.kaohoon.com/​​​​​​​​​​​​​…
Youtube Channel : Kaohoon TV Online ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ / https://www.youtube.com/channel/UCzcn…
Official LINE : @kaohoon ติดต่อโฆษณา 026934555 ต่อ 124 หรือ 126
ข่าวหุ้นธุรกิจ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kaohoon​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ข่าวหุ้นออนไลน์​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ข่าวหุ้นTVOnline​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ SET​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้น​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้นไทย​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้นร้อน​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้นดี​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Stock​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ StockNews​​​​​​​​​​​​​​​​ ข่าวหุ้น​​

(Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 14-06-64 [ข่าวหุ้น TV Online]

เรื่องเล่าเช้านี้ ผวา โรงงานไออาร์พีซี ระยอง ระเบิดไฟลุกท่วม อพยพหนีวุ่น 10 มิถุนายน 2557


เรื่องเล่าเช้านี้ 10 มิถุนายน 2557 Morning News 10 มิถุนายน 2014 โดย สรยุทธ น้องไบร์ท พิชญทัฬห์ เอกราช ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวได้ก่อนใครได้ที่นี่ เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
ระยอง เกิดเหตุระเบิดไฟไหม้ในโรงงานปิโตรเคมีไออาร์พีซี จ.ระยอง ควันคำพุ่งเต็มท้องฟ้า ชาวบ้านหนีตายจ้าละหวั่น ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉินแจงไฟไหม้หน่วยเตรียมวัตถุดิบน้ำมันเตา กรรมการผู้จัดการใหญ่ยันคุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิต

เรื่องเล่าเช้านี้ ผวา โรงงานไออาร์พีซี ระยอง ระเบิดไฟลุกท่วม อพยพหนีวุ่น 10 มิถุนายน 2557

อินโนบิกฯ จับมือ IRPC ร่วมทุนจัดตั้งอินโนโพลีเมด สร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์


2 บริษัทใน กลุ่ม ปตท. คือ อินโนบิก (เอเซีย) และ ไออาร์พีซี ร่วมทุนจัดตั้งอินโนโพลีเมด เร่งเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ สร้างความมั่นคงสาธารณสุขไทย

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | Thai News Agency MCOT
รายการ ข่าวราดแกง \”กำภูรัชนีย์\” คลิก http://bit.ly/newsandrice
เกาะติดข่าว คลิก http://bit.ly/tnaytcoronavirus
เว็บไซต์ คลิก http://bit.ly/tnacorona
ทันข่าวอ่าน : https://tna.mcot.net
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/tnamcot
ยูทูบ : https://www.youtube.com/tnamcot
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@tna.mcot
ทวิตเตอร์ : https://www.twitter.com/tnamcot
อินสตาแกรม : https://www.instagram.com/tnamcot
MCOT Covid Center : https://covid19.mcot.net/
ไลน์ : https://lin.ee/pWNXGtn

ติดต่อโฆษณา ออนไลน์ โทร. 022016600
ติดต่อซื้อภาพข่าว 022016096 และ 022016258

สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe https://www.youtube.com/tnamcot
ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR http://bit.ly/tna360vr
ชมทุกตอน \”ชัวร์ก่อนแชร์\” https://goo.gl/zmgfeG
ข่าวดังข้ามเวลา https://goo.gl/rKcCQq
สกู๊ปพิเศษ https://goo.gl/Yw0ZIw

อินโนบิกฯ จับมือ IRPC ร่วมทุนจัดตั้งอินโนโพลีเมด สร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์

EP.72 (ปี 64) อัพเดทหุ้น IRPC [ นักลงทุนมือใหม่ ]


อัพเดทหุ้น irpc

///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Thapanee Wangpatravanich
Soratda Ariyasajjathum
สุริยา สุขแดง
tonblueman
Sujarit Ngamwongpaiboon
sarayut hera
Voice Change Surgery
อมรอิควิปเม้นท์ โซล่า
Patt amaporn Kerdkid
พื้นที่นี้ขายของ ๆจ้าาา ^^
KTC PROUD เงินด่วนอนุมัติใช้ง่ายๆคลิ๊ก https://1th.me/EaV20
ช็อปกันเพลินๆโปรฯดีๆที่ Shopee คลิ๊กเลย https://bit.ly/3fRqoJ5
โครงการบ้านจัดสรรค์ทำเลทองจากสัมมากร คลิ๊กเลย https://bit.ly/3e5O5MG
ประกันสุขภาพ Cigna Smart Health Fit https://bit.ly/36mDZow
JMoney สินเชื่อรถยนต์ https://bit.ly/33zW1C2
JMoney สินเชื่อส่วนบุคคล https://bit.ly/36moxIZ
ประกันภัยที่พักกับ MSIG Condo Insurance https://bit.ly/33xq1OP
สินเชื่อบ้านกับCIMB THAI HOME LOAN https://bit.ly/33xqzEn
สินเชื่อบ้านกับUOB Home Loan https://bit.ly/37ipb9K
บัตรเคดิตกับTMB Credit Card and Personal Loan https://bit.ly/2I1fynm
ช็อปสินค้าร้าน711 ผ่านShopat24 https://bit.ly/2KVvHvD
ช็อปออนไลน์กับโปรฯดีๆที่ร้าน Tops market https://bit.ly/33JBF9f
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
เพจ ขยะความคิด https://www.facebook.com/kadadplaow/
Blogger เกี่ยวกับหุ้น https://narikaamoney.blogspot.com/?m=1

หุ้น irpc

EP.72 (ปี 64) อัพเดทหุ้น IRPC [ นักลงทุนมือใหม่ ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ข่าว irpc

Leave a Comment