[Update] Life Cycle [ท ริ ป สู ด ด ม…ช ม บ า ง ก ะ เ จ ้า] | ริ ด ดิ ด – POLLICELEE

ริ ด ดิ ด: คุณกำลังดูกระทู้

 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.43 น.

ทั ศ นั ย ใ ช้ ใ จ เ ดิ น ต อ น ท ริ ป สู ด ด ม . . . ช ม บ า ง ก ะ เ จ้ า

____________________________________________________________________________________________

เ ก ริ่ น น ำ. .บ า ง ก ะ เ จ้ า :

บางกะเจ้า ทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ไปง่ายมาสะดวกมาก ด้วยสัณฐานคล้ายกระเพาะอาหาร หลายๆ คน จึงเรียกพื้นที่นี้กันติดปากว่า “กระเพาะหมู” (ซึ่งผมก็พึ่งรู้ว่าเค้าเรียกกันนะ) ด้วยสภาพพื้นที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบจึงดูคล้ายเกาะ และเป็นพื้นที่ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงที่นอกจากจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังคงความดิบของธรรมชาติผสมผสานเข้ากับวิถีชุมได้อย่างลงตัว โดยในปี พ.ศ. 2549 บางกระเจ้าได้รับการยกย่องจากนิตยสาร ไทม์ส (Times) ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เลยนะ พร้อมยังที่จะไปรีเซตปอด ไปสูดอากาบริสุทธิ์ที่นี่กัน

” บ า ง ก ะ เ จ้ า ” โ ล เ ค ชั่ น อ ยู่ ต ร ง นี้

HOW TO GET THERE :

การเดินทางไปง่ายมากครับ เริ่มจาก BTS ไปลง “สถานีบางนา” ออกทางออกหมายเลข 2 จากนั้นต่อพี่วินมอไซต์ หรือไม่ก็เรียกแท็กซี่ไปส่ง “วัดบางนานอก” ครับ ค่าแท็กซี่ประมาณ 50 บาท ไปเป็นแก๊งค์ก็ถูกได้อีก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 นาที ก็ถึง ถ้ารถไม่ติดเนอะ

มาถึงท่าเรือ เรือก็มาจอดพอดีเลยไม่ต้องรอนานดีเลยครับ เวลาเปิดปิดก็ 05.00-21.30 น. นู้นแหน่!! ส่วนค่าเรือไปจ่ายฝั่งนู้นเลย (ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก) ค่าโดยสารก็ เที่ยวละ 4 บาท/คน นั่งชมวิวรอบๆ แม้ำเจ้าพระยา ประมาณ 5 นาที เรือก็มาจอดฝั่งวัดบางน้ำผึ้งน้อย…

หลังจากถึงแล้ว ก็หาเช่าจักรยานไปปั่นเพื่อใครก็ปั่นเลยครับ ที่วัดมีร้านให้เช่าเยอะเลย เลือกตามที่รักมักชอบ ผมเลือกใช้บริการร้านของพี่แดงและพี่แหม่มครับ เดินออกจากท่าเรือเลี้ยวขวาก็เจอเลย ผมไปถึงที่บางกะเจ้าประมาณ 15.00 น. (ตั้งใจจะไปช่วงที่อากาศเริ่มไม่ร้อนมาก ปั่นง่ายๆ แดดไม่จร้าจนไม่สามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้) สอบถามราคาพี่เค้าเลยคิดค่าเช่าแค่ 50 บาท แต่ขอให้มาส่งก่อน 18.00 น. ดีเลยราคาคบได้ พอเลือกจักรยานที่ถูกใจแล้ว พี่เค้าก็แถมแผนที่มาให้ครับ ซึ่งบอกเลยไม่ได้ใช้ ตรูงงกับเส้นทางในแผนที่มาก สุดท้ายก็มั่วไปเรื่อยๆ ^^

” แ ผ น ที่ ห รื อ ล า ย แ ท ง ส ม บั ติ ล อ ง ถ า ม ใ จ ดู ”

____________________________________________________________________________________________

เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม แรงพร้อม ก็ถึงเวลาที่ต้องปั่นชมวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่สิครับก่อนจะแวะไปหาอะไรลองท้องที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สำหรับใครจะไปตลาดน้ำ หลังจากปั่นออกหน้าวัดให้เลี้ยวซ้าย แล้วปั่นไปเรื่อยๆ ครับจะเจอสะพาน แล้วจอดจักรยาน เดินเลียบคลองเข้าไปอิ่มท้องพุ่งกางคางยื่นได้เลย

” มี เ รื อ ใ ห้ เ ช่ า พ า ย ช ม น ก ช ม ไ ม้ ด้ ว ย น ะ ค รั บ ”

” เ ห็ น วิ ว ท่ า น้ ำ แ ล้ ว ท ำ ใ ห้ คิ ด ถึ ง ฉ า ก ห นั ง แ ม่ น า ค ขึ้ น ม า ทั น ที ”

____________________________________________________________________________________________

หลังจากปั่นไปสักพักพลังงานในร่างกายก็หมดละครับ ขอแวะเติมพลังสักหน่อยจะพามาชมบรรยากาศ “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” กันบ้าง

” บ ร ร ย า ก า ศ ท า ง เ ข้ า ต ล า ด น้ ำ ”

” ที่ นี่ มี ล า น กิ จ ก ร ร ม ด น ต รี ใ น ส ว น ด้ ว ย ค รั บ ”

READ  [Update] ไม่ผิดคาด "Venom 2" เลื่อนฉายอีก 3 เดือน ยอมหลีกทางให้หนังตระกูล Fast | ไอ่ แมงมุม ภาค 2 - POLLICELEE

” ร้ า น ค้ า ต่ า ง ๆ โ ด ย ร อ บ ”

” สิ น ค้ า ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ก็ มี ข า ย น ะ ”

” ร้ า น อ า ห า ร ก็ จ ะ มี ก๋ ว ย เ ตี๊ ย ว ส้ ม ต ำ ผั ด ไ ท น้ ำ ปั่ น ห มู ปิ้ ง ข น ม ไ ท ย เ ป็ น ต้ น ”

” ข อ เ ติ ม พ ลั ง ก่ อ น แ พ ร๊ บ เ ดี๊ ย ว ไ ม่ มี แ ร ง ปั่ น ต่ อ ”

____________________________________________________________________________________________

แพลนที่ต่อไปคือ “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” ที่นี่เป็นเหมือนโอเอซิสผลิตออกซิเจนหรือเป็นปอดสำหรับคนเมืองก็ว่าได้ ด้วยพื้นที่สวนกว่า 200 ไร่ ที่มีความร่มรื่น ต้นไม่สีเขียว มีต้นไม้นานาพันธุ์เรียงราย มีพื้นที่ให้ออกกำลังกาย บอกเลยสวนแห่งนี้สร้างขึ้นาเพื่อผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราได้รีเซตปอดกันเลยทีเดียว

หลังจากเดินเข้ามาภายในสวน เราจะเจอสระน้ำน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกขูดขึ้นมา และวิวต้นมะพร้าวและต้นไม้รายล้อมรอบ มองไปรอบๆ ทำให้เรารู้สึกสบายตาเลยทีเดียวครับ ผมว่าสีเขียวนี่แหละทำให้เรารู้สึกเย็น รู้สึกได้ปลดปล่อยความเครียดจากสภาวะการใช้ชีวิตได้ดีเลย

____________________________________________________________________________________________

ส รุ ป ค่ า ใ ช้ จ่ า ย :

ค่า BTS ไป-กลับ = 100 บาท/คน

ค่าแท็กซี่ = 50 บาท

ค่าเรือไป-กลับ = 8 บาท/คน

ค่าเช่าจักรยาน = 50 บาท

ค่าอาหาร+น้ำ = 100 บาท

ค่าวินมอไซต์มาส่ง BTS บางนา = 20 บาท

รวม 370++ บาท/คน (ตลอดทริปไม่เกิน 400 บาท)

**ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและนอกเหนือจากทริปที่กล่าวมาครับ**

____________________________________________________________________________________________

สรุปโดยภาพรวม :

สำหรับใครที่ต้องการจะไปบางกะเจ้า ผมแนะนำสำหรับคนที่ชอบการปั่นจักรยานครับ ถ้าให้คะแนนเต็ม 10 ผมให้ 10/10 มันเหมาะกับคนที่ชอบการปั่นจักรยานจริงๆ อากาศดีดี ต้นไม้เยอะๆ รถน้อยๆ นักปั่นคงจะชอบ แต่ถ้าใครไม่ชอบการปั่น ที่นี่ก็มีตลาดน้ำให้เดินครับ หรือใครไม่รุ้ว่าวันหยุดจะไปไหน ลองมาใช้เวลาสักครึ่งวันบ่าย แดดไม่ร้อนมาก มาชิลๆ กันที่นี่ ลองมาสัมผัสบรรยากาศดีดี ปอดใกล้กรุงดู สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ ชอบความเรียบง่าย ไม่ชอบความวุ่นวาย ก็มีเวลาพอกับการเก็บเกี่ยวความสุขที่สำหรับวันพักผ้อนดีดีอีกหนึ่งวันครับ

____________________________________________________________________________________________

ส วั ส ดี ท วี สุ ข …#ทัศนัยใช้ใจเดิน

ติดตามข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่
เพจทัศนัยใช้ใจเดิน : https://www.facebook.com/cbellethaionly/
IG : golffyprince4755

[Update] Life Cycle [ท ริ ป สู ด ด ม…ช ม บ า ง ก ะ เ จ ้า] | ริ ด ดิ ด – POLLICELEE

 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.43 น.

ทั ศ นั ย ใ ช้ ใ จ เ ดิ น ต อ น ท ริ ป สู ด ด ม . . . ช ม บ า ง ก ะ เ จ้ า

____________________________________________________________________________________________

เ ก ริ่ น น ำ. .บ า ง ก ะ เ จ้ า :

READ  [NEW] ดูหนัง Million Dollar Arm (2014) คว้าฝันข้ามโลก HD [พากย์ไทย] | หนัง ใหม่ 2014 พากย์ ไทย - POLLICELEE

บางกะเจ้า ทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ไปง่ายมาสะดวกมาก ด้วยสัณฐานคล้ายกระเพาะอาหาร หลายๆ คน จึงเรียกพื้นที่นี้กันติดปากว่า “กระเพาะหมู” (ซึ่งผมก็พึ่งรู้ว่าเค้าเรียกกันนะ) ด้วยสภาพพื้นที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบจึงดูคล้ายเกาะ และเป็นพื้นที่ปอดสีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงที่นอกจากจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังคงความดิบของธรรมชาติผสมผสานเข้ากับวิถีชุมได้อย่างลงตัว โดยในปี พ.ศ. 2549 บางกระเจ้าได้รับการยกย่องจากนิตยสาร ไทม์ส (Times) ให้เป็น The Best Urban Oasis of Asia เลยนะ พร้อมยังที่จะไปรีเซตปอด ไปสูดอากาบริสุทธิ์ที่นี่กัน

” บ า ง ก ะ เ จ้ า ” โ ล เ ค ชั่ น อ ยู่ ต ร ง นี้

HOW TO GET THERE :

การเดินทางไปง่ายมากครับ เริ่มจาก BTS ไปลง “สถานีบางนา” ออกทางออกหมายเลข 2 จากนั้นต่อพี่วินมอไซต์ หรือไม่ก็เรียกแท็กซี่ไปส่ง “วัดบางนานอก” ครับ ค่าแท็กซี่ประมาณ 50 บาท ไปเป็นแก๊งค์ก็ถูกได้อีก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 นาที ก็ถึง ถ้ารถไม่ติดเนอะ

มาถึงท่าเรือ เรือก็มาจอดพอดีเลยไม่ต้องรอนานดีเลยครับ เวลาเปิดปิดก็ 05.00-21.30 น. นู้นแหน่!! ส่วนค่าเรือไปจ่ายฝั่งนู้นเลย (ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก) ค่าโดยสารก็ เที่ยวละ 4 บาท/คน นั่งชมวิวรอบๆ แม้ำเจ้าพระยา ประมาณ 5 นาที เรือก็มาจอดฝั่งวัดบางน้ำผึ้งน้อย…

หลังจากถึงแล้ว ก็หาเช่าจักรยานไปปั่นเพื่อใครก็ปั่นเลยครับ ที่วัดมีร้านให้เช่าเยอะเลย เลือกตามที่รักมักชอบ ผมเลือกใช้บริการร้านของพี่แดงและพี่แหม่มครับ เดินออกจากท่าเรือเลี้ยวขวาก็เจอเลย ผมไปถึงที่บางกะเจ้าประมาณ 15.00 น. (ตั้งใจจะไปช่วงที่อากาศเริ่มไม่ร้อนมาก ปั่นง่ายๆ แดดไม่จร้าจนไม่สามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้) สอบถามราคาพี่เค้าเลยคิดค่าเช่าแค่ 50 บาท แต่ขอให้มาส่งก่อน 18.00 น. ดีเลยราคาคบได้ พอเลือกจักรยานที่ถูกใจแล้ว พี่เค้าก็แถมแผนที่มาให้ครับ ซึ่งบอกเลยไม่ได้ใช้ ตรูงงกับเส้นทางในแผนที่มาก สุดท้ายก็มั่วไปเรื่อยๆ ^^

” แ ผ น ที่ ห รื อ ล า ย แ ท ง ส ม บั ติ ล อ ง ถ า ม ใ จ ดู ”

____________________________________________________________________________________________

เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม แรงพร้อม ก็ถึงเวลาที่ต้องปั่นชมวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่สิครับก่อนจะแวะไปหาอะไรลองท้องที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สำหรับใครจะไปตลาดน้ำ หลังจากปั่นออกหน้าวัดให้เลี้ยวซ้าย แล้วปั่นไปเรื่อยๆ ครับจะเจอสะพาน แล้วจอดจักรยาน เดินเลียบคลองเข้าไปอิ่มท้องพุ่งกางคางยื่นได้เลย

” มี เ รื อ ใ ห้ เ ช่ า พ า ย ช ม น ก ช ม ไ ม้ ด้ ว ย น ะ ค รั บ ”

” เ ห็ น วิ ว ท่ า น้ ำ แ ล้ ว ท ำ ใ ห้ คิ ด ถึ ง ฉ า ก ห นั ง แ ม่ น า ค ขึ้ น ม า ทั น ที ”

____________________________________________________________________________________________

หลังจากปั่นไปสักพักพลังงานในร่างกายก็หมดละครับ ขอแวะเติมพลังสักหน่อยจะพามาชมบรรยากาศ “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” กันบ้าง

” บ ร ร ย า ก า ศ ท า ง เ ข้ า ต ล า ด น้ ำ ”

” ที่ นี่ มี ล า น กิ จ ก ร ร ม ด น ต รี ใ น ส ว น ด้ ว ย ค รั บ ”

” ร้ า น ค้ า ต่ า ง ๆ โ ด ย ร อ บ ”

” สิ น ค้ า ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ก็ มี ข า ย น ะ ”

READ  [NEW] พากย์ไทย HD เต็มเรื่อง ดูหนังออนไลน์ฟรี 2021 | cast away ดูหนัง - POLLICELEE

” ร้ า น อ า ห า ร ก็ จ ะ มี ก๋ ว ย เ ตี๊ ย ว ส้ ม ต ำ ผั ด ไ ท น้ ำ ปั่ น ห มู ปิ้ ง ข น ม ไ ท ย เ ป็ น ต้ น ”

” ข อ เ ติ ม พ ลั ง ก่ อ น แ พ ร๊ บ เ ดี๊ ย ว ไ ม่ มี แ ร ง ปั่ น ต่ อ ”

____________________________________________________________________________________________

แพลนที่ต่อไปคือ “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” ที่นี่เป็นเหมือนโอเอซิสผลิตออกซิเจนหรือเป็นปอดสำหรับคนเมืองก็ว่าได้ ด้วยพื้นที่สวนกว่า 200 ไร่ ที่มีความร่มรื่น ต้นไม่สีเขียว มีต้นไม้นานาพันธุ์เรียงราย มีพื้นที่ให้ออกกำลังกาย บอกเลยสวนแห่งนี้สร้างขึ้นาเพื่อผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราได้รีเซตปอดกันเลยทีเดียว

หลังจากเดินเข้ามาภายในสวน เราจะเจอสระน้ำน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกขูดขึ้นมา และวิวต้นมะพร้าวและต้นไม้รายล้อมรอบ มองไปรอบๆ ทำให้เรารู้สึกสบายตาเลยทีเดียวครับ ผมว่าสีเขียวนี่แหละทำให้เรารู้สึกเย็น รู้สึกได้ปลดปล่อยความเครียดจากสภาวะการใช้ชีวิตได้ดีเลย

____________________________________________________________________________________________

ส รุ ป ค่ า ใ ช้ จ่ า ย :

ค่า BTS ไป-กลับ = 100 บาท/คน

ค่าแท็กซี่ = 50 บาท

ค่าเรือไป-กลับ = 8 บาท/คน

ค่าเช่าจักรยาน = 50 บาท

ค่าอาหาร+น้ำ = 100 บาท

ค่าวินมอไซต์มาส่ง BTS บางนา = 20 บาท

รวม 370++ บาท/คน (ตลอดทริปไม่เกิน 400 บาท)

**ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวและนอกเหนือจากทริปที่กล่าวมาครับ**

____________________________________________________________________________________________

สรุปโดยภาพรวม :

สำหรับใครที่ต้องการจะไปบางกะเจ้า ผมแนะนำสำหรับคนที่ชอบการปั่นจักรยานครับ ถ้าให้คะแนนเต็ม 10 ผมให้ 10/10 มันเหมาะกับคนที่ชอบการปั่นจักรยานจริงๆ อากาศดีดี ต้นไม้เยอะๆ รถน้อยๆ นักปั่นคงจะชอบ แต่ถ้าใครไม่ชอบการปั่น ที่นี่ก็มีตลาดน้ำให้เดินครับ หรือใครไม่รุ้ว่าวันหยุดจะไปไหน ลองมาใช้เวลาสักครึ่งวันบ่าย แดดไม่ร้อนมาก มาชิลๆ กันที่นี่ ลองมาสัมผัสบรรยากาศดีดี ปอดใกล้กรุงดู สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ ชอบความเรียบง่าย ไม่ชอบความวุ่นวาย ก็มีเวลาพอกับการเก็บเกี่ยวความสุขที่สำหรับวันพักผ้อนดีดีอีกหนึ่งวันครับ

____________________________________________________________________________________________

ส วั ส ดี ท วี สุ ข …#ทัศนัยใช้ใจเดิน

ติดตามข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวได้ที่
เพจทัศนัยใช้ใจเดิน : https://www.facebook.com/cbellethaionly/
IG : golffyprince4755


ยายสา เงือกทอง รวมเพื่อชีวิต ถนนแปลกแยก


ยายสา เงือกทอง
รวมเพลง https://youtu.be/0LLgJVyGegk https://www.youtube.com/watch?v=YegR0kxpMfY
ไม่มีโฆษณามาแล้วครับ ฟังกัญกลิ่นอายเดิม เพิ่มเติม สามเพลง https://www.youtube.com/watch?v=lf_4dB1vRVo\u0026ab_channel=%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B6%E0%B8%94Record
ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
โฆษณามาเองครับ ท่านใดอยากฟังแบบ ไม่มีโฆษณากวนใจ
1.กดเข้าไป 2. เลื่อนให้สุด
3.กดลูกศรย้อนกลับมาฟังใหม่ โฆษณาก็จะไม่กวนใจครับ
ขอบพระคุณทุกการติดตาม กดกระดิ่งครับผม
อ้ายเปิ่มบ่งึดrecord น้องจ๊อบอุบล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ยายสา เงือกทอง รวมเพื่อชีวิต ถนนแปลกแยก

ฉากต่อสู้สุดมัน riddick. 2


ฉากต่อสู้สุดมัน riddick. 2

【MV Full】โดดดิด่ง Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ / BNK48


『โดดดิด่ง Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้』
Lyrics: Yui Manasak
Producer: Jiny Phuthai
Executive Producer: Mr.Pong Thibaan the series
BNK48 Members
Natruja Chutiwansopon (Kaew), Warattaya Deesomlert (Kaimook), Pimrapat Phadungwatanachol (Mobile), Milin Dokthian (Namneung), Pichayapa Natha (Namsai), Kanteera Wadcharathadsanakul (Noey), Jiradapa Intajak (Pupe), Isarapa Thawatpakdee (Tarwaan)
BNK48 Official Facebook :\r
www.facebook.com/bnk48official\r
\r
BNK48 Official Twitter :\r
www.twitter.com/bnk48official\r
\r
BNK48 Official Instagram :\r
www.instagram.com/bnk48\r
\r
BNK48 Official Website :\r
www.bnk48.com

【MV Full】โดดดิด่ง Ost. ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ / BNK48

ริดดิก3 หนังใหม่มันส์ๆเต็มเรื่อง


ริดดิก3 หนังใหม่มันส์ๆเต็มเรื่อง

ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ – ดรึมคึย (Official MV) | Prod. by nay_werawut


Producer : nay_werawut
Guiter : Nay_werawut
Drum : Ney_werawut
Bass : Ney_ werawut
Piano : Ney_werawut
Streaming
Joox : https://www.joox.com/th/single/LTYKPlI7KZ2BUUYHk11zzg==
Spotify : https://open.spotify.com/track/6GlBRKHYMW8PzwZOt9AiKR?si=5279c562a88d494e
Apple Music : https://music.apple.com/th/album/%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A2feat%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3/1578527038?i=1578527286
Tidal : https://tidal.com/browse/track/192806368
SMAX PRODUCTION
Page : https://www.facebook.com/smax.harmony​
IG : @smaxharmonys

ฮีทสึ่มดิ๊วXตะมู่ยคริ - ดรึมคึย (Official MV) | Prod. by nay_werawut

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLeather

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ริ ด ดิ ด

Leave a Comment