[Update] Portal HRIS | สุทัศน์ เงิน หมื่น – POLLICELEE

สุทัศน์ เงิน หมื่น: คุณกำลังดูกระทู้

Best View in Resolution of

1024 x 768 or later

Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version

10 or later

Best View in Resolution ofEnable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version

[Update] Portal HRIS | สุทัศน์ เงิน หมื่น – POLLICELEE

Best View in Resolution of

1024 x 768 or later

Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version

10 or later

Best View in Resolution ofEnable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version


สุทัศน์ เสนอตัวเป็น กมธ. ปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดที่ยังบกพร่อง


สุทัศน์ เสนอตัวเป็น กมธ. ปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดที่ยังบกพร่อง เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ และให้ทันสถานการณ์
1ก.ย.2563 นายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … และ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดว่า ประเทศไทยมีสถานะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มาจากพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากมาย มีการลักลอบนำเข้าในประเทศเป็นจำนวนมาก ประกอบกับราคายาเสพติดมีแนวโน้มลดลงทำให้มีการซื้อขาย ทั้งขายส่งและขายปลีกให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของการค้ายาเสพติดออนไลน์ควบคู่ไปกับการลักลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ ทำให้ปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยและการแพร่ระบาดของยาเสพติดขยายวงกว้างมากขึ้น
นายสุทัศน์ กล่าวว่า จากการประเมินสถานะของบ้าน ชุมชน ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำรวจหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 82,127แห่ง พบว่าร้อยละ 30 ยังมีปัญหายาเสพติดโดยหมู่บ้านชุมชน จำนวน 3,440 แห่ง ยังมีปัญหายาเสพติดมาก ส่วนประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15 24 ปี โดยเป็นผู้เข้ารับการบำบัดรักษาร้อยละ 38 เป็นผู้กระทำความผิดยาเสพติดร้อยละ 35 และข้อมูลจากการประมาณการ ของเครือข่าย องค์กรวิชาการ สารเสพติด ในประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 12 65 ปี จำนวน 50 คน พบว่าเป็นกลุ่มผู้เคยใช้สารเสพติดใน 1 ปีประมาณ 1.95 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้เคยใช้สารเสพติด 1 เดือน ประมาณ 1.13 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด 20 วันใน 30 วัน ประมาณ 4.5 แสนคน ยาเสพติดจึงเป็นปัญหาหลักคือยาบ้า พบว่าผู้ต้องหาถูกจับในคดียาบ้าร้อยละ 69 และเป็นผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาบ้า ร้อยละ 79 และยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง ได้แก่ ยาไอซ์ เฮโรอีน Methamphetamine (เมทแอมเฟตามีน) ที่พบแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดยิ่งขึ้น
โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวนั้น ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายฉบับที่กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆและองค์กรต่างๆซึ่งเป็นปัญหาในเวลาปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้การที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมยาเสพติด รวมถึงบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กระจายไปอยู่ในหลายฉบับทำให้การบังคับใช้และดำเนินการในกฎหมายแต่ละฉบับ เป็นหน้าที่และอำนาจของหลายองค์กรทำให้การบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความสับสน ล่าช้า และเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่และเป็นช่องว่างให้เกิดการหลีกเลี่ยงกฎหมายของผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อประกอบการค้าของตนเอง
นายสุทัศน์ จึงเห็นว่าในการที่รัฐบาลได้รวบรวมกฎหมายทั้งหมด ทั้งการป้องกันการบำบัดรักษาการจำแนกประเภทยาเสพติดมาไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันเป็นประมวลกฎหมาย ยาเสพติดและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดมาไว้ในฉบับเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำบัดรักษาและผู้ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้ใช้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นถ้ายังใช้ระบบกระบวนการพิจารณากฎหมายอาญาทั่วไปแล้วอาจจะไม่ทันท่วงทีในเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดการที่รัฐบาลได้เสนอพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพิเศษออกมา ก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีการจับกุมคุมขัง การบำบัดรักษา การดำเนินคดียึดทรัพย์ให้เป็นอย่างรวดเร็วได้
นายสุทัศน์กล่าวว่า สำหรับในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการในร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ตนได้อาสาเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะร่วมเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อเข้าไปปรับปรุง แก้ไขกฎหมายดังกล่าวในขั้นกรรมาธิการต่อไป และขอยืนยันว่าร่างกฎหมายทั้งสองฉบับจะเป็นประโยชน์และเป็นทิศทางใหม่ของประเทศในการที่จะบำบัดป้องกัน รักษายาเสพติดซึ่งเป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงของประเทศในปัจจุบัน
พรรคประชาธิปัตย์ DemocratPartyTH

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สุทัศน์ เสนอตัวเป็น กมธ. ปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดที่ยังบกพร่อง

“สุทัศน์” ถือโอกาสครบ 20 ปีตั้งศาลปกครอง ฝากให้พิจารณาลดงบก่อสร้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้พิพากษา บุคลากร


30 ม.ค.2563 นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในวาระรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2561 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ว่าปีนี้เป็นปีที่ 20 หลังจากมี พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง โดยศาลปกครองได้ตั้งขึ้นสมัยนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ได้เท้าความถึงในช่วงที่มีการประชุมกรรมาธิการในการจัดตั้งศาลปกครองสมัยนั้นว่าได้มีกรรมาธิการหลายคนตั้งข้อสังเกตแสดงความเป็นห่วงถึงงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานศาลปกครอง หรือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อได้มาดูสำนักงานศาลปกครองหลายแห่งก็พบว่าส่วนใหญ่โอ่โถง ทั้งที่การใช้พื้นที่ในความจริงคงไม่มากมายขนาดนั้น และความศักดิ์สิทธิ์ ความน่าเชื่อถือนั้นคงไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่ใหญ่โตมโหฬาร จึงคิดว่างบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่นั้นควรนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนผู้พิพากษา เพิ่มบุคลากร และระบบการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่า จึงขอฝากให้ศาลปกครองรับไปพิจารณา
DemocratPartyTH พรรคประชาธิปัตย์

“สุทัศน์” ถือโอกาสครบ 20 ปีตั้งศาลปกครอง ฝากให้พิจารณาลดงบก่อสร้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้พิพากษา บุคลากร

ปชป.เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย : Matichon TV


สุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.ปชป. เสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวการเมืองมติชน MatichonTV
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC3S5gtXjd522gCtjOkYRUwg/join
Official Matichon TV
ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsByMatichon
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV

ปชป.เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย : Matichon TV

สุทัศน์ เสนอ ร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หวังไม่ให้เกิดเกิดขึ้นอีก


(15 ก.ย. 64) นายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคล สูญหาย พ.ศ. …. ว่า
ในประเทศไทยนั้นได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อบุคคลจำนวนมาก นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นผลของการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะสมัยรัฐเผด็จการ ขอตัวอย่างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายกรณีด้วยกัน หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นั้น เช่นกรณีการสังหารอดีตรัฐมนตรี 4 คน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม เวลา 3.00 น. มีการนำตัวอดีตรัฐมนตรี 4 คนซึ่งถูกจับกุมออกจากสถานีตำรวจเพื่อที่จะอ้างว่าย้ายที่คุมขัง ขออนุญาตเอ่ยนามคือ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ ส.ส.อุบลราชธานี นายถวิล อุดล ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด นายทองเปลว ชลภูมิ ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร และนายจำลอง ดาวเรือง ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 4 ท่านนี้เป็นรัฐมนตรี เป็นอดีตรัฐมนตรี ขณะที่มีการย้ายที่คุมขังได้ถูกยิงที่สี่แยกบางเขน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าเป็นการแย่งชิงตัวจากโจรจีนมลายู แต่ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้แต่คนเดียวถูกยิงหรือชีวิต
และจากการพิจารณาในศาลนั้นชัดเจนว่าการกระทำ ดังกล่าวเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาฎีกาปรากฏชัดเจนรายละเอียดจะปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว กรณี นายเตียง ศิริขันธ์ อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ส.ส.สกลนคร 5 สมัย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นขุนพลภูพานถูกอุ้มฆ่าพบศพถูกเผาที่ป่าจังหวัดกาญจนบุรี
กรณี หะยีสุหลง โต๊ะมีนา ซึ่งขอประทานโทษทายาทของท่านก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั่งอยู่ที่นี่ ซึ่งท่านหะยีสุหลง เป็นผู้นำชาวมุสลิมนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่านเป็นโต๊ะอิหม่ามที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำจิตวิญญาณและปัญญาชนของชาวไทยเชื้อสายมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านก็หายไปพร้อมกับลูกชายและคนสนิท ซึ่งมีการติดตามพบว่าถูกถ่วงน้ำที่ทะเลสาบสงขลา ท่านเสียชีวิตไป เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2497 และเป็นที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือประมาณปี 2559 ได้มีทายาทของบรรดาผู้ที่ทำให้เกิดการสูญหายของท่าน ได้เดินทางไปร่วมในพิธีการครบรอบการเสียชีวิตของท่าน ได้มีการกล่าวขอโทษญาติพี่น้องของท่านโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษแทน ซึ่งบรรพบุรุษชั้นผู้ใหญ่ของท่านเป็นผู้มีส่วนในการกระทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดความสูญหาย
กรณี นายสอิ้ง มรางกูร อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ กรณี ชวิน ศักดิ์คำ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ซึ่งเสียชีวิตโดยมีเงื่อนงำ การล้อมปราบและการทำให้สูญหายในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสูญหายในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ การที่ผู้นำแรงงาน คุณทนง โพธิอ่าน ถูกอุ้มหายไปก่อนที่จะเดินทางไปประชุมแรงงานสากล ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่แถลงการณ์ต่อต้านรสช.ในขณะนั้น
กรณีมีการสูญหายของทนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน การฆ่าและผู้หายในสงครามปราบปรามยาเสพติด กรณีการฆ่าและทรมานทำให้สูญหายและถึงแก่ความตายกรณีตากใบกรือเซะ กรณีการหายตัวของ สุรชัย แซ่ด่าน การหายตัวของวันเฉลิม การหายตัวไปของนายพอละจี รักจงเจริญ และล่าสุดกรณีทำของเจ้าพนักงานตำรวจซ้อมทรมานจนถึงแก่ความตายที่จังหวัดนครสวรรค์
กรณีเหล่านี้เป็นเพียงบางตัวอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมที่ขาดความสม่ำเสมอและมีหลายมาตรฐาน รวมทั้งขาดกลไกและขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้เป็นการเฉพาะ ไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน ไม่มีกลไกการตรวจสอบ ไม่มีการควบคุมการกระทำความผิด หรือไม่มีกลไกพิเศษในการรับมือกับความซับซ้อนของคดี
ตนและคณะสมาชิกสภาผู้แทนในนามพรรคประชาธิปัตย์ จึงได้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การเสนอกฎหมายฉบับนี้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และสอดคล้องกับซึ่งศักดิ์ศรี และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล ทุกคนจากกรณีบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญย่อ ๆ ทั้งหมด 48 มาตรา
DemocratPartyTH พรรคประชาธิปัตย์

สุทัศน์ เสนอ ร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หวังไม่ให้เกิดเกิดขึ้นอีก

1MILL – เงินหมื่น (Official Video)


“1MILL เงินหมื่น” หนึ่ง Single ใน EP งูที่จะตามมาเร็วๆนี้…..
Produced by SixkyoungO
Mixed by 1MILL
Mastered by SixkyoungO
Directed by Somdui

1MILL - เงินหมื่น (Official Video)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สุทัศน์ เงิน หมื่น

Leave a Comment