[Update] WTO ถกแนวทางแก้ปัญหาค่าระวางเรือไม่เป็นธรรม : อินโฟเควสท์ | ข่าว การ ขนส่ง ทาง เรือ – POLLICELEE

ข่าว การ ขนส่ง ทาง เรือ: คุณกำลังดูกระทู้

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยผลประชุมออนไลน์ในหัวข้อ COVID-19 and Rising Shipping Rates: What Are the Factors in Play and What Can Be Done? ร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) และตัวแทนจากชาติสมาชิก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ มอริเชียส ฮอนดูรัส และมองโกเลีย

ประธาน สรท.ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลต่อการส่งออกไทยและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อาทิ การปรับขึ้นของค่าระวางเรือประมาณ 7-10 เท่าในเส้นทางเดินเรือหลัก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นวิกฤตระดับโลก ส่งผลต่อการปรับขึ้นของมูลค่าของสินค้า ซัพพลายเชนภาคการผลิตเริ่มไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 64

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะ SME การแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและเป็นสินค้าส่งออกพื้นฐานที่สำคัญของไทย ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน (Cash flow) รวมถึงปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือของไทย (Port efficiency) ทั้งในประเด็นแรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดบริเวณท่าเรือ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสายเรือไม่สามารถจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์และระวางเรือให้ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ เป็นต้น

ประธาน สรท.ยังได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเวที WTO โดยขอให้ WTO ตั้งคณะกรรมการ Fair Trade Committee เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาและกำหนดกรอบการกำกับดูแล (Guideline) ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสายการเดินเรือและผู้ส่งสินค้าโดยเฉพาะ SME โดยทั่วไปสายเรือจะมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าในการกำหนดปริมาณเรือ ระวางสินค้า ค่าระวาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล การควบคุมการปฏิบัติตาม Service Contract อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยผู้ส่งออกรวมทั้ง SME ทำให้สายเรือสามารถรักษาระดับคุณภาพบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สามารถตอบสนองการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ทั่วโลก

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นต่อแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ

1) การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือ และเชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าของสินค้า ผู้ขนส่ง สายเรือ ท่าเรือ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO’s Trade Facilitation Agreement: WTO’s TFA) และลดปัญหาความล่าช้าของเรือและความแออัดในท่าเรือ

2) ในระยะยาวต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเรือให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดการติดขัดในการปฏิบัติงานและความแออัดของท่าเรือซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการหมุนเวียนตู้สินค้าทั่วโลกซึ่งนำไปสู่ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน

3) การส่งเสริมของภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ SMEs ด้านเงินทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง อาทิ การส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดเชื่อมโยงของท่าเรือภายในภูมิภาค การอำนวยความสะดวกในการรวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับสายเรือ

4) ขอให้มีมาตรการและกลไกช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและมีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อให้แต่ละประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบทั่วโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ย. 64)

Tags: , , ,

Tags:

[NEW] | ข่าว การ ขนส่ง ทาง เรือ – POLLICELEE

TERM OF LOADING

TERM OF LOADING

As of Aug 1, 2000

Remark: CFS charge to U.S.A. & Europe

CY (Container Yard)

Remark: (B/L to be stated Shipper Load and Count)

ข้อดี

– ไม่ต้องเสียค่า CFS charge

– ลดการขนย้ายสินค้าหลายทอด

ข้อเสีย

– Shipper จะต้องรับผิดชอบของที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จนถึงปลายทาง

• จัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้ส่งออก

• บรรทุกตู้สินค้าขึ้นเรือใหญ่

• ออก B/L


CPL WHAT IS : EP 5 การขนส่งทางเรือ


สำหรับการขนส่งทางเรือ อีกตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดต้นทุนและประหยัดงบประมาณ
ใครที่สนใจ คลิปนี้นำความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือมามอบให้คุณ
▼ ช่องทางติดต่อ ปรึกษาเรื่องการนำเข้าส่งออก ▼
CPLInter บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
Web site: https://bit.ly/3iJN3uh
​Tel: 025194426, 0635194426, 0915194426
Line: @cplinter หรือคลิ๊กลิงก์ https://lin.ee/9TKI0z4
​Facebook: https://www.facebook.com/cplinter
Instagram: https://www.instagram.com/cplinter/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

CPL WHAT IS : EP 5 การขนส่งทางเรือ

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561


สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561 มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. ค่าระวางขนส่งทางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน แต่ยังน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
2. TSA (Transpacific Stabilization Agreement) ประกาศยุบตัวในวันที่ 8 ก.พ.นี้
3. รัสเซียจับมือเวียดนาม ทดลองขนส่งทางรถไฟ ลดเวลาการส่งสินค้ากว่าครึ่ง
4. เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาฟรีหัวข้อ \”การบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน\” วันที่ 1 ก.พ.
ท่านสมาชิกสามารถ Download เอกสารประกอบการ Live ได้ที่ https://goo.gl/6b2rWy

สรุปข่าวการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561

ขนส่งทางบกแถลงเรื่องป้ายแดง-แท็กซี่ | ข่าวช่อง 8


กรมการขนส่งทางบกเตรียมพิจารณาขึ้นอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในเขตพื้นที่รถติด รวมถึงยกระดับและปรับปรุงการให้บริการ พร้อมเร่งแก้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหารถป้ายแดง โดยคาดว่าอีก 2 ปีจะหมดไปจากท้องถนนทั่วประเทศ
ช่อง 8 เพื่อนคุณทุกที่ ทีวีของทุกคน
https://www.facebook.com/newsthaich8
https://twitter.com/newsthaich8
http://instagram.com/newsthaich8
http://www.thaich8.com

ขนส่งทางบกแถลงเรื่องป้ายแดง-แท็กซี่ | ข่าวช่อง 8

รถไฟจีน-สปป.ลาวปลายปีนี้พลิกโฉมขนส่งคน-สินค้า l ย่อโลกเศรษฐกิจ 11 พ.ย.64


กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ระบุ โครงการนี้เป็นเส้นทางคมนาคมใหม่ที่จะพลิกโฉมการขนส่งทั้งคน\r
และสินค้า ถือเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด19 ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

รถไฟจีน-สปป.ลาวปลายปีนี้พลิกโฉมขนส่งคน-สินค้า l ย่อโลกเศรษฐกิจ 11 พ.ย.64

“ขนส่งทางเรือ” เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม : ซีรีส์วิถีคน (16 ก.ย. 62)


เกิ่นเทอ เมืองทางตอนใต้และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีแม่น้ำลำคลองมากมาย ที่นี่เรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่คนจากทุกสารทิศของภาคใต้ต้องเดินทางมาค้าขาย สิ่งที่น่าทึ่ง! คือที่นี่เขาค้าขายกันทางน้ำ นั่นคือ ใช้เรือทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าจากเมืองต่าง ๆ ที่อยู่รายรอบ นอกจากนี้ยังซื้อสินค้ากลับไปขายที่เมืองของตนเอง คนที่นี่คุ้นชินกับการใช้เรือแม้ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน รวมถึงยังมีการใช้เรือในชีวิตประจำวัน ใครไปที่นี่จะได้เห็นเรือมากมายหลากหลายชนิด และหลากหลายหน้าที่ เช่น เรือโดยสาร พายข้ามแม่น้ำไปมา เรือขนของ เรือที่ใช้เป็นบ้านสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องนอนค้างคืนในแม่น้ำ บางลำเรือนั้นยังใช้ห้องใต้ท้องเรือเลี้ยงปลาด้วย
เรือแทบทุกลำเป็นเรือเก่าโบราณที่ทำจากไม้ทั้งลำ จะมีการทาสีหัวเรือเป็นรูปดวงตาสองดวง (Dragon Eyes) เป็นตามังกรหรือพญานาค มีความเชื่อว่าเป็นการข่มขวัญและสร้างความหวาดกลัวให้กับสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำ เพื่อบ่งบอกว่ากำลังมีมังกรหรือพญานาคเคลื่อนที่มา จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเรือที่นี่
ชมย้อนหลัง : http://www.thaipbs.or.th/TheConnect
เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม ขนส่งทางเรือ

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

“ขนส่งทางเรือ” เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม : ซีรีส์วิถีคน (16 ก.ย. 62)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ข่าว การ ขนส่ง ทาง เรือ

Leave a Comment